Waarschuwing! Zo weinig gereed

Rhema Woord
278pikelk – 5 september 2012
Vrij vertaald

Woord ontvangen 2 september:

Alleen Mijn schapen horen Mijn stem en herkennen Mij. Ze zullen niet voor de gek gehouden worden door het kwaad. Ze zullen niet worden misleid. De anderen zullen worden misleid. Er zal een sterke misleiding zijn die plaats zal nemen. Mijn schapen zullen dit doorzien, maar de verlorenen niet. Ze zullen deze leugens geloven en zullen blind zijn voor de waarheid. Waarschuw Mijn schapen zodat ze voorbereid zijn en weten wat het is dat ze moeten  zoeken.  De tekenen  waar ze  naar moeten  kijken zijn  te vinden in  Mijn Woord. Mijn Woord is de waarheid, en ze kunnen leren om alles te zien.

Ik probeer het ze te laten zien, ze kunnen ze leren door Openbaringen te lezen. Het is er voor Mijn schapen als hulp in deze laatste dagen, samen met de boeken van de profeten Daniël, Ezechiël, Habakuk, Amos, Joël, Nehemia en de boeken die niet in deze hedendaagse Bijbel werd gezet, Henoch en Makkabeeën. Al deze geschriften werpen licht op wat de toekomst in petto heeft voor de mensen op uw Aarde. Ze kunnen de toekomst lezen in deze boeken, en ze kunnen aan de waarschuwingen  gehoor geven.  Het is  tijd om  uw kruis  op te nemen  en Mij  te volgen, Mijn heiligen. Uw gebeden worden binnenkort beantwoord.

Woord ontvangen 4 september:

Waarschuw hen. Open uw ogen, Mijn verloren schapen.  U moet  zich nu  bewust zijn  van de tekenen.  Deze dingen  zijn nu toegestaan. De tijd gaat sluiten voor de vijand, en dat weet hij. Hij zal zijn laatste zet maken om de zielen voor zichzelf te nemen voor de eeuwigheid. De laatste greep van vele zielen gebeurt tijdens deze toegewezen tijd. De zielen zijn verloren schapen zonder Herder, en de dingen op deze planeet staan op het punt om zo, zo slecht te worden dat ze niet zullen worden beschermd zonder Herder. Predik aan de verlorenen dat de dag van de afrekening op hen is, en zij hebben zo weinig tijd over om hun Herder te vinden, en voor Hem om hen te vinden.

Als ze Mij zoeken, zullen ze worden gevonden. Ze moeten geen angst hebben voor wat er gaat komen, als ze de kudde betreden die aan de Herder behoort. Ze zullen veilig zijn van het schudden van de Aarde, de rollende golven en de vlammen die alles op hun pad verslindt. Er zal geen opschorting zijn zodra de calamiteiten starten.  Het uit  elkaar scheuren  van uw  trotse en  arrogante natie  is nog  niet begonnen op een schaal dat het zal worden toegestaan tijdens deze tijd van de prins van deze wereld. Hij zal regeren, en er zal geen plaats zijn om zich te verbergen. De mensen zullen wensen voor de dood, maar de dood zal hen ontsnappen. Het leed zal onoverkomelijk zijn, en Mijn hart zal breken, want Ik zie de verloren schapen die Ik bij naam ken de plaats betreden van de eeuwige verdoemenis.

Ze moeten nu besluiten. Blijf hun afgoden van deze wereld volgen, of Mijn aangezicht zoeken en eeuwig genade in de Tegenwoordigheid van Mijn Vader en Mij, hun Herder. Wees moedig in uw benadering van deze die niet van Mij zijn. Deins niet terug, maar vertel ze dat hun tijd ten einde loopt, en dat de keuze is voor  hen om te  maken, of  het zal  worden gemaakt  voor hen.  Ze moeten  deze dingen weten, want velen zijn zich niet bewust van wat gaat komen. Ze zien de tekenen om hen heen, maar ze luisteren naar geen waarschuwing. Ze zijn zo verwikkeld in deze wereld dat ze de tekenen niet onderscheiden. Deze komende toorn  is toegestaan,  niet als  een straf  maar een  reeks van  gebeurtenissen toegestaan die de wereld zoals u het kent voor altijd zal veranderen, en de mensen die in leven zijn in deze tijd zullen ofwel Mijn aangezicht zoeken of enorm lijden.

Richt ze naar Mij, Mijn wachters. Waarschuw hen voor wat gaat komen. Waarschuw van dromen en visioenen. Waarschuw van profetische woorden van Mijn profeten. Velen zullen zich afkeren van deze waarschuwing en terug naar de wereld, en zullen de reddende genade gekocht aan het kruis niet accepteren. Zo weinig zullen het bruiloftsfeest van het Lam betreden. Zo weinig zijn op het pad van gerechtigheid, gerechtigheid dat al een gift is voor hen, maar ze zijn te koppig om het geschenk te aanvaarden omdat het te gemakkelijk aan hen lijkt. Dit is het geloof van een leugen die ervoor zorgt dat de vijand zoveel zielen neerhaalt met hem. De genade boodschap is simpel. Het Lam was naar de slachtbank gebracht zodat de schapen eeuwig zouden leven. Volg Mij, de Zoon van de Ik Ben, de Zoon van de almachtige Schepper, de Schepper van alle dingen. >>>>>Warning! So few ready

YouTube

Advertisements