Wegwijzer

Rhema Woord
278pikelk – 27 september 2012
Vrij vertaald

Breng Mijn Woord aan de naties nu. Nu is de tijd, want je verlossing genaakt. Ik zal nooit zonder boodschappen zijn voor jou om te geven aan Mijn volk. Open je hart en je geest naar wat Ik zeg en laat Mij je leiden. Vertel Mijn volk dit:

De angst zal uw wereld en natie binnenkort grijpen. Uw gedachten op Mij zetten zal u bevrijden van deze angst. Ik zal Mijn heiligen verlossen van de omwenteling die op u is. Binnenkort zullen er ondenkbare dingen zijn die om u heen beginnen te gebeuren.  Wanneer deze  dingen beginnen  te gebeuren,  nader tot Mij.  Zoals altijd, Mijn hart is voor de verlorenen nu. Reik uit naar hun handen en trek hen onder Mijn hoede. Ze zullen op zoek zijn naar veiligheid en antwoorden. Zoveel mensen voorspellen vele dingen nu. Sommige van deze dingen zullen gebeuren. Velen hebben  het over  wereldse calamiteiten.  Deze dingen  die komen  kunnen niet worden bedacht door de menselijke geest.

Zullen de mensen beginnen te luisteren als ze twee zonnen zien, wanneer de hemel  wordt verduisterd  voor drie dagen,  wanneer de  rivieren opdrogen  en het regent bloedrood, wanneer de rotsen met water stromen, wanneer de lucht dik is met rook, wanneer de Aarde schudt onder hen en hun huizen inslikt? Velen zullen tot Mij komen, maar velen zullen worden misleid. Mijn volk hoort Mijn stem en zal Mij herkennen. Het is hun taak om Mij te delen met de verlorenen. Uw verlossing werd gekocht en betaald door de Enige Zoon des mensen. Hij gaf Zijn leven om Mijn schepping te verlossen. Hij heeft een naam die niemand kent. Binnenkort zult u Onze namen leren.

De verlorenen zullen verlangen naar comfort, maar zal er geen vinden. Ze zullen uitreiken voor het comfort van vandaag, maar ze zullen hier morgen niet zijn. Al het geld, juwelen en goud zullen niets betekenen. Alles zal waardeloos zijn. De krachten  van de  overheid  zullen  de mensen  uit hun  huizen halen,  en hen toewijzen om samen te leven in tenten. Ze zullen zeer weinig water of voedsel hebben en ze zullen worden gedreven als vee naar de slacht. Gebroken geesten zullen uitroepen. De nieuwelingen zullen overnemen met gezag en de enige manier om in leven te blijven zal zijn hen te gehoorzamen. Ze zijn puur kwaad, maar zo verleidelijk voor de zwakken van geest. Mijn uitverkorenen moeten waarschuwen en strijden voor de verlorenen om de waarheid te zien.

Kunt u niet de tekenen zien die We al hebben toegelaten? Spreken We niet door deze  tekenen?  We wensen  voor niemand  om verloren  te gaan. De  geluiden worden luider en luider, de stemmen schreeuwen luider en luider en de trompetten blazen luider en luider, maar toch lijkt Mijn kerk deze tekenen te negeren, oogkleppen op door Satan, een nietsvermoedende partij. Wat anders kunnen We doen om hen wakker te maken? Alstublieft, blijf verder waken terwijl het plan zich ontvouwt. Breng dit Woord naar de mensen en gehoorzaam Mij. Spreid Mijn Evangelie van genade zoveel als u kunt. Deel het verlossende plan, zodat Ik medelijden kan hebben op velen.

De harten van velen verkillen, maar velen zijn rijp voor het plukken. De verlorenen zijn nu uw taak. Het kwaad dat  op u is zal hen schudden om Mij te zien. Anderen zullen bezwijken voor het kwaad dat nu is geopenbaard. Onthoud altijd dat Ik de controle heb. Loop in de vrede en kennis dat u zal worden beschermd. U komt niet meteen thuis. U zult helpers zijn voor een tijd. Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. Vertrouw voortdurend. Het kwaad kan regeren voor een tijd, maar de afloop is van Mij. Ze zullen worden neergeslagen en vertrapt. Ze zullen verliezen, want dit is geschreven. Wat ding door de mens gemaakt, of ding van deze Aarde, kan een dergelijke vernieling veroorzaken? Vuur, wind, regen?

Uw verstand heeft nog nooit gezien of kunnen bedenken wat gaat komen. Niemand zal voorbereid zijn. Uw forten zullen afbrokkelen en uw bepantsering zal nutteloos zijn. Door Mijn genade zal enige mensen het overleven. Waarschuw de mensen van de grote misleiding. De zwakken zullen hun verstand aan hen verliezen. Ze zullen zich presenteren als vriendelijk, maar ze zijn de schepping van Satan. Ze zijn van hem. Goedheid is niet in hen, ongeacht wat ze doen of zeggen. Het enige wat ze zeggen is een leugen. Ze zullen worden gevuld met zo’n warmte, maar ze zijn echt ijskoud. Velen zullen worden misleid hierdoor. De zwakken van geest zullen gaan en volgen waar zij leiden. Mijn schapen zullen Mijn stem horen en deze grote misleiding doorzien. Mijn schapen zullen de stem van hun Herder horen en deze leugen doorzien. >>>>>Guidepost

YouTube

Advertisements