Lochem El

Rhema Woord
278pikelk –  4 december 2012
Vrij vertaald

Dit is de tijd dat Ik wil dat u Mij nu nastreeft. Achtervolg Mij zodat Ik een zuiver hart in u kan creëren. Ik kom voor een Bruid zonder vlek of rimpel. Ik heb uw hart en gedachten op Mij gericht nodig. Ik wil dat u voortdurend bewust van Mij bent in wat Ik doe in uw leven. Ik zal u veranderen in wat Ik wil dat u wordt. Ik heb een plaats waar Ik u moet brengen. Een plek waar Ik uw gedachten moet hebben. Niet in deze wereld, maar 100 procent gericht op Mij. Mijn hart verlangt naar u om bij Mij nu te zijn, maar u moet zuiver zijn. Niets van deze wereld kan nu in u blijven. Alles moet worden verwijderd.

Loop met Mij, nooit alleen. U kunt deze wereld niet nastreven en Mij tegelijkertijd nastreven. Het is of het ene of het andere. Wees niet in deze wereld zelfs voor een ogenblik nu, het is niet een plek voor u. Verlaat en kom onder de zorg van Mijn hoede nu, kind. Uw hele planeet zucht voor het evenwicht om te herstellen. Verschuivingen en veranderingen zullen plaatsvinden die van invloed zijn op de bewoners van de Aarde. Wees niet bang. Sta Mij toe u nu te zuiveren, want het zal binnenkort zijn dat Ik u naar huis zal brengen naar de plaats die Ik voor u bereid heb. Satan zal aanvallen vanuit elke hoek. Blijf in Mijn Woord.

Spreek Mijn Woord hardop over elke situatie. Spreek Satans woorden niet uit. Spreek Mijn woorden. In plaats van te zeggen: Ik ben brak, of ik ga nooit deze rekeningen inhalen, spreek Spreuken 13:21 uit. Tegenslag achtervolgt de zondaar, maar de welvaart is de beloning van de rechtvaardigen. Spreek Mijn woorden uit over uw leven, over al uw situaties. U zult de kracht in Mijn woorden zien. Doe dit voor een tijd, en u zult een enorme verandering in uw leven zien. Uw geloof zal bloeien. Alle woorden van Satan zijn leugens. U hoeft niet zijn woorden te weten, zijn leugens duiken ineens op in uw gedachten.

Dit kunt u niet voorkomen, maar wat u kunt doen is hem niet te geloven en ze niet hardop te spreken. Ik wil voor al Mijn kinderen om gelukkig en succesvol te zijn in alle dingen. Geloof Satans leugens niet. Spreek Mijn waarheden uit over uw leven, niet zijn leugens. Spreek de symptomen niet uit over uw lichaam, spreek de gezondheid en het welzijn over uw lichaam. Door de strepen van Yahshua was u genezen. Neem de controle over uw leven nu door Mij het te laten overnemen. Verwijder alle toegangen van de vijand. Dit betekent zonden. Dit betekent negatieve emoties en het spreken van zijn leugens.

Ik wil strijders nu. Strijders die genoeg van Mij in hun leven hebben om Mij te delen met anderen. Ik zal voor u voorzien en u veilig houden. De tijd voor de ongelovigen zullen erger blijven worden, maar voor Mijn krijgers ben Ik van plan om u voorspoedig te maken in alle dingen. Vertrouw Mij nu. Blijf in Mijn Woord en leer wie Ik ben. Leer dat u Mij kunt vertrouwen. Leer hoeveel Ik van u hou. Leer dat Ik u zal beschermen. Leer wat Ik voor u in petto heb. Leer deze dingen van Mijn Woord. De kennis van deze dingen is uw wapen tegen de kwade leugens van Satan.

Lees en bestudeer Mijn Woord nu, kinderen, want het is uw wapen tegen het kwaad dat zo welig tiert op uw Aarde nu. Vertrouw op Mij, niet uw vlees. Als u een beroep doet op uw vlees, zult u falen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Binnenkort zal wat u alleen maar kunt voorstellen werkelijkheid worden. Binnenkort zullen alle dingen waar u voor gewacht hebt gebeuren. De Bijbel wordt nu vervuld, Mijn kinderen. En terwijl de dingen gebeuren, zal nog meer van de Schriften vervuld worden. Ik weet wat Ik gepland heb voor Mijn kinderen. Het is niet om hen te schaden, maar om hen voorspoedig te maken en hen veilig te houden nu.

Wacht geduldig voor een poosje. U zult zien in een korte tijd dat uw geduld zijn vruchten heeft afgeworpen. Blijf naar boven kijken, Mijn Bruid. >>>>>December 4, 2012 – Lochem El

YouTube

Advertisements