13 Wee’s

Rhema Woord
278pikelk – 26 september 2012
Vrij vertaald

Mijn hart verlangt naar Mijn verlorenen. Wat u ook doet, bent u op zoek naar Mijn verlorenen? Kunt u zoeken als u honger hebt? Kunt u zoeken als u zwak bent? Genade is op u. U kunt uw kruizen nog niet neerleggen. U moet smeden totdat de verlorenen tot Mij worden gebracht. Dit moet nu uw focus zijn. Dit is een tijd van genade. Deze genade wordt uitgebreid tot alle mensen nu. Ofwel ze accepteren deze genade of ze kiezen er niet voor. Tenzij Mijn woorden aan Mijn volk wordt  gebracht, zullen zij de keuze niet hebben. Wee u, eters van het vlees, die geen melk dienen aan uw gasten die dorst hebben. Wee u die hun gedachten vangen, maar niet vangen hun hart.

Wee u, Mijn dienaren, die hun broeders zien verdrinken, maar ze werpen ze niet een touw. Wee u, jakhalzen, die de baby’s omcirkelen en uit de armen van hun ouders trekken. Wee u, herders, die de kudde alleen laten ‘s nachts om te gaan zuipen in de steden. Wee u, een natie, die zijn rug toekeert op de appel van Mijn oog. Wee u, hooghartige natie van adders, die denken dat u het allemaal hebt. “We zullen terug aan de top zijn,” zeggen uw leiders. Zij zijn gevuld met de leugens van Satan en zullen u alleen neerhalen. Wee de kwaden die deze natie regeren, en degenen die blindelings volgen. Zij zullen uw natie op de knieën brengen. Uw natie is nu zwak.

Wat hebt u gedaan? Wat hebt u laten gebeuren? Wee u, eens zo trotse natie. Mijn hand is verwijderd van u. Uw volk zal schreeuwen om Mij, maar Ik zal u niet meer bedekken. U hebt uw keuze gemaakt, u koppige mensen. U zult vallen en verlaten liggen voor iedereen om te zien. Niemand zal een hand optillen om u te helpen. U kunt niet  worden geholpen.  U zoekt  naar een  weg terug  naar Mij.  Dat pad  is vernietigd. U laat dit gebeuren met de vuiligheid die u mogelijk maakt. Wee aan uw volk, die niet opstonden tegen het kwaad. Wee aan uw steden en dorpen vol met kwaad. Het woeden van het water en hel zal hen het leven beroven.

Wee u, de schandelijke, die Mijn Woord nemen en het vertrappen. Ik ben de IK BEN, de Schepper van alle dingen. Er is nergens te verbergen. Het is te laat nu voor u. Mijn genade volstaat voor degenen die Mij zoeken, maar wee u mensen die niet op zoek gaan naar hun levende God. Word niet misleid door wolven in schaapskleren. Zoek de Ene Levende God, de Schepper van alle dingen. >>>>> 13 Woes

YouTube

Advertisements