Geen Titel

Rhema Woord
278pikelk – 16 november 2012
Vrij vertaald

Wat gebeurt er met de appel van Mijn oog. De mensen rennen als mieren van de raketten afgevuurd op hen door de afstammelingen van Ezau. De afstammelingen van Ezau hebben haat in hun hoofd, en de noodzaak voor het bloedvergieten van de appel van Mijn oog. Mijn enige keuze is om hun zwaard te breken, hun zwaard te buigen en te breken. Ik heb de niet aflatende haat en om nooit te regeren voor de appel van Mijn oog zien groeien over al die vele jaren. Ik zal niet meer kijken hoe zij Mijn volk pijn doen. Er komt een tijd dat Ik deze last zal toestaan te worden geplaatst op de appel van Mijn oog, maar Ik zal ingrijpen als dit escaleert en Ik zal hun zwaard buigen en breken.

Zij zullen de dag berouwen dat zij hun raketten geregend hebben op de bergen van Mijn uitverkorenen. Zij zullen de kracht van de Ene Levende God, weerspiegeld in hun  gebogen en gebroken  zwaard, zien.  Dit is geschreven  in Mijn Woord. De afstammelingen van Ezau zullen niet gespaard worden, want hun haat tegen de appel van Mijn oog zal nooit verdwijnen. Zij hebben een geest van Satan groeien aan de binnenkant van hen die nooit zal worden verbroken. Zij blijven het bloed van de appel van Mijn oog zoeken. De hele wereld zal zien, als zij een kracht monteren  tegen Mijn  kleine natie  van mensen,  de kracht  van de  Ene Le­vende God.

Hun landen zullen woest liggen, en hun zwaard gebroken. Het leed die zij toebrengen aan Mijn uitverkorenen zullen abrupt beantwoord worden, en zij zullen degenen zijn om het leed te zien, onvoorstelbaar lijden. Er zal geen genade aangeboden worden voor deze afstammelingen van Ezau. Zij haten de appel van Mijn oog met eeuwigdurende, nooit eindigende haat. Zij zullen nooit stoppen te zoeken naar het bloed van de appel van Mijn oog. Dit zal hen laten zien, wanneer hun zwaard gebogen is, de kracht van de IK BEN, de Ene Levende God.

Zij zullen zien dat hun verlangen naar bloed zinloos is wanneer zij tegen de legers van de Heer komen. Zij zullen weten dat zij geen god hebben, dat de vader van de leugen, de vader die hen haakt en hen trekt in gevecht met de appel van Mijn oog, zij geen god hebben die met hen zal staan tegen de Ene Levende God. Ik zal hun zwaard buigen en breken. Zij zullen niet weglopen, en velen zullen omkomen. De afstammelingen van Ezau zullen de kracht van de Ene Levende God zien. Geen genade zal getoond worden aan de afstammelingen van Ezau, vol van haat voor de appel van Mijn oog. Wee u, afstammelingen van Ezau. U zult weten dat Ik de HEER ben. >>>>>November 16, 2012 – No Title

YouTube

Advertisements