De Leeuw van Juda Komt Binnenkort!!!

Rhema Woord
278pikelk – 11 september 2012
Vrij vertaald
Openbaring 5:1-5

Blijf kijken naar de hemel. Uw verlossing genaakt. Ik heb Mijn bruid lang genoeg laten wachten. Ik wens voor niemand om te moeten lijden door wat er gaat komen op uw Aarde. Mijn hart breekt als Ik Mijn schapen in het donker zie en niet vatten wat recht voor hun neus is. Hoeveel meer hebben ze nodig? Overal tekenen, en zo veel. Dit is zoals het hoort te zijn. Sommigen zullen worden achtergelaten om de les te leren. Sommige geleerde schapen zullen worden opgenomen. De schapen met Mijn hart zullen in de buurt van Mij worden gebracht. Degenen die meer tijd nodig hebben om Mij te zoeken zal die tijd gegeven worden. Het zal de enige manier zijn om veilig te blijven, om voortdurend op zoek te gaan naar Mij.

Mijn bruid is in het wit en in afwachting van het woord van de Vader voor het ophalen. Ze heeft haar kleren schoon gewassen en haar eigen lamp getrimd. Weer anderen zijn op zoek naar olie, naar antwoorden die hen ontgaan omdat ze deze wereld zoeken, niet Mijn Woord. Ik heb tijd om te wachten maar de bruid wordt ongeduldig. Ze draagt een zakdoek om haar tranen weg te vegen, als de bruidsmeisjes te laat zullen zijn om mee te doen in de bruiloftsfeest. Eer aan de Vader voor het bereiden van een dergelijk feest. De bruid verlangt voor haar familie en vrienden om op tijd te zijn voordat de deur op slot gaat en ze geweerd moeten worden en buiten achtergelaten worden om te lijden wat gaat komen.

De vreugde van het feest is een geweldig comfort, maar de bruid wenst nog steeds dat allemaal zich bij haar voegen voor haar huwelijksfeest. Haar glimlach verlicht haar gezicht, maar de tranen komen uit haar ogen als ze de deur ziet sluiten op zoveel gasten met wie ze wilde delen en vieren. Ze heeft pijn in het hart, maar is nog steeds dolblij. Haar huwelijksdag is eindelijk op haar. Houd uw ogen gericht op de deur naar het bruiloftsfeest van het Lam. De tafel is gezet met fijn linnen en glaswerk. De kaarsen zijn aangestoken, en de pronkstukken zijn versierd met de meest delicate en prachtige bloemen van de Aarde en de hemel. Kom zitten op de plaats van eer, Mijn bruid.

De borden zullen vol zijn, en de bekers vol met de beste wijn, en delicatessen in overvloed. Wees geduldig, Mijn bruid, totdat het diner wordt geserveerd, maar weet dat het niet ver weg in de tijd is, zoals u weet. Houd uw japon schoon en uw sluier over uw ogen, zodat u kunt zien door middel van een beschermde uitzicht op het heldere licht dat voort komt uit het Lam. De perfecte Lam van de Vader, het Lam die werd gegeven voor de zonde van uw wereld, komt nu als een leeuw en zal brullen als de wilde golven en vuur en rook, en Hij zal de vijanden slaan op Zijn pad om Zijn bruid op te halen voor het feest en om hun huwelijk te consumeren. Lang geleden werd het voorstel aanvaard door de bruid zoals het in het boek is beschreven. De Leeuw zal niet gestopt worden van haar op te halen. >>>>> The Lion of Judah is Coming Soon!!!

YouTube

Advertisements