De Bedrieger Bedriegt

Rhema Woord
278pikelk – 30 januari 2013
Vrij vertaald

De bedrieger bedriegt velen. Kunstmatige religie en door de mens gemaakte regels zijn gruwelen aan Mij. Uw bewustzijn van de zonde moet worden toegespitst op de redding te vinden in het offer van de ZOON. Te verblijven in ZIJN genade huist gerechtigheid om op u te komen. Wanneer u gekleed bent in rechtvaardige gewaden zal Satan van vluchten, en zo zullen uw zondige daden. Wees niet zo verteerd met berouw. Word verteerd met de ZOON, en vrij van zonde te leven zal volgen. Uw focus op de zonde neemt uw aandacht af van de ZOON.

Satans plan om uw ogen op de zonde te houden, om uw ogen op hoe u faalde te houden, en van zijn eigen nederlaag aan het kruis af te houden. Als hij u op uw zonde gericht kan houden, zijn uw ogen af van de Zoon. Elke keer dat u luistert naar zijn beschuldigingen, luistert u niet naar YAHSHUA en ZIJN Woord. Wanneer u zondebewust bent, bent u Satan-bewust. U voedt Satan met uw boosheid, schuldgevoel en schaamte over uw zonden. Stop! Uw zonde is betaald. Waarom geeft u het al uw aandacht? Focus op de ZOON en ZIJN dood aan het kruis. Focus op het volmaakte offer dat al heeft plaatsgevonden.

Draag uw rechtschapen gewaden en loop vooruit, niet onder constante beschuldiging, schuldgevoel en schaamte, maar in de gerechtigheid dat van u is door middel van YAHSHUA HA MASHIACH. Als u voortdurend probeert om elke kleine zonde te vinden die u hebt begaan om ervan te bekeren, realiseert u niet uw volledige vrijheid van de zonde. Zeg IK om niet te bekeren? Absoluut niet! Maar IK zeg u, MIJN kinderen, als u berouw maakt over u, verwijdert u de ZOON en het wordt vuile vodden aan Mij. Focus niet op uw mislukkingen, maar richt u op uw gerechtigheid.

Dit opent de deur zodat de RUACH HA KODESH uw hart en natuur kan veranderen van  zondig naar  vruchtbaar;  van kwaad  naar zuiver;  uw hart  zuivert en  het besnijdt; het vormt in een Christus-achtige hart met Christus-achtige motivaties. Wee  u die  een ander  evangelie predikt  dan dit.  YAHSHUA werd  onherkenbaar geslagen en hing aan het kruis, de levende, ademende ZOON van de ALLERHOOGSTE om te boeten voor de zonden van de hele schepping. HIJ kent en ziet uw zonde. Uw zoeken en belijden van elk ding neemt uw aandacht af van wat HIJ deed om u te verlossen, en naar wat Satan deed om u te vernietigen. Genoeg! >>>>>The Deceiver Deceivers

YouTube

Advertisements