Abba Vader

Rhema Woord
278pikelk – 18 december 2012
Vrij vertaald

Is het concept zo eenvoudig dat zelfs de knapste koppen verbijsterd zijn door zijn eenvoud? De Wet werd uiteengezet om uw menselijke ras te tonen dat binnen hun eigen vlees zij het niet kunnen verwerven. Zij zijn niet in staat de Wet te volgen. Zeker, zij kunnen in staat zijn om het te volgen door één van de Tien Geboden niet te breken; inderdaad, maar denkt hun gedachten ooit de zondige gedachte? Worden zij ooit boos, of egoïstisch, of hoogmoedig, of jaloers? De lijst kan doorgaan. U kunt nooit iemand vermoord hebben. U kunt nooit overspel gepleegd hebben. U kunt nooit iets gestolen hebben dat niet tot u behoort.

Maar Ik verzeker u, u hebt gezondigd tegen de Vader. Soms ziet u zelf niet eens uw zonde. Waarom moeten wij terugkeren naar de Wet waar Ik u van vrijgesteld heb? De Zoon des Mensen stierf aan het kruis. Waarom? Zodat u nog steeds een slaaf van de Wet zou moeten zijn? Neen! De Wet is volledig noodzakelijk omdat het u uw fouten toont. Het toont u de noodzaak van een Verlosser. Wanneer u probeert de Wet te volgen, bent u in uw vlees. Want wanneer u gevuld bent, gevuld loopt met de Ruach Ha Kodesh, volgt Hij niet automatisch Zijn eigen Wet?

Ziet u niet dat de Vader 100 procent heilig is en niet kan kijken naar de werken uitgevoerd in uw vlees? Hij kan niet kijken op uw menselijke werken, zelfs als ze gedaan zijn naar uw menselijke perfectie. De enige manier waarop u zichtbaar voor de Vader bent is om gebruik te maken van het bloed van Zijn Zoon, en door dat bloed verschijnt u zo wit als sneeuw. Er is niets, niets, niets wat u kunt doen in uw vlees om de Vader te behagen. Uw streven moet zijn in het toestaan van de Ruach Ha Kodesh, de Heilige Geest, om te leven in u. Laat de Wet geschreven worden op uw hart. De Heilige Geest kan u helpen een vlekkeloze leven te leiden wanneer u Hem toestaat om uw wensen van uw vlees te doden.

U zult automatisch lopen onder Zijn Wet wanneer u Hem toestaat om de verlangens van uw vlees te doden. De Ruach Ha Kodesh is een Heer. Hij werkt voorzichtig in ons om ons te brengen waar Hij wil dat wij zijn. Wij moeten aan Hem overgeven of anders kan Hij niet in ons werken. Wij moeten onszelf voeden met het Woord. Dit is hoe wij de poort openen voor de Ruach Ha Kodesh om te werken binnen ons. U moet uzelf voortdurend overgeven en Hem in u een nieuw hart laten werken. Hij zal uw verlangens veranderen. Hij zal de verlangens van uw vlees onderdrukken, en Hij zal de verlangens van uw vlees omzetten in een verlangen naar Zijn aanwezigheid.

Struikel niet,  in een poging om  Gods Wet te volgen  in uw vlees.  U zult alleen falend eindigen, en als u in staat bent om Zijn Wet te houden, zal het zeker niet in gedachte, woord en daad zijn. Zelfs als u in staat bent om sommige van Zijn wetten te houden, ziet Hij het niet. Hij ziet geen werk gedaan in het vlees. De Vader ziet mensenharten. Hij ziet tot in de diepten van uw hart, en al uw goede werken gedaan in uw vlees zijn als een bezoedeld kleed aan Hem. De Ruach Ha Kodesh is een Geschenk, een Geschenk dat blijft geven. Laat Hem werken en een goede zaak blijven werken in uw leven.

Wanneer u verleidt wordt, wat zal gebeuren, moet Hij de eerste plaats zijn naar wie u rent. Hij moet uw elke ademhaling en elke stap begeleiden. U moet Hem gemakkelijk en door u heen laten stromen. Blijf in het Woord. Bid in de Geest. Blijf dankbaar in alle situaties. Ontbloot uw hart aan Hem. Laat Hem uw enige Gids zijn. Als u faalt en u geeft toe aan uw vlees, bedroef Hem niet door te wentelen in uw eigen menselijke schuldgevoel. Keer onmiddellijk naar Hem toe. Bekeer u en geef u zich weer over aan Hem. Laat Hem u herstellen. Onthoud, Hij kan alleen doen in uw leven wat u Hem zult laten doen.

Als u niet vraagt, kan Hij de veranderingen binnen u niet maken. Als u opereert in uw vlees, bent u niet beschermd. Blijf niet verder lopen in uw vlees, Mijn kinderen. Met berouwvolle harten geef u over aan de Ruach Ha Kodesh. Hij kan en zal u veranderen. Hij zal u verfijnen, maar u moet het Hem toelaten. Achtervolg Hem. Blijf in Hem. Dring door in Hem, en laat Zijn licht uw Gids zijn. >>>>>December 18, 2012 – Abba Father

YouTube

Advertisements