Waarschuwing!

Rhema Woord
278pikelk – 29 augustus 2012
Vrij vertaald

Open nu uw ogen. Er zijn waarschuwingen in het verleden, maar Mijn tijd was niet uw tijd. Een volk met hardnekkig akkoord zal de tekenen vlak voor hun ogen niet zien. Ik verlang naar de verloren schapen. Schapen die hun eigen weg gaan moeten zich bij de kudde vervoegen en terugkomen naar de Herder, waarnaar moet worden gekeken in deze laatste dagen. Probeer niet door deze dingen heen te  gaan  zonder  de bedekking  van  Mijn  hoede.  Ik kan  u niet  helpen  als u ervoor kiest om Mij niet te zoeken. Tref voorbereidingen, of u zult lijden onder de gevolgen. Niets zal gemakkelijk worden. Niets zal hetzelfde zijn. U bent in de veiligheid op dit moment, maar dit is een vals gevoel van veiligheid. Laat niet uw hoede zakken of misleid worden. Plotselinge vernietiging. Hij, de boze, wordt niet meer op afstand gehouden.

Zijn toorn zal hard over u komen. Het kan komen van alle richtingen, aanvallen op alles wat u doet. Hij is nu overal. Laat niet uw hoede zakken, want het kwaad zal overwinnen als u niet in Mijn Woord bent gecentreerd en gericht op Mij. Dit is Mijn tijd ook om te roepen voor Mijn verloren schapen en ze terug te brengen naar Mij, degenen die zijn afgedwaald. Er is een verhoogd bewustzijn van wat gaat komen. Dit is van Mij, gegeven aan Mijn heiligen zodat ze de waarschuwing kunnen verspreiden naar de verloren zielen. Mijn hart verlangt naar deze zielen om tot Mij te komen, hun Schepper. Ik hou zo van hen, en Ik wens dat niemand verloren gaat. Het kwaad dat deze planeet bedekt is als de gist van de Farizeeërs. Het groeit zo snel en kan niet worden gestopt. Biddend wachten voor dit kwaad om te stoppen is zinloos.

Deze planeet kan niet gered worden totdat de boze verwijderd wordt en weggeworpen van hier. Ga niet verder in uw wereldse manieren zoals u altijd hebt gedaan. Bekeert u en deel. Bekeert u en deel het evangelie van Mijn liefde en de gave van eeuwig leven, en eeuwige vreugde en blijdschap. De tijd verstrijkt, en de dingen die komen kan niemand in zijn menselijkheid doorgronden. Het is te veel om  al deze dingen  te laten zien  aan Mijn  heiligen,  dus krijgen  ze kleine  stukjes informatie. De heiligen zijn Mijn luidspreker. Ze zijn Mijn aardse hulpmiddel om de verlorenen binnen te roepen. Luid het alarm! Wacht niet langer en laat meer tijd voorbijgaan. >>>>> Warning!

YouTube

Advertisements