Romeinen 8:1

Rhema Woord
278pikelk – 11 januari 2013
Vrij vertaald

Satan voegt toe aan de waarheid totdat het niet meer een waarheid is. Dit is hoe hij velen voor de gek houdt. Zij zien de waarheid en geloven dat, zoals ze zouden moeten, maar dan worden de leringen van mensen toegevoegd aan deze waarheid en het wordt de waarheid niet meer. Word niet op een dwaalspoor gebracht van een eenvoudige en pure evangelie. Mijn waarheid is zwart en wit, zonder grijstinten. U kunt niet sommige van Mijn waarheid laten en een aantal van de leugens van Satan die leerstellingen van mensen zijn, en zo genade ontvangen als het gaat  om het  evangelie.  Het is zo  eenvoudig  dat als  u eraan  toevoegt,  dan vernietigt u zijn eenvoud en wordt het niet meer Mijn evangelie. Mijn weg is de enige weg. Mijn weg is de enige waarheid. Dit is de eenvoud op zijn best.

Twijfelt u eraan dat Ik de binnenkant van het hart van alle mensen ken? Ik ken het aantal haren op het hoofd van elk persoon, zelfs de mensen die nooit Mijn Koninkrijk  zullen zien.  Twijfel daar niet aan.  Twijfel er niet aan dat Ik precies de innerlijke werking van elk individuele hart op uw planeet ken. Ik schiep elk levend wezen en Ik ken hun hart. Mijn evangelie, puur en waar, wordt aan toegevoegd door wolven in schaapskleren die proberen de verlorenen nog verder van zijn pure en eenvoudige waarheid te leiden. Satan vecht Mijn manier op alle fronten nu. Dit is waarom u uw wapenrusting aan moet trekken en vechten. Als uw hart de Zoon heeft ontvangen, loopt u nu in gerechtigheid.

Als u nog niet de Zoon hebt ontvangen, bekeer u en vraag Hem om in u te komen en u een nieuw hart te geven. De besnijdenis van uw hart is het verwijderen van het hart van uw vlees, en te vervangen door een nieuw hart. Het hart van Yahshua Ha Mashiach. Het geven van uw hart van vlees over aan uw Verlosser. Ik weet wie Mij hun hart hebben gegeven, zondaars die zonder Mijn verlossing zouden wentelen in hun zonde en op een rechte pad naar de afgrond zijn. De binnenkant van het hart van een mens kan een geheim voor andere mensen zijn, maar de Vader kan zien. Zoveel worden voor de gek gehouden door Satan nu, geloven de leerstellingen van mensen en niet de pure en eenvoudige evangelie van Yahshua Ha Mashiach.

U kunt het hart van een goddeloze niet veranderen. Dit is het werk van de Vader. Alleen de Vader weet wiens harten van Hem zijn. En alleen Hij weet welke gezichten  zich tot  Hem zullen  keren om Zijn puur  en eenvoudig  evangelie  te ontvangen.  Voeg niet toe  aan de  pure en  eenvoudige  evangelie.  Als u er  aan toevoegt, wordt het de evangelie van mensen en verliest het zijn werking.  Al mijn boodschappers,  gebruik Mijn  woorden in  uw berisping.  Satan vlucht  van Mijn Woord als hij het niet kan verdraaien.  Hij kan het meest eenvoudige concept nemen en het zo complex maken.  Ziet u het niet?  Dat is hoe hij mensen laag houdt en verslaat.  Hij vertelt hen dat ze het niet waard zijn om Mijn puur en eenvoudig evangelie te ontvangen.

Er zullen veel moordenaars in de Hemel zijn, en er zullen veel Farizeeërs in de hel zijn. Word niet op een dwaalspoor gebracht, of in een staat van twijfel gezet. Het evangelie  is eenvoudig  voor de  eenvoudigste  van verstand.  Wee degenen  die toevoegen. Het bloed van de verlorenen die de leer van mensen volgen zal aan uw handen zijn. Dit is geen spelletje. Satans volgelingen zullen nu alles doen om de verlorenen verder te duwen van de waarheid. Ze genieten van toe te voegen aan het evangelie van de waarheid tot het de waarheid niet meer is. Word niet geprikkeld, Mijn schapen. Wijk niet uit Mijn pad. Blijf in het licht en blijf zuiver.

Als u twijfel voelt in uw hart, of angst dat u op de een of andere manier te ver bent afgedwaald van het pad, of angst dat u er nooit op was, weet dat angst niet van Mij is. Ik zal uw hart overtuigen om te zoeken naar Mijn pad; niet uit angst, maar uit liefde. De verlorenen zullen meer en meer barmhartigheid zoeken in deze laatste dagen.  Mijn boodschappers  moeten hen  zonder aarzelen  Mijn puur  en simpel evangelie presenteren. >>>>>Romans 8:1

YouTube

Johannes 3:16
Marcus 10.45
Romeinen 3:23, 5:15, 19, 21
1 Korintiërs 15:22
Titus 2:11-14
Handelingen 16:31

Advertisements