Blijf Bij Elkaar!

Rhema Woord
278pikelk – 28 september 2012
Vrij vertaald

Vertel Mijn volk om niet in de valkuilen te vallen. Er zijn vele valkuilen klaar en wachten  op hen.  Ze moeten zien  dat het aantal  kwade entiteiten niet  langer worden onderdrukt. Het kwaad zal toenemen tot een niveau dat nooit is geëvenaard.  Satans heerlijkheid  is in het vechten  van Mijn mensen.  Dit is sinds  het begin zijn glorie geweest. Al Mijn schapen zijn van verschillende maten, vormen en kleuren. Ze hebben allemaal hun eigen individuele relaties met Mij. Satan probeert de kudde te verdelen en te overwinnen. Mijn schapen moeten tijdens deze eindtijd kleine meningsverschillen opzij zetten en elkaar verheffen.

De verpakking van elk van hun hart is een omhulsel van een andere kleur. Men kan medelevend over iets zijn, en een ander niet zo veel. Dit is hoe een kudde bestaat. Ze werken allemaal samen, maar ieder op zijn of haar eigen manier. Wanneer men dwaalt uit de kudde is het aan de Herder om hem terug te brengen, en niet de andere schapen die misschien niet de vaardigheid van het hoeden hebben.  Schapen moeten de Herder volgen en Hem niet vooruit lopen. Als ze vooruit lopen, zullen ze zeker het slachtoffer worden van de vallen opgezet door de boze. Schapen moeten voor elkaar zorgen en elkaar koesteren. Dit is hoe een kudde samen blijft en veilig blijft. Liefhebben  en zorgen voor elkaar.

Laat de richting over aan de Herder, Hij is de regisseur van alle dingen. Wanneer een calamiteit de kudde overkomt, moeten ze bij elkaar blijven. Breek niet weg van uw kudde. Blijf onder de zorgvuldige wacht van uw Goede Herder. Sommige schapen zijn sterk en koppig. Sommige zijn zwak en zachtmoedig. De sterke en koppige schapen moeten oppassen om niet de zachtmoedige schapen van de klif af te duwen. Ze kunnen dit doen zonder het te weten. De Herder voedt de schapen met allemaal verschillende soorten voedsel. Sommigen om de schapen krachtiger te maken, sommigen om de schapen zachtmoedig te maken. Sommigen om de schapen Boek-wijs te maken, sommigen om de schapen Geest vervuld te maken.

De Herder weet waar elk schaap naar toe gaat, en weet wat ze moeten eten om hen voor te bereiden op hun individuele pad. Niet alle schapen eten hetzelfde voedsel, noch bereiken ze dezelfde kenmerken. De Herder beslist deze dingen, want Hij kent Zijn schapen. Hij kent ze zo goed, Hij kent hun hart van binnen en van buiten. Laat de Herder u begeleiden nu. Wees afgestemd op de Herder. Verblijf voortdurend in Mijn Woord en bid voortdurend. Focus op wat belangrijk is, de verloren schapen thuis te brengen. Ze zullen bang zijn om thuis te komen naar de Herder als de kudde vecht. Welke schaap zou een vechtende kudde willen betreden?

Ik  geef Mijn  zieners dromen  en visioenen.  Ik geef  Mijn profeten  woorden en wijsheid. De schapen moeten de Herder vragen welke dingen veilig en welke dingen niet veilig zijn. Vertrouw voortdurend op Mij. Dring door in Mij. Kom dicht bij Mij. Wanneer de verloren schapen van het bos naar de kudde kijkt, zullen ze een blij, gelukkige kudde zien met een liefdevolle en verzot op hen Herder zien, en wensen niets liever dan een deel van de kudde van de Herder te worden. Laat de Herder de harten van de verlorenen vangen. Val niet in de valkuilen van de boze. >>>>>Stick Together!

YouTube

Advertisements