Genade Volk!

Rhema Woord
278pikelk –  14 december 2012
Vrij vertaald

[Barbra spreekt:]

De Heer legde het op mijn hart vanmorgen om de video te doen zonder het op te schrijven. Weet u, ik volg een heleboel mensen op YouTube en helaas heb ik geen tijd om veel ervan te bekijken, maar één ding dat de Heer net echt op mij gelegd heeft is om te proberen  mijn broeders en zusters  in Christus te  vertellen dat nu direct het bericht dat echt gepredikt moet worden Zijn genade boodschap is. Omdat vele mensen struikelen. Christenen struikelen, en mensen die niet gered zijn denken dat het onmogelijk is. Omdat vele christenen in principe hellevuur en de wet projecteren, en de ongelovige mensen kijken ernaar en zeggen gewoon: “Ik kan dat nooit zijn. Ik kan dat nooit doen. Ik kan dat nooit bereiken.”

De christenen lopen rond en zeggen: “Ik kan niet in deze wereld leven en volmaakt zijn.” Omdat, weet u, de mensen proberen om dit te doen door hun eigen wil. En mensen kunnen het niet doen door hun eigen wil, u moet de Heilige Geest ontvangen. U moet God veranderingen in uw hart laten werken en in uw leven. Niet alles zal onmiddellijk worden. Ja, er zijn verhalen van mensen die in staat zijn om onmiddellijk te stoppen met roken. Dat is geweldig als dat gebeurt, maar het gebeurt niet altijd. Er zijn mensen die verslavingen hebben aan verschillende dingen dat het een tijdje duurt voor hen om te werken door hun lichaam voor de chemische verslaving, en God werkt in hen.

Dus zijn er mensen daarbuiten die rondlopen denkende dat zij niet de genade gegeven zijn, dat is de tijd om te stoppen, en zij zijn in een teruggevallen positie. Nou, als God hun hart kent, en hun hart is op de juiste plaats, en hun hart is bereid om de verandering te maken voor de Heer, en zij zijn die genade gegeven door de Heilige Geest en de mogelijkheid om hun hart te veranderen, en om hun acties te veranderen, omdat hun hart verandert kent de Heer hun hart. De Heer weet dat zij misschien nog steeds gevangen zijn in de zonde, maar zij proberen het en zij willen Zijn hulp. Zij hebben behoefte aan Zijn hulp.

Hij kan hun harten onderzoeken en Hij kent hun ware verlangens. Dus voor ons om hier te zitten en op een of andere manier dit “heiliger dan gij” handeling te spelen, het maakt me echt gek. Dus wil ik gewoon dit bericht vandaag brengen omdat God het echt op mijn hart heeft gelegd. Mensen prediken genade, want dat is wat God is. Hij is pure genade, en wij moeten onze identiteit in Christus kennen. Wij moeten weten dat wij lopen als vergeven, rechtschapen mensen. Wij zijn niet onder de Wet meer. Wij zijn niet onder de Wet. Wij zijn onder de Genade. Als Christus stierf aan het kruis en wij nog steeds onder de Wet zijn, dan wat bereikte Zijn dood? Niets. Wij zijn onder de Genade. Wij zijn onder Zijn Genade. >>>>>
December 14, 2012 – Grace People!

YouTube

Advertisements