Zo weinig tijd!

Rhema Woord
278pikelk – 13 september 2012
Vrij vertaald

Breng Mijn woorden tot de naties nu, er is zo weinig tijd om hun oren te laten horen. De Aarde tuimelt rond hun voeten en deze samenleving is geworden zoals het was in de dagen van Noach. Het kwaad is overvloedig. Word niet meegezogen in de problemen van deze wereld. De dingen die u eens consumeerde, zijn niet meer van belang. Breng uw best voor Mij nu. Ik ben wat belangrijk is, u hebt Mij nodig. Mijn schapen hebben Mij nodig. Hoe meer u probeert in uw eentje te lopen, hoe het slechtste af u zult zijn. Mijn schapen moeten nu bij elkaar blijven voor bescherming. Wanneer iemand afdwaalt van het pad, breng ze terug. Het kwaad aan weerszijden van het pad zal hen aangrijpen als ze niet snel terug gebracht worden.

Presenteer uzelf als een waardig offer aan de Heer nu. Schoon, ongeschonden en vol van de kennis die u leidde om uw tijd door te brengen Mij te zoeken en Mij u te laten zuiveren als het fijnste goud. Schijn als fijn goud door de rook en de nasleep van de verwoesting heen die binnenkort op uw Aarde zal zijn. U zult leidende lichten zijn aan allen die niet de kennis hebben maar Mij zoeken. Uw offers zullen niet  onopgemerkt  blijven.  Moed en  kracht waarvan  u nooit  geweten had  zullen worden verleend aan u. Velen zullen kijken naar u voor kennis en comfort.

Het kwaad dat u zult omringen zal zo pervers zijn, en u zult beschermd worden als met een glanzende schild. Harten van velen zullen verkillen, maar harten van enkelen zullen een Verlosser zoeken. Deze harten moet u koesteren en verzorgen. Zij zullen de waarheid zoeken in een tijd van misleiding. Ik zal hen naar u toe brengen. Leid hen op het pad naar Mij. Een groot deel van uw tijd moet besteed worden Mij te zoeken en Mijn kennis en wijsheid nu. Dit is wat Ik bedoel als Ik zeg: Blijf op het pad. In elk plek in uw leven dat u geen tijd doorbrengt met en het zoeken naar Mij, bent u vrij spel voor de kwade bedrieger.

Blijf in Mijn Woord om beschermd te blijven. U kunt niet langer naar Mij zoeken één keer per week of zelfs één keer per dag. U moet voortdurend op zoek naar Mij zijn en in voortdurend gebed. Bid in de Geest de hele tijd. Breng Mij het offer van uw lof en gebed. Open uw geest aan de boodschappen van de profeten, en grijp elke gelegenheid aan om Mijn genade met de verlorenen te delen. Als het kwaad toeneemt, zo zal de uitstorting van Mijn Geest op Mijn kerk.  Dit is een strijd dat al komt voor zo lang als uw menselijk verstand kan bedenken. Wees voorbereid! >>>>>So Little Time!

YouTube

Advertisements