Marsorders

Rhema Woord
278pikelk – 5 januari 2013
Vrij vertaald

Kinderen, open Mijn Woord, lees Mijn Woord, en vraag om onderscheidingsvermogen. U zult meer inzicht en kennis ontvangen dan u zich kunt voorstellen. Ik wil dat u baadt in Mijn Woord, erin weekt. Dit is de aanloop naar wat bewaard is. Als u zich koestert in Mijn glorie is het een kleine vlok van wat uw eeuwige gelukzaligheid zou zijn. Al Mijn kinderen hebben taken nu, aangelegd speciaal voor hen. Velen zullen blijven op hun wandel, streven om zichzelf te zuiveren door de Ruach Ha Kodesh. Anderen zullen geleid worden om de verlorenen te zoeken en te vinden en zo veel mogelijk te blijven brengen tot een eeuwige veiligheid bij Mij. Uw taak is nu om erachter te komen wat uw taak is.

In  uw zoektocht  naar Mijn  antwoorden  zal Ik u  begeleiden,  maar uw  hart  zal specifiek op de manier groeien waartoe Ik het ontworpen heb om te groeien. Er zijn redenen waarom u taken hebt, Mijn kinderen. Ik wil dat u uw hart controleert tot een niveau van nabijheid en zuiverheid die alleen kan worden bereikt door het nastreven van het werk dat Ik u heb toegewezen. Raak niet gefrustreerd als u het niet meteen duidelijk ziet. Uw pad zal aan u duidelijk worden in de tijd. Door in Mij te verblijven en Mij de nummer één prioriteit in uw leven te maken, staat u Mij toe de veranderingen in uw hart te maken die u dichter bij Mijn doel voor u brengt.

De eenheid die gedeeld wordt tussen de Vader en de Zoon, de liefde die Wij delen, kent geen grenzen. Wij zijn maar één, maar we delen ook de liefde tussen elkaar. Een volmaakte liefde die niet beïnvloed wordt door iets. Het nastreven van deze volmaakte liefde is mogelijk voor u. Wij willen deze liefde delen; en zodra u er deel van bent, zult u zien wat de eeuwigheid voor u houdt. Als u het doel bereikt dat Ik voor u heb door het nastreven van Mijn werk, Mijn taak, die  Ik voor u heb ingesteld, zal uw hart een nieuwe plaats bereiken in de kennis van Mijn liefde voor u. Niet uw liefde voor Mij, maar Mijn liefde voor u.

Zoveel van Mijn kinderen lopen plichtsgetrouw het nastreven van Mij met een gevoel van verplichting, in een poging om hun liefde voor Mij te bewijzen.  Wat ze moeten zoeken is naar een echte relatie met Mij, te focussen op hoeveel Ik van ze houd. Dit is uw streven in deze laatste dagen. Een realisatie van Mijn liefde voor u. Luister, u allemaal nu. Ik zal tot u spreken. Wees stil en luister. Uw reis naar Mij zal opnieuw worden gestart. Mijn kinderen zullen uiteindelijk allemaal op dezelfde plaats komen, maar ieder van u zal …….? [kan niet verstaan] verschillende reizen nemen naar onze ontmoetingsplek. Oordeel niet dat iemand de verkeerde kant op gaat als hun taak niet hetzelfde is als die van u.

U  bent Mijn  individuele  creaties en  uw reizen  zijn allemaal  heel individueel, zo individueel als Mijn liefde voor een ieder van u. Bij het nastreven van de kennis van Mijn liefde voor u, terwijl het werk doen die Ik voor u heb aangelegd, moet u uw trots achterlaten en bereid zijn om uzelf aan Mij over te geven, Mijn kinderen. Word als een kind die iets nieuws leert voor de eerste keer. Laat uw vooroordelen vallen en begin opnieuw. Wees niet bang. Streef Mij na nu en u zult Mijn liefde beginnen te voelen zoals u het nog nooit hebt gevoeld. >>>>>Marching Orders

YouTube

Advertisements