Boodschap aan de Boodschappers

Rhema Woord
278pikelk – 20 december 2012
Vrij vertaald

Sta vast nu, Mijn boodschappers. Verspreid u niet van Mij, Mijn schapen. Net as de tijden moeilijk zijn, geeft u zo gemakkelijk op? Blijf bij Mij door deze dingen heen nu, Mijn kind. Dit is voor Mij. Er is geen glorie op deze Aarde, geen glorie tot in de Hemel. Op koers blijven en doorgaan met uw berichten uit te zenden, Mijn boodschappers. Velen komen nu tegen u. Sta vast in Mij. Wees niet bang voor wat er gaat komen. Satan valt aan vanuit elke hoek. Wees gereed. Wees alert. Niets is niet zoals het hoort te zijn. Niets is niet zoals het geschreven is. Lever Mijn berichten zo vaak als Ik vraag.

Luister voor Mijn stem en  lever Mijn berichten.  Deins niet terug en faal om te le­ve­ren wat Ik tot u spreek. Wees bereid en gehoorzaam van ganser harte. Deze reis zal nu moeilijk worden. Ik zal uw bescherming zijn, en Mijn licht zal over u schijnen. Hef uw aangezicht naar Mij op nu, en maak uzelf gereed. Blijf in Mijn Woord, en zoek naar Mijn tekenen want ze worden uitgestort op u. Uw bereidheid is een geschenk, en u kunt het niet terugnemen. Wanneer de Aarde schudt en meer vuur op uw Aarde komt is van u de stem die velen zullen horen.

Deins niet terug, want nu komt uw tijd op u. Blijf in harmonie met Mij en gehoorzaam Mij. Denk nooit dat u genoeg gedaan hebt omdat totdat u bij Mij bent, u altijd meer kunt doen. Bereid u voor op de strijd nu. Ik zal u overeind houden wanneer u begint te vallen. Uw woorden zijn niet uw eigen en ze moeten gedeeld worden. Verspreid het nieuws van Mijn spoedige terugkeer voor Mijn Bruid. Mijn schapen moeten voorbereidingen treffen. Deins niet terug. Denk niet dat het genoeg is geweest. Loop in Mij en in Mijn licht, en wees niet bang. U zult vele struikelblokken hebben, voor u gezet, Mijn boodschappers.

Werk door deze dingen heen. Ik ben aan uw zijde. Werk door deze dingen heen en lever Mijn berichten, en u zult rijkelijk beloond worden. Het is gemakkelijk geweest tot nu toe, maar al snel zullen de dingen niet zo gemakkelijk zijn. Ik zal manieren voor u vinden, Mijn kinderen, maar u moet vasthoudend zijn. U moet niet opgeven. Nu is de meest dwingende tijd voor al Mijn berichten om velen te bereiken. Geef niet toe. Marcheer vooruit met Mij nu. Er is glorie in Mijn overwinning, en u zult delen in deze glorie, Mijn boodschappers. Deins niet terug. Wees niet bang. Gehoorzaam Mij en zend Mijn berichten uit als ze naar u toe komen.

Stel het niet uit. Veel berichten komen naar Mijn boodschappers nu. Ik ben naast u, Mijn uitverkorenen. Twijfel niet aan Mijn gezag. Ik heb altijd de controle, ongeacht hoe slecht uw omstandigheden kunnen verschijnen. Deins niet terug. Wees niet bang. Ik ben het die u de kracht en de wil bied om door te gaan. Roep Mij aan. Put uit Mij, en u zult sterk zijn in Mij. Gebruik de bronnen waar Ik u naar toe leid. Wees zeer bewust en neem niets voor lief. Verhoog uw bewustzijn van de dingen waar Ik u naar toe leid. Let op. Geen detail is te verwaarlozen. U moet Mij voortdurend zoeken.

Anderen vertrouwen op uw onderscheidingsvermogen en begeleiding. Wees niet egoïstisch met de informatie die Ik u geef. Deel het. Doorgaan nu. Voer oorlog voor Mij. Dring door in Mij, en Ik zal u vele dingen tonen. De tijden zullen moeilijk worden, maar Ik zal uw zijde nooit verlaten. Reken op Mij. Heb vertrouwen in Mij. >>>>>December 20, 2012 – Message to the Messengers

YouTube

Advertisements