Snel! Vergrendel het!!!

Rhema Woord
278pikelk – 5 oktober 2012
Vrij vertaald
1 Petrus 5: 8

De scheiding tussen Mijn kerk en het kwaad zal nu elke dag duidelijker worden. Als het kwaad in stand houdt in de harten van de mensen en als hun harten kouder worden, moeten Mijn schapen dichter bij Mij komen voor de warmte, veiligheid en bescherming. Buiten Mijn bescherming lopen is nu erg gevaarlijk. Mijn kinderen die dicht bij Mij lopen, zullen veilig en beschermd blijven. De ogen en oren van Mijn kinderen moeten nu meer dan ooit worden geopend. Ze moeten zich op Mij richten. Als ze gewoon schreeuwen in een tijd van benauwdheid, maar geen tijd besteden om in Mij te blijven, kan Ik ze niet helpen. Blijf in Mij. Het pad zal nu rotsachtig en smal worden.

Zonder de leidende hand van de Herder, zullen velen van de kudde van het pad vallen. De schapen moeten constant naar de Herder kijken, want als u uw ogen van Hem af neemt, zult u zeker lijden aan de  gevolgen. Mensen leven vaak een lauw leven voor Mij, wijden zich nooit volledig toe noch geven alles over aan Mij. Dit zal niet meer mogelijk zijn. Er zal heet of koud zijn. Geen warm. U moet heet zijn of Ik kan u niet beschermen. De populatie van wolven is toegenomen, maar veel schapen zijn zich niet bewust ervan. Sommigen dwalen af van de weg om te grazen op de sappige, groene weiden van deze wereld. Kijk uit voor de wolven!

Als u het pad verlaat om te grazen in de wereld, kijk uit voor de wolven! Er zullen geen herders zijn om te waken over u, en er zijn nu zo veel meer wolven. Gelooft u Mij?  Blijf in gebed  en gezuiverd worden.  Keer snel terug  naar het pad  als u strui­kelt. Mijn hart is vol van genade in de richting van Mijn schapen. Ik zal hen altijd welkom terug heten met open armen. Oordeel vindt niet plaats voor Mijn schapen, omdat hun oordeel al heeft plaatsgevonden. Hun zonden waren al betaald. De prijs is al betaald aan het kruis. De zonden kunnen niet twee keer worden betaald. Dat zou het volbrachte werk van het kruis verminderen. Dit vonnis is behandeld.

Allen die in Yahshua geloven, ontsnappen verdere oordeel. De mensen die de Zoon  niet kennen  zijn nog  niet geoordeeld,  noch hebben  ze voor hun  zonden betaald.  Als ze niet  geloven in  de verlossing  van het kruis,  zullen ze  worden geoordeeld. Oordeel zal ook vallen op de naties van de wereld. Als u in Christus bent en Hem tot uzelf ontvangen hebt, zult u niet verder geoordeeld worden. U zult niet twee keer worden geoordeeld, maar beschermd. Dus, heb vrede. Hoewel het niet gemakkelijk zal worden om te zien wat de verlorenen confronteren, zijn uw harten veilig in de hand van Yahshua. De verlorenen en de wolven moeten heel bang zijn voor wat komt.

Als zij alleen maar hun toekomst konden zien, zouden zij zich tot Mij wenden en nooit meer weggaan, maar velen zullen Mijn pleidooien niet horen. Velen gaan door hun leven met probleem na probleem die hen overkomt, maar ze zullen niet Mijn aangezicht zoeken. Wee hen die niet Mijn aangezicht zoeken. Het oordeel over uw natie zal snel en ernstig zijn. Er zullen vuren onbeheerst branden. Voedsel en water zal schaars zijn. Het kwaad zal overvloedig zijn. Het leed zal u omringen. Mijn schapen zullen deze dingen voor een korte tijd doorstaan, maar opdat zij niet ontsnappen, konden ze zich niet voorstellen wat de verlorenen uiteindelijk zullen confronteren. Het oordeel van de Vader is hard.

Wee hen die overgebleven zijn om het onder ogen te zien, want indien zij tot Mij roepen zullen zij te laat zijn. Zij zullen nog steeds moeten lijden door het oordeel. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is dat u nu gehoor geeft aan de waarschuwingen van de profeten. Als u afwijkt van het pad, zullen de gevolgen ernstig zijn. Vier het avondmaal met Mij. Bid in de Geest voortdurend. Bestudeer Mijn Woord. Deel Mij met de verlorenen. Luister voor Mijn stem. Als u in het zicht van de Herder bent moet u nooit bang zijn, want angst is niet van Mij. Ik hou er niet van om Mijn schapen bang te zien, want het bezwaart Mijn hart als u geen vertrouwen hebt in Mijn bescherming over u. De wereld is nu uw vijand.

De dingen van deze wereld moeten nu niet van betekenis zijn voor u. Streef niet naar de tijdelijke genoegens van deze wereld. Val niet in deze slim opgezette valstrikken. Vermijd de valkuilen. Satan is op jacht, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Als u verslonden wordt, is het uw eigen schuld. U laat hem toe in uw leven op de een of andere manier. U hebt een deur voor hem open gelaten. Doe de deur dicht! Vergrendel het! Laat hem niet binnen! >>>>>October 5, 2012 – Quick! Lock It!!!

YouTube

Advertisements