Word Verzoend, Word Verlost Vandaag!

Rhema Woord
278pikelk – 20 januari 2013
Vrij vertaald

U raakt bij MIJ nooit op met de kansen. Wanneer u MIJ in uw hart toelaat en MIJ volgt, zult u zien hoe gemakkelijk het is om rond de zonde te lopen, in tegenstelling tot er doorheen. IK heb u een HELPER, de HEILIGE GEEST, RUACH HA KODESH, gezonden. Als HIJ binnenin u is, zal HIJ u van de zonde wegsturen. Wanneer HIJ u wegstuurt, in tegenstelling tot u de zonde in uw vlees te vermijden, zult u het verschil zien. Het verlangen, de begeerte om te zondigen, zal van u worden weggenomen in plaats van dat u vecht in uw vlees.

Als u in staat bent om de zonde in uw vlees uit te schakelen, zal IK het niet eens herkennen. Maar wanneer de RUACH HA KODESH in staat is om u te veranderen, en uw gedrag te veranderen waardoor de zonde niet langer effectief op u is, dit herken IK. Dit is de overwinning die u wenst. Dus nu als u struikelt en valt, in plaats van te rationaliseren met uw vlees en uw wil, en te voelen alsof u gefaald hebt, wat zo is, zie omhoog in dankbaarheid dat er een HELPER is. Vraag om bevrijding van welke zonde ook dat u bindt. Blijf hiervoor vragen en bid voor de vrijheid van wat u bindt.

U kunt  de zonde  in uw  vlees voor  een tijd  vermijden,  maar uiteindelijk  zult u struikelen. Dit is waarom IK u een HELPER, de RUACH HA KODESH, HEILIGE GEEST, heb gegeven. HIJ is in staat om uw hart te repareren en te veranderen. HIJ is in staat om in u een nieuw hart te creëren door de besnijdenis van uw zondige begeerten. Vraag HEM om een nieuw hart in u te creëren elke keer als u struikelt. HIJ zal uw zondige begeerten verwijderen. HIJ zal uw woede, angst en trots neerslaan, en deze dingen vervangen door ZICHZELF en ZIJN verlangens die de vruchten van ZIJN GEEST zijn.

U zult uzelf veranderd voelen. Soms in een oogwenk, of soms na verloop van tijd. Maar vertrouw dat HIJ u niet zal laten waar HIJ u vond. HIJ slaapt nooit en HIJ zal uw zondige begeerten blijven veranderen in ZIJN verlangens, als u HEM vraagt om dat te doen. Dit is hoe HIJ de cyclus van de zonde breekt die u nooit zou kunnen breken  met uw  eigen wil.  Als uw  wil wordt  gedreven door  uw emoties  is elke wijziging die u maakt zwak. U moet aangedreven worden door de RUACH HA KODESH wil het door de VADER erkend worden. Uw leven zal beginnen de vruchten van de GEEST te produceren aangezien de zondige begeerten uit u worden geroepen.

Satan in uw vlees schept in u verlangens en verslavingen. Laat de HEILIGE GEEST, de RUACH HA KODESH, binnen en HIJ zal maken dat Satan vlucht en de onheilige verlangens van uw vlees zal worden overweldigd met heilige verlangens. Laat het gebeuren. Uw leven zal veranderen. U zult in MIJN licht en in MIJN waarheid lopen. Het zal een gemakkelijke taak voor u zijn om in MIJ te lopen, en niet te lopen in deze wereld.  >>>>>Be Reconciled Be Redeemed Today!

YouTube

Advertisements