Efeziërs 3: 14-21

Rhema Woord
278pikelk – 27 januari 2014
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel deze woorden met degenen die oren hebben om te horen. Uw eens grote natie is bedrogen. Uw eens grote natie heeft zichzelf op een koers van vernietiging gezet. Alleen Mijn hand houdt terug van wat gaat komen, en Ik alleen beslis wat en wanneer. Uw eens grote natie had voor het andere pad kunnen kiezen, maar dat gebeurde niet. Velen hebben de deur open gedaan en Satan toegestaan recht in hun leven door middel van het vermaak en wereldse genoegens waarvoor ze kiezen. Satan is de overweldigende keuze van zovelen omdat ze zo blind zijn, zo misleid.

Ze kunnen alleen de zonde en verleiding zien die hij voor hen plaatst en zullen niet voor een moment hun oogkleppen afnemen om te beseffen dat ze in volledige duisternis zijn en omringd door het kwaad. Als ze slechts een moment van gedachte aan Mij zouden geven, zou Mijn liefde genoeg zijn om de duisternis waarin ze wentelen te vernietigen. Ik hou zo van de verlorenen. Mijn schapen moeten de verlorenen niet veroordelen, maar van hen houden. Toon hen slechts Mijn liefde. Bied aan hen Mijn genade aan en als u dat doet, zullen ze de leegte zien die hen omringt in wat ze doen en hoe ze leven.

Als de plotselinge vernietiging komt, zullen velen in uitzichtloze situaties worden gebracht en moeten ze de keuze maken. Mijn schapen, Ik spreek tot uw hart. Open uw armen wijd en roep naar hen die verloren en op zoek zijn. Ik zal velen in Mijn kudde brengen door deze eindtijd gebeurtenissen. Wanneer Ik deze dingen toelaat te beginnen, zult u zien dat de gebeurtenissen tot nu toe kleine druppels zijn geweest in een oceaan. Wacht maar af. Uw eens grote natie zal beginnen om enige ziel onderzoek te doen.

Degenen die hun namen hebben opgeschreven in het boek van het Lam van het leven, maar een leven los van Mij hebben gehandhaafd, zullen Mijn licht ingeschakeld hebben. Deze kinderen van Mij zullen veel vragen hebben voor hun oogsters. Ik wens dat niemand verloren gaat, en Mijn verlangen om elke verloren zoon of dochter te vinden is onverzadigbaar. Tijdens deze tijden van nood, Mijn schapen die Mij kennen moeten  op Mij en Mijn plan voor hen gericht blijven. Wanneer Mijn kinderen op Mij gericht blijven, zullen ze worden gepresenteerd met en talloze mogelijkheden grijpen om de verlorenen te verwelkomen in Mijn kudde.

Als Mijn schapen niet in Mij geworteld zijn, geworteld in Mijn liefde, zullen ze niet in staat zijn Mij effectief te delen met wie Ik in hun pad geplaatst heb. Alstublieft, Mijn kinderen, streef nu om te groeien in Mij. Streef nu om te worden overspoeld met Mijn liefde voor u. Met Mijn liefde komt de kracht die u nodig hebt om uit te putten om de uitdagingen te vervullen  met wat u zult worden geconfronteerd in de nabije toekomst. >>>>>Eph. 3:14-21

YouTube

Efeziers 4:17-20
Johannes 21:15-17
Romeinen 8:22
Openbaring 22:20