Schiet Niet op de Boodschapper!

Rhema Woord
278pikelk – 20 september 2012
Vrij vertaald

Welke dag zal Ik komen? Mijn wachters waken, ze wachten op het gejammer van de trompet. Ze wachten geduldig want ze willen niet dat er iemand verloren gaat. Ze bestuderen allemaal de feesten, en de maan, en de sterren. Ze denken dat ze Mijn verborgen plan daar kunnen vinden. Vertel hen dat Ik niet zo voor de hand liggend ben. Vertel hen om door te gaan met studeren, maar vertel hen Mij en de verlorenen na te streven en minder zorgen te maken over het voorspellen van Mij, want Ik kan niet voorspeld worden. Ja, u kunt het seizoen weten, maar de dag en het uur zijn een mysterie. Vertel Mijn profeten om nu aandachtig naar Mij te luisteren. Luister naar Mijn tekenen, dromen en woorden.

Het is belangrijker om de verlorenen te bereiken dan om te proberen te achterhalen wanneer Ik kom om Mijn bruid op te halen. Een aanwijzing, zij moet vlekkeloos en vrij van rimpels zijn om naar Mijn huis te komen. Is zij doch vlekkeloos en schoon? Zovelen van Mijn kinderen houden vast aan de kunstmatige christelijke tradities. Ik benadruk kunstmatig. Zij zoeken Mij niet met een zuiver hart en motieven. Zij kijken naar de wereldse blik en proberen om goede rentmeesters en dienaars te zijn voor hun kerk, hun Aardse kerk en denominatie. Zij verliezen het oog op Mij. Ik wil persoonlijke relaties met Mijn kinderen. Ik wil dat zij Mij kennen.

Het memoriseren en citeren van de Bijbel, alle Bijbels in de wereld, zal u niet thuis brengen naar Mij. Het vrijwillig  inzetten van uw tijd aan uw kunstmatige religieuze instellingen brengt uw hart niet dichter bij Mij. Zovelen van u zijn hoogmoedig met uw kennis, maar u deelt geen echte relatie met de Zoon en de Vader. Dit is als vuile vodden aan Mij. Ik wil uw hart. U kunt Mij uw  giften, tijd, talenten en geld geven, maar als Ik niet uw hart heb is het allemaal vuile vodden aan Mij. Ga op uw knieën en bid! Open echt uw hart aan Mij, dit is wat Mijn kinderen nu moeten doen. Ga niet op jacht om de dag of het uur van Mijn komst te vinden.

Ga niet extra dienen in uw kunstmatige kerken totdat u geen echte tijd voor Mij hebt. U gelooft de leugens van de boze. Hij heeft het christendom ontheiligd. Hij heeft dwazen van Mijn Gemeente gemaakt. Ontdek uw wortels. Breng Mij terug in uw kerken. Niet door de kunstmatige tradities, maar Mijn tradities. Wees niet oordelend over iemand, want dit is niet uw taak. Focus op uw eigen hart en de relatie met Mij. Heb Ik uw hele hart? Is uw hart van Mij, of slechts een deel ervan? U kunt niet één voet in de wereld hebben en één voet in Mij. Ik wil uw al. Kom erachter hoe u Mij uw al kunt geven. Stop niet met te dienen, maar dien in vreugde, niet uit verplichting.

Zoek Mij en u zult vinden. Belemmer Mijn evangelie niet. Mijn schapen zijn ofwel trots of terneergeslagen. Sommigen strijden met trots en anderen strijden met te denken dat ze onwaardig zijn. Mijn kinderen moeten hun hart heiligen en hun wereldse gedachten en houdingen vervangen door Mijn genade. >>>>>Don’t Shoot the Messenger!

YouTube

Advertisements