Blijf Dicht bij Mij Nu!

Rhema Woord
278pikelk – 14 september 2012
Vrij vertaald

Kijken naar de andere profetie berichten vertroebelt je geest. Bekijk ze na Mijn boodschap aan jou. Jouw bericht wordt dan duidelijk en niet vertroebeld. Laat Mij Mijn woorden spreken op de wijze dat Ik wil dat ze gesproken worden. Waarschuw de mensen overal. Mijn tekenen nemen toe omdat dit nu is toegestaan. Niemand is veilig voor beproevingen van de Aarde. Bereid je huishoudens, waarschuw je familie en vrienden die zullen luisteren. Donkere dagen komen aan en Mijn kin­de­ren zullen het belangrijkste zien, het begin van wat uiteindelijk het einde zal worden. Mijn bescherming is op je, dus wees niet ongerust als de rampen steeds groter lijken.

Breng al je boten terug naar de wal nu. Bevestig de luiken of het water zal ze doen zinken. Houd alles wat je hebt veilig thuis met je benodigdheden om jou en je buren te voeden. Geen van Mijn berichten voor je zijn om voor jezelf gehouden te worden. Dit is een voertuig van Mijn keuze om het woord bij sommigen te krijgen. Ongeacht hoe je hart ze waarneemt, ze zijn niet van jou om vast te houden. Leid zoveel mogelijk naar de andere boodschappers van de dag. Alle berichten hebben Mijn hand op hen. Mijn volk hoort Mijn stem en onderscheidt wat van Mij is. Dit is niet jouw taak. Wees Mijn dienares en vertel hen wat Ik jou vertel.

Mijn adem adem Ik op hen en hun geest staat open voor deze kennis. Mijn volk hunkert naar deze kennis en informatie en verslindt ze alsof ze uitgehongerd zijn. Terwijl de ineenstorting van je land en de hele wereld zich ontvouwt voor hun ogen, zullen de mensen troost vinden in de woorden van Mijn boodschappers en profeten van vandaag. Ik til ze op in een zee van desinformatie als bakens van licht, het regisseren van de schepen door een mist. De mist is zo erg nu en de schepen moeten  het licht volgen  en op koers blijven,  of ze zullen  worden op­ge­slokt door de golven. Vertel Mijn volk om zeker te zijn in Mijn verlossing.

Alsjeblieft, bovenal vertel hen dat ongeacht hoe het eruit ziet, zij veilig zullen zijn zolang zij geen andere heren over hen hebben dan Mij. Ik zal over hen waken en hen van het kwaad behoeden. Moedig allen waakzaam te blijven, op zoek naar alles wat zij kunnen leren over deze laatste gebeurtenissen. Het is allemaal in Mijn Woord, zij hoeven alleen maar hun Bijbels te openen. Er zijn vele wolven in schaapskleren. Vraag Mijn volk om waakzaam te zijn in hun zoektocht naar informatie en communicatie van Mij. Als zij hun oren voor Mij openen zullen zij versteld staan hoe snel Ik tot hen spreek. Zij zullen Mijn stem horen. Zoals het kwaad toeneemt, zo zullen Mijn instructie, bescherming en zegen op Mijn heiligen.

Zij  zullen  juwelen  in de modder  zijn. Bakens  van hoop  aan een  wereld  die spiraalsgewijs uit de hand en in complete chaos loopt. Begin elke dag in gebed en moedig allen aan hetzelfde te doen. Moedig allen aan hun heilige avondmaal met Mij te doen. Zij kunnen dit doen op hun eigen in hun huizen. Het is essentieel dat zij Mijn lichaam onderscheiden, aangezien de ziekte en de pest op uw Aarde nu snel komen. Voed op relevante leringen van Mijn Woord en word bemoedigd in alle dingen. Uw hoop mag niet vervagen als de wereld vervaagt. Wendt u tot uw Heilige Christus en Schepper om aan uzelf troost te brengen en velen die luisteren.

Uw hart en gedachten moeten voor Mij open zijn, maar gesloten voor het kwaad dat u omringt. U kunt niet kijken naar het verleden maar alleen naar de toekomst nu. De pijn en het leed die u ziet zult u vergeten wanneer u komt om bij Mij te zijn. Maar deze dingen zullen ertoe leiden dat u vraagt en twijfelt, tenzij u dicht bij Mij blijft nu. Zaad van twijfel ontkiemen snel tot onkruid in uw gedachten als u niet blijft concentreren op Mij. U zult meer dan overwinnaars zijn als u vasthoudt aan de Levende. De Directeur van alle dingen, de Schepper, Verlosser, Beschermer, Schenker van comfort, Schenker van kracht, Schenker van de voorziening, Schenker van wijsheid, Schenker van de gezondheid, de Schenker van het heil, Schenker van het leven. Laat uw harten en gedachten worden gevormd en aangescherpt door Mijn Woord. >>>>>Remain Close to Me Now!

YouTube

Advertisements