Mijn Gerechtigheid Eist de Overwinning Op!

Rhema Woord
278pikelk – 8 april 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel dit woord met de mensen met oren om te horen. Velen denken niet dat Mijn wonderen voor vandaag zijn. Zij denken dat Mijn wonderen stierven met Mijn apostelen. Zij denken dat Mijn wonderen niet horen bij Mijn gelovigen van vandaag. Het is gewoon een andere leugen waarmee de vijand zeer succesvol is geweest om Mijn schepping te doen geloven. Velen van Mijn schepping geloven in, vullen hun gedachten met, en nemen zelfs deel aan, de duistere magie van de vijand. Zij zien angst als plezier, en zij openen vele deuren voor de boze en zijn demonen.

Op hetzelfde moment worden Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn bovennatuurlijke wonderen nagenoeg niet herkend. Velen geloven zelfs Mijn berichten niet, Mijn Rhema woorden. Zij komen met hun eigen verklaringen, werpen twijfel in Mijn kinderen die Mijn berichten leveren. Zij bespotten Mijn berichten als de dingen niet op één lijn komen met hun opvattingen, en vallen onbewust Mijn waarheden aan door Mij in een doos te stoppen. De vijand heeft voor eeuwen gewerkt om zaden van twijfel en leugen te stoppen in uw samenlevingen, zichzelf zorgvuldig invoegend waar hij kan en zo velen als hij in staat is op een dwaalspoor te brengen.

Bid, Mijn kinderen, dat u niet in zijn leugens gelooft of in een van zijn strikken valt. Ik ben licht, Mijn kinderen, en Mijn pad is eenvoudig. Blijf in Mij. Blijf in Mijn licht, en laat u niet bedrogen en in de leugens getrokken worden van deze wereld. Mijn licht  is uw  licht en  zal uw  elke gedachte  en elke  stap leiden.  Niemand is perfect, Mijn kinderen, maar Mijn gerechtigheid eist de zege op binnen elk van Mijn kinderen,  zouden zij zich  aan Mij overgeven.  Uw bezigheid van  deze Aarde op dit moment moet niet zinloos zijn. Mijn liefde moet uw focus zijn. Te blijven in Mijn licht moet uw focus zijn.

Als u in de wereld loopt, opent u uzelf aan de vijand en duwt u Mijn doelstelling voor u weg. Het is zo belangrijk nu dat Mijn kinderen weten hoeveel Ik van ze houd, de lengte waartoe Ik ging om hun bestemming, hun eeuwigheid, te ver­ze­ke­ren. Ik stierf voor u, Mijn kinderen, in een perfecte offer voor uw zielen. U moet dit ontvangen in haar pure vorm. Dit is een geschenk van Mijn Vader aan elke ziel op Aarde die het wil ontvangen. Zovelen denken dat uw eeuwige leven kan worden gekocht met de werken van het vlees. Geloof deze leugen van Satan niet, Mijn kinderen, want het ontvangen van Mij in uw hart kan niet worden beschouwd als een werk van uw vlees, maar dit is inderdaad een werk van Mijn Heilige Geest in u.

Sommigen van u gaan door uw leven met te tellen van uw zonden. U brengt niet alleen een lijst uit van uw zonden, maar u keert er herhaaldelijk naar terug en tegelijkertijd wendt u zich van Mij af en Mijn volbrachte werk aan het kruis. U baseert Onze relatie op uw gevoelens en uw prestaties. Ziet u niet dat uw zelfbewustzijn niet van Mij is? Mijn kinderen, begrijp Mijn waarheid. In het vlees zult u allemaal zondigen. Op één of ander punt zal uw vlees winnen. Dit is geen excuus om slechte beslissingen te maken.  Als u weet dat bepaalde situaties u zullen verleiden boven wat u aankunt, loopt u er rechtstreeks naar toe? Nee!

Ik blijf bij u, Mijn kinderen, altijd, maar als u de duisternis toelaat om u te omringen,  onderdrukt dit  Mijn Heilige  Geest tot  het punt  dat u  Zijn stem  niet hoort. Begrijp, Mijn kinderen, dat zonder Mijn Heilige Geest u altijd zwak zult zijn, en zonder Mijn Heilige Geest bent u vrij spel aan de vijand. Zijn aanvallen zullen ook niet klein zijn. Als u zich losmaakt van Mij en hij heeft een open schot, zal hij velen nemen. U was niet geschapen om los van Mij te lopen, Mijn geliefden. Ik weet dat zonder Mij de wereld u prikkelt en u bombardeert met haar genoegens en vleselijke lusten.

Als u in de wereld stapt zonder Mij, brengt u uzelf in gevaar want de vijand jaagt op wie hij kan. Wanneer Mijn kinderen zich op Mij richten en Mij alleen, zal de zonde van hen vlieden en de wandel in Mijn licht wordt een tweede natuur. Stop met in zichzelf verdiept te zijn. In plaats daarvan verdiep u in Mij, in Mijn licht. Als u zich op Mij richt zal zelfs die favoriete zonde die zo moeilijk te verwijderen lijkt, haar grip verliezen op u. U zult zien, Mijn kinderen, Ik zal veranderen wie u bent, en  misschien zal  het enige tijd duren  voordat uw vlees  het door heeft,  maar Ik beloof dat Ik u niet zal laten waar Ik u vond. In plaats van te zoeken naar uw elke zonde te herinneren, zoek Mij.

In plaats van Mijn kinderen te vertellen dat zij zich moeten richten op hun zonden, vertel hen om zich te focussen op Mij. Betekent Mijn belofte om u niet te laten waar Ik u vond niets aan degenen die de leugens van de vijand prediken? Zij prediken een valse evangelie dat de mensen Mij kunnen kiezen, maar tegelijkertijd moeten zij hun eigen genade verdienen. De reddende genade die Ik kocht is een geschenk aan degenen die het ontvangen. Het wordt gegeven door Mijn genade voor degenen die het niet verdienen. De mensen die denken dat zij de harten van hun broeders en zusters kunnen beoordelen, kennen Mij niet.

Zij worden door de vijand bespeeld en uiteindelijk duwen zij de zwakke van Mijn pad. Zij bestormen Mijn kinderen met leugens en zij creëren een strik die velen doen struikelen. Open uw hart voor Mij nu, Mijn kinderen. U bent niet onderworpen aan mensen, maar aan Mij. Laat Mij uw lot beslissen. Laat Mij in uw hart komen en verandering inroepen door u te vullen met Mijn licht. Deze marionetten van de vijand, deze werkers van ongerechtigheid, spelen op Mijn schapen een valse geest van veroordeling.  Een valse geest die de kracht van Mijn heil ver­wij­dert en de harten van Mijn schapen spiraalsgewijs in de zwartheid, schuld­gevoel en schaamte stuurt.

Een duisternis die zij geleerd hebben te geloven dat Mijn licht niet kan doordringen. Zij geloven niet langer in Mijn volbrachte werk. Zij zijn ervan overtuigd dat zij voor altijd in hun zonde vastzitten, en worden weerhouden van het zien van Mijn plan voor hen. Zie deze wolven voor wie ze zijn, en waarschuw Mijn kinderen dat veroordeling niet van Mij is. Ik opereer in liefde en beloften van wie men in Mij wordt. Schuldgevoel en schaamte hebben geen plaats in het leven van Mijn nieuwe creaties.  Gevoelens zijn grillig en betekenen niets voor Mij wanneer  de vijand u gericht krijgt op uw schande, op uw zonde.

U bent niet gericht op Mijn licht, en Ik kan u niet in Mijn licht vooruit bewegen. IK BEN de Auteur van uw geloof, Mijn kinderen. Als u verder langs de weg naar Mij toe beweegt, zult u beginnen de leugens van de vijand meer en meer te herkennen. Ik ben niet verwarring. Ik ben perfectie. Zoek Mij te kennen. Zoek Mijn wil te kennen voor u. Zoek te lopen in Mijn liefde, en richt u niet op de zonde. Word er vrij van. Loop in Mijn zege erover, want alleen dan zult u erover zegevieren en Mijn wil mogelijk maken in uw leven. >>>>>My Righteousness Claims Victory!

YouTube

Advertisements