Vertrouw! Echt vertrouw!

Rhema Woord
278pikelk – 16 september 2012
Vrij vertaald

Laat Mij je bestrooien met geschenken nu. Word volledig afhankelijk van Mij. Ik zal je niet teleurstellen. Je bent Mijn kind, Ik wil alleen maar het beste voor je. Vertrouw je  Mij? Wil je Mij echt vertrouwen? Hoe veel? Totdat je je leven volledig geeft aan Mij, kan Ik je niet helpen. De meeste mensen moeten breken voordat ze Mij vragen om in te stappen en te helpen, of in een moment van zwakte kunnen ze om Mij roepen, maar Ik ben niet echt in hun hart. Ze hebben geen 100 procent vertrouwen in Mij. Totdat ze het punt bereiken dat ze zich uit de narigheid laten en Mij 100 procent geloven, ben Ik waardeloos voor hen.

Alle volgelingen van Satan worden heerschappij gegeven op Aarde nu. Ze onderdrukken je voortdurend, misschien subtiel of niet zo subtiel. Je moet je daarvan bewust en voorbereid zijn. Voed en vul je hart en geest met Mijn Woord. Dit verstikt hen, ze krijgen geen voedsel wanneer je geest gevuld is met Mij. Ze verhongeren. Als je je gedachten vult met de verleidingen van deze wereld, al je zogenaamde vermaak, wat lijkt goedaardig te zijn en onschadelijk kunnen verborgen boodschappen hebben. Meer en meer in deze eindtijd moet je hiervan bewust zijn. Focus op gezonde en pure dingen.

Als je dingen toestaat in je leven die giftig zijn, zelfs giftige mensen, laat je deuren en ramen tot je ziel open voor de volgelingen van Satan om binnen te komen en te onderdrukken. Zo gemakkelijk om dit te stoppen. Het moet worden gestopt, nu! Je bent van Mij, je moet nu handelen! Tijd is van de essentie, wacht niet  en zeg:  Ik zal  beginnen te  voeden met  het Woord  van de  Heer morgen. Morgen kan het te laat zijn, doe het nu! Begraaf jezelf in Mijn Woord en Mijn liefde, je zult worden beschermd en gezuiverd. Laat Mij je zegenen en beschermen,  en laat  Mijn liefde  over je  uitgestort worden.  Vertrouw op  Mij, dat is  de sleutel.

Ik hou van je; alsjeblieft, weet dat en zie dat. Ik hou van je zoveel vandaag als Ik deed toen je in de buik van je moeder was. Het kan Mij niet schelen wat je gedaan hebt of waar je bent geweest. Ik weet dat je moet weten dat je rechtvaardig bent gemaakt door in Mij te geloven. Je bent van Mij, bemind en nooit meer weggerukt uit Mijn hand. >>>>>Trust! Really Trust!

YouTube

Advertisements