Betreed nu de Ark!!

Rhema Woord
278pikelk – 23 oktober 2012
Vrij vertaald
Genesis 7

Mijn kinderen moeten nu aandachtig luisteren. De tijd sluit zich in op de boze. Drastische maatregelen zullen worden genomen van zijn kant om elke onwetende ziel aan te vallen. Wees voorzichtig en u bewust dat hij rond zwerft als een leeuw om te verslinden wie hij kan. Als u hem toelaat te verslinden, zal hij. Bescherm uzelf van hem. Blijf in Mij. Blijf in Mijn Woord. Bid in de Geest. Vier het avondmaal met Mij. Onderscheid Mijn lichaam. Dit zal u beschermen tegen een slechte gezondheid. Laat deze wereld vallen en klampt u vast aan Mij met beide handen. Geef hem geen kans in uw leven te komen. Focus op gevuld te worden met Mijn vrede onder alle omstandigheden. Alstublieft, wees niet bang. Angst is van Satan, hij wint als u bang bent.

Versla hem door in Mij te verblijven en onder Mijn hoede te blijven. Sta Mij toe uw hart te veranderen. Ik zal de begeerten van uw vlees verbrijzelen, als u het Mij toelaat. Bereid uzelf voor de strijd door toe te laten dat Mijn bloed u zuivert en uw hart en geest reinigt. Als u merkt dat u wordt meegezogen in deze wereld, kom binnen in gebed en vraag om Mijn onmiddellijke redding. Ik zal u redden. Uw vrede en veiligheid zullen zielen winnen voor Mijn Koninkrijk. Onthoud, Ik heb de volledige en totale controle. Ik heb de volledige en totale controle. U kunt honger hebben of zonder onderdak zijn. Uw leven kan snel drastisch veranderen, sneller dan u denkt. Houd uw focus op Mij! Houd uw focus op Mij!

Voel u getroost dat Ik voel en weet wat u ervaart. Mijn schapen zijn beschermd onder het beschermend oog van de Herder. Zolang u op het verlichte pad blijft, zult u veilig zijn. Verloochen nooit Mijn naam. Wanneer u ondervraagd wordt over uw geloof, laat de Heilige Geest door u heen spreken. Hij spreekt waarheden. Wees niet bang, de dingen zullen nu snel plaatsvinden. Ik zal Mijn schapen blijven beschermen tegen het kwaad dat komt. Heb vertrouwen in Mijn bescherming. Breng Mijn Woord naar de verlorenen. Dit is nu urgent. Vertel hen van Mijn liefde en genade. Alstublieft, hoor en zie deze waarschuwingen van Mijn heiligen.

Deze dingen zullen eerder plaatsvinden dan de meeste begrijpen. De duisternis sluipt nu langzaam binnen; maar wanneer het begint het licht in te halen, zal er heel weinig tijd voor de ongelovigen zijn om Mij te vinden. Klop nu, verloren schapen. Nodig Mij uit om uw Herder te zijn. U wilt niet in uw eentje confronteren wat er gaat komen. De kwaden weten wat er gaat komen, laat u niet voor de gek worden gehouden door hen. Deze Aarde is nu al lang genoeg voor hen geweest. Ze hebben veel te lang toestemming gekregen om Mijn kinderen aan te vallen. De kinderen die nog thuis moeten komen naar Mij, moeten deze waarschuwingen zien en horen voordat het te laat is. Kom nu naar huis, verlorenen.

Verwijder de blinddoeken uit uw ogen en de trots van uw hart. Deze trots is een bedrieglijke  truc van  Satan waardoor  u blind  bent voor  de verzoening  van de Heiland. Verbrijzel Satan door het bloed van het Lam. Laat Mij u vrijzetten van zijn leugens en u bevrijden van de verdoemenis. Treed Mijn genade binnen. Betreed de Ark. De regen is begonnen te vallen. >>>>>Enter the Ark Now!!

YouTube

Advertisements