Neem Niet het Merkteken

Rhema Woord
278pikelk – 17 september 2012
Vrij vertaald

Gebruik Mij. Onderzoek alle gereedschap die Ik u gegeven heb om met Mij te lopen en Mij te verheerlijken: het vasten, heilige avondmaal, het aantrekken van Mijn wapenrusting, en voortdurend te bidden in de Geest. Lig met uw gezicht naar beneden en bekeer u. Laat Mij uw gezicht opheffen als een teken van vernieuwing, niet alleen dat u in Mij blijft, maar laat Mij in u blijven. Reinig uzelf. Wees Mijn vat. Ledig uzelf van de rommel van deze wereld. Laat Mij u vullen. Wees  Mijn vat. Ik ben de Grote. Ik ben de IK BEN. Luister en doe deze dingen die Ik van u vraag. Mijn tijd is op u. Vul uzelf met Mij, Ruach Ha Kodesh. Laat u niet overtuigen door de spotters. Zij zullen u vertellen niet te kijken naar deze dingen.

Zij zullen naar u toe komen en zeggen dat deze dingen niet voor vandaag zijn. Ik ben dezelfde vandaag, gisteren, en voor eeuwig. Dit gereedschap is voor vandaag, in het bijzonder voor vandaag. Vertel deze spotters dat zij degenen zijn die vallen voor de leugens van de boze, de grote bedrieger en vernietiger. Bid nu in de Geest. Vast en vier het avondmaal met Mij. Zolang uw bedoelingen zuiver zijn zult u enorm beloond worden. De wegen van de mens zijn niet Mijn wegen. Mijn wegen zijn bedorven. Uw hart wordt onderzocht door Mij. Bid om waardig bevonden te worden. Zoek voortdurend naar antwoorden. Vraag om wijsheid en het zal aan u bekend gemaakt worden. Scheidt u af nu van het kwaad in deze wereld.

Wanneer u onder Mijn genade leeft, bent u rechtvaardig en zuiver. U wordt geheiligd. Alleen Ik kan u heiligen. U kunt uzelf niet heiligen. Leef elke dag zoals het komt, weet hoeveel u nu geliefd bent. Binnenkort zult u vele wonderen om u heen zien. Onderscheid wat van Mij is en wat van de bedrieger. Leef niet in angst of bezorgdheid. Dit is niet van Mij. U moet vertrouwen en uw leven nu in Mijn handen leggen. U bent onder Mijn bescherming als u in Mij blijft. Gebruik uw gereedschap. Ik zal u de wijsheid geven om dat te doen. Wacht geduldig. Wacht en waak. U zult niet teleurgesteld worden, want wanneer Ik kom wordt u overspoeld door een liefde die u zich niet kunt voorstellen.

Ik hou van u net zo veel vandaag als Ik deed toen u in de buik van uw moeder was. Niets van wat u gedaan hebt kan die liefde annuleren. U  bent van Mij, vergeven en zo wit als sneeuw, puur rechtvaardig, en veilig onder Mijn hoede. Blijf daar nu. Laat het verleden los en ga vooruit, laat Mijn Heilige Geest uw Gids zijn. U moet blijven in Mij en Mijn Woord voor Mijn Heilige Geest om u te begeleiden, voor u om Mijn dienaar te zijn, voor u om van Mij te zijn. >>>>>Do Not Take the Mark

YouTube