Zoek Mij Eerst

Rhema Woord
278pikelk – 22 september 2012
Vrij vertaald

Bent u bereid? Bent u bereid om Mijn stem te horen en te doen wat Ik van u vraag? Mijn instructies zijn eenvoudig, maar als u niet op Mij bent afgestemd, kunt u niet horen wat Ik vraag van u. Besteed niet talloze uren aan onderzoek over Mijn aankomst. Onderzoek Mij. Als u Mij onderzoekt, zult u veel aanwijzingen vinden over wanneer Ik kom. Te veel tijd besteden aan dit mysterie neemt velen weg van tijd  door te  brengen met  Mij.  Er moet  een evenwicht  zijn.  De tijd nadert, wees hiervan verzekerd. Nu is de tijd waarin u sterk moet zijn in uw geloof, en bereid bent om de verlorenen te vertellen dat het einde nabij is.

Ik geef zo veel tekenen, maar zelfs sommige van Mijn schapen struikelen nog steeds door de duisternis, onbewust van het feit dat zeer binnenkort de Aarde en alles in de wereld om hen heen voor altijd zal veranderen. Zelfs als Ik deze last op hun hart leg, kan hun verstand nog steeds niet begrijpen dat dit de tijd is waarover geprofeteerd was in zoveel Schriften. Mijn wachters proberen hen te waarschuwen, maar ze moeten ook ervoor zorgen om zichzelf te voeden op Mijn levende manna en hun dorst te lessen met Mijn levend water. Dit is niet een race om te zien wie kan komen met het juiste antwoord. Iedereen zal gelijk hebben in zijn of haar eigen manier.

Probeer niet om iets op te vatten dat uw menselijke geest niet kan. Rust in het feit dat Ik Mijn bruid binnenkort thuis zal brengen, en binnenkort zullen we samen voor een tijd genieten van de huwelijksviering. Tot die tijd, dring door in Mij en in Mijn Woord. Geen excuses meer. Maak de tijd. Ik reken op u allen nu om Mijn Heilige Geest over uw Aarde te brengen in deze laatste dagen. Hij is een Heer en zal alleen met u zijn wanneer Hij is uitgenodigd. U zult de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, in deze tijden nodig hebben. Het kwaad is losgelaten op uw Aarde als geen andere tijd het ooit heeft gezien. Demonen lopen heen en weer op zoek naar geopende doelwitten om binnen te komen.

Open uzelf niet. Sluit uw harten en geesten aan alles pervers. Doe niets dat een open  deur of  raam openlaat  tot uw ziel.  Het lezen  en het  kijken naar  smerige, Satan geïnspireerde materiaal moet stoppen. Het blootstellen van uw geest aan die dingen laat u open voor een aanval. Keer u af van deze dingen van deze wereld en terug naar Mij. Ik heb u een natuurlijke nieuwsgierigheid gegeven over dingen en, alstublieft, stop niet met het pad na te streven waarop Ik u heb. Als u een wachter bent, blijf waken, maar verlies Mij niet uit het oog. U zult Mij nodig hebben om uw kracht en toevlucht te zijn totdat we elkaar in de lucht ontmoeten. Onderzoek de Bijbel voor aanwijzingen, maar zoek Mij ten eerste en aanwijzingen ten tweede. >>>>>Seek Me 1st

YouTube

Advertisements