Wees op uw Hoede! Wees Alert!

Rhema Woord
278pikelk – 21 december 2012
Vrij vertaald

Al Mijn schapen, blijf bij Mij nu. Volg uw Herder in de woestijn. Wij zullen een pad volgen dat Ons nu brengt in het diepe bos. Als Mijn schapen niet hun ogen vast op Mij gericht houden,  zullen zij zeker van het pad afvallen  en het zal veel moei­lijker dan ooit voor hen worden om terug te keren. Neem geen enkel risico, fixeer op Mij nu. Bereid u voor op wat u te wachten staat. U zult een aantal uitdagingen confronteren en u moet u voorbereiden. Ik zal u veilig houden en marcheren over u, want mensen, lichamelijk en geestelijk, moeten worden voorbereid om hier te zijn voor een tijdje.

Luister voor Mijn leiding en stel niet uit te doen wat Ik van u vraag. Ik kan u verzekeren dat u zult worden beschermd, maar u moet op zoek naar Mij zijn en luisteren voor Mijn leiding. Het leven van iedereen is individueel verschillend van elkaar. Van sommigen is het gelijk, van sommigen niet zo vergelijkbaar. Zoals het geweest is, zo zullen deze laatste dagen zijn. Sommigen zullen opgeroepen worden om nu te rusten, terwijl anderen opgeroepen zullen worden om de oorlog voor Mij te voeren. De sleutel is voorbereid te zijn voor wat Ik ook van u vraag. Als u tijd doorbrengt met het lopen in de wereld en niet in Mijn licht, zult u niet worden voorbereid.

De mensen om u heen worden meer en meer verwikkeld in deze wereld en geven steeds minder aandacht aan wat er nu om hen heen gebeurt. Als gebeurtenissen zich ontvouwen zullen zij vertrouwen op uw regering om informatie, en zij zullen een beroep doen op uw regering om hulp. Uw regering is slecht en is alleen aan de kant van Satan. Zij zullen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Satans plan ontvouwt. Zij zullen u niet de juiste informatie geven, en zij zullen tegen de massa liegen. Wees u bewust ervan, Mijn schapen. Niets wat u hoort moet worden vertrouwd. Zij worden aangestuurd door het kwaad nu en zijn dat al tientallen jaren. Het is juist nu op een geheel nieuw niveau.

Vele mensen zijn zo verwikkeld in hun eigen kleine wereld dat zij blind zijn voor dit kwaad dat uw land en uw wereld overneemt. Dit is Satans plan. Als hij u aan het denken kunt zetten van uw wereldse te-doen lijst, neemt u uw ogen af van wat er werkelijk aan de hand is. Het is zeer gemakkelijk voor Satan om het kwaad te doen voortduren en niemand geeft het een tweede gedachte. Wat vroeger taboe was, is nu eervol; en wat vroeger eervol was, is nu taboe. Dit is de manier waarop hij de verlorenen hypnotiseert. Satan was erg geduldig voor een zeer lange tijd, maar nu ziet hij dat zijn tijd dringt. Hij voert de dingen snel op nu.

Geloof niets dat u ziet, of hoort, of leest in uw media. Alle media afzetmogelijkheden worden nu door Satan beheerst. Alles wat u leest of hoort, test tegen Mijn Woord en vraag de Ruach Ha Kodesh om te onderscheiden. Word niet voor de gek gehouden. Word niet misleid. U moet de waarschuwingen van de wachters in acht nemen, en de wachters moeten hun eigen waarschuwingen in acht nemen die afkomstig zijn van Mij. Houd uw gedachten uit de buurt van alle troep die Satan naar u blijft gooien en richt u zich op Mij. Ik moet 100 procent van uw focus zijn, 100 procent van de tijd. In alle dingen sta Mij toe met u mee te lopen. Ik hou van u, Mijn kinderen.

Mijn Bruid maakt zichzelf schoon, en al snel zal Mijn Vader Mij toestaan om haar op te halen. Niet veel langer, Mijn Bruid. Ik verlang naar een pure Bruid, zo wit als sneeuw.  Laat de Ruach Ha Kodesh werken in uw hart  om u te wijden en u te zui­ve­ren. U zult genieten van de vrijheid die afkomstig is van Mijn zuiverheid in u. Wees alert en herken alle tekenen die geschreven zijn in Mijn Woord, want ze ontvouwen zich nu. Herken Mij in de tekenen die van Mij zijn, en herken Satans tekenen die van hem zijn. Het zal niet lang meer duren.

De Vader inspecteert de plaats wat Ik voor u bereid heb. Hij zal zeker binnenkort goedkeuren van het naar huis brengen van Mijn Bruid. Binnenkort, Mijn kinderen. Wees geduldig. Binnenkort. Binnenkort. Binnenkort. >>>>>December 21, 2012 – Be on Guard! Be Alert!

YouTube

Advertisements