Loop in het Licht, niet in Uw Trots

Rhema Woord
278pikelk – 8 januari 2013
Vrij vertaald

Satan brengt twist. Ik breng vrede. Verwijder uw trots van onze relatie nu. Er is geen ruimte voor uw trots in onze relatie. Ik heb u niet nodig of uw hulp, en zal u alleen gebruiken als u bereid bent. Bereidwillige boodschappers zijn een dozijn voor een dubbeltje. Denkt u dat er iets bijzonders met u is dat u alleen Mijn woorden kan ontvangen? Nee. Verwijder uw trots. Verwijder uw zelf, of Ik zal Mijn berichten verwijderen. Dit is niet gemakkelijk, maar het is wat u moet doen. Niemand geeft om uw mening. Lever Mijn woorden af, niets van uw commentaar.

Mijn bruid is hongerig naar richting. Ze wacht  vol verwachting, want ze zijn de kinderen die de tekenen herkennen in de wereld om hen heen. Mijn boodschappers moedigen hen aan dat binnenkort hun verlossing genaakt. Wilt u de mensen geloven? Open uw Bijbel, zoals Mijn boodschappers u vertellen. Dit is wat de sleutel is nu, een vulling van Mijn bruid met de Ruach Ha Kodesh en haar te ledigen van deze wereld. Het uitpersen van het vuil uit het water waardoor het schoon genoeg is om te drinken. Een zuiveringsproces dat tijd en moeite kost aan de kant van Mijn bruid. Stap weg van de zorgen van deze wereld. Stap weg van het kwaad. Stap weg van de zonde.

Kijk niet op enige zonde met rechtvaardiging. Alle kwaad zou uw haren te berge doen  opstaan.  Luister niet  naar de  woorden  van mensen,  tenzij ze  worden ondersteund door Mijn Woord. Genade is wat nu moet worden gedeeld. De tijd is laat, en als de genade niet wordt benadrukt in alle leerstellingen, zullen velen verloren gaan. Sommigen zo verwikkeld in hun zonde dat de enige boodschap die zij zullen horen en op reageren is de genade boodschap. Wee degenen die toevoegen aan de boodschap van genade. Het is een pure en eenvoudige boodschap dat zelfs een klein kind kan begrijpen. Vele kunstmatige kerken zullen nu vallen. Als ze niet onderwijzen wat ze zouden moeten onderwijzen, zullen ze vallen. Steeds meer harten wenden zich tot de Vader nu.

Redding is een geschenk die velen kiezen om te ontvangen. De redding van anderen moet een gemeenschappelijk doel van al Mijn kinderen zijn. Wee degenen wier trots ze houdt van het delen van genade. Het toevoegen van doctrines van mensen aan Mijn genadeboodschap brengt velen op een dwaalspoor. Onderzoek uw elke actie en woord nu, Mijn kinderen. U wordt nauwlettend in de gaten gehouden door degenen die een reden willen vinden om u uit elkaar te scheuren. Meer dan ooit moet u bereid zijn in Mij en Mijn waarheid te staan. Als u nog nooit in Mijn Woord bent en u kent Mijn wegen niet, hebt u geen enkele kans. U moet dagelijks Mijn wapenrusting aantrekken.

Dit is wat nodig is, want nu is dit een gevecht zoals het nooit eerder geweest is. Als u de mensen op een dwaalspoor brengt door uw eigen meningen te doen gelden, zal dit bloed op uw handen zijn. Verwijder uw trots. Wat is belangrijker voor u, uw zelfbenoemde kunstmatige tradities of het delen van Mijn evangelie van  genade?  Voeg niet  toe aan  Mijn eenvoudige  boodschap van  redding,  uw kunstmatige plannen. U kunt niet toevoegen aan iets dat perfect is en volledig. Satans doel is voor u om Mijn genadeboodschap te maken tot een boodschap van goede werken. Genade is afhankelijk van het hart van een mens, niet hun werken. Niemand kan komen tot de Vader als niet door de Zoon. De Zoon is genade.

Dit is de waarheid. U kunt niet toevoegen aan de waarheid, of het wordt een leugen. U mag niet de rechter van anderen zijn. Hef ze op in gebed. Roep om de verlorenen met de boodschap van genade. Verwijder uzelf en laat de Heilige Geest door u heen werken. Aangezien Mijn bruid vol gevuld is tot de rand met de Heilige Geest, groeit haar tijd in de buurt. Heb uw lampen vol, Mijn bruid, want het is nu avond en de zon is gezakt op de maanloze nacht. Uw lamp is uw enige gids. Verheerlijk Mij door de olie bij de hand te houden te allen tijde. Verheerlijk Mij door Mijn genadeboodschap te verspreiden. Uw verlossing genaakt.   >>>>>Walk in the Light Not Your Pride

YouTube

Advertisements