Door de Kracht van de Heilige Geest

Rhema Woord
278pikelk – 3 april 2016
Vrij vertaald
1 Korintiërs 2:10-16

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden  op voor  degenen met  oren om  te horen.  De vijand heeft lokvogels die overwerken. Hij heeft hen zaden zaaien van onenigheid en twijfel in Mijn kudde. Zij werken hard om hun menselijke en eindige inzichten te verspreiden, en de vijand wetende wie ze zijn voedt aanhoudend hun vleselijke trots. Zij zijn teruggekeerd naar hun harten van steen en zijn niet bereid om de eenvoudige  waarheid van  Mijn evangelie  te ontvangen.  Zij interpreteren  Mijn woorden verkeerd, en op hun beurt onderwijzen deze onwaarheden aan velen. Hun trots is hun gids, niet Mijn Heilige Geest.

U kunt zien wie deze zijn aan waarop zij gefocust zijn, Mijn kinderen. Zijn zij gefocust op Mijn liefde die leidt tot de redding van Mijn schepping, of richten zij zich op de harten van mensen, die overigens zonder Mij nooit kwalificeren? Ziet u, Mijn kinderen, deze zaaiers van onenigheid zijn verblind van Mijn waarheid. Zij gebruiken Mijn Woord voor een deel om echt te lijken, maar zij worden onbewust gebruikt door de vijand om velen te misleiden. Zij drijven een wig tussen Mijn kudde in plaats van eenheid te brengen door Mijn waarheid te vertellen.

Ik hou zo van deze kinderen, en zij zullen tenslotte naar Mij terugkeren, maar niet totdat zij hun eigen harten onderzoeken en zien hoe de vijand Mijn waarheid heeft verdraaid en gekapitaliseerd op hun vleselijke trots om zijn plan te vervullen.  Het doel van  de vijand is  om Mijn  schepping op  zichzelf gefocust  te krijgen. Hij wil uw ogen naar binnen gefocust op uw persoonlijke keuzes. Dit neemt uw aandacht van Mij af en plaats het op uw eigen mislukking. U bent vlees en u zult falen, Mijn kinderen, wees hiervan verzekerd, maar Mijn dood aan het kruis verwijderde de prikkel van de dood. Mijn overwinning verwijdert van u de straf die u verdient. Het is dat eenvoudig.

Nochtans onderwijzen velen leugens, en zij compliceren Mijn eenvoudige evangelie. Door zo te doen misleiden zij velen. Mijn waarheid is precies. Het is wit tegenover zwart. Er is geen grijs gebied. Nochtans doet de vijand zijn best, zelfs met Mijn zeer eigen, om zijn grijze misleiding  in Mijn volmaakte plan  van ver­los­sing te werpen. Ontvang Mij in uw hart, en dan begint uw reis met Mij. Dit is de eenvoud van Mijn evangelie. Er kan niet aan toegevoegd of aan veranderd worden. Als u iemand bent die onderwijst dat een mens hieraan kan toevoegen, bent u een leugenaar en bent u misleid, bespeeld door de vijand.

Als u velen hebt die u vertrouwen, controleer uzelf, omdat als u de vijand toelaat om u te gebruiken om leugens te verspreiden en velen te misleiden, zult u zich bij Mij  verantwoorden.  Onderwijs deze zuigelingen in Mijn weg niet de leugens van de vijand. Mijn evangelie is eenvoudig. Nochtans is er niets eenvoudigs aan wat gaat komen of hoe het georkestreerd zal worden. Velen trekken naar Mijn boodschappers in deze tijd, zoeken Mijn waarheden, want Ik schiep in Mijn kinderen zielen vol van nieuwsgierigheid en een verlangen om te weten wat gaat komen. Geloof in Mijn volmaakt plan moet uw verlangen om te weten overstemmen, Mijn kinderen.

Geloof dat Mijn plan die vooruit gaat volmaakt en volkomen zal worden. Ja, Mijn kinderen, van u wordt gevraagd dat u waakt en gereed bent, maar Mij te leren kennen moet altijd de nummer één doel zijn in uw wandel met Mij. Velen delen hun dromen en visioenen, velen genezen door de kracht van Mijn naam, velen profeteren in Mijn naam, en toch weten zij niet wie Ik ben. Als u deze dingen doet en u kent Mij niet, zoek Mij te kennen nu. Zonder Mij gebruikt u de kracht van Mijn naam, maar u kent Mijn liefde niet. Hoe leert u Mij kennen, vraagt u? Lees Mijn Woord. Vraag voor Mijn wijsheid.

Vraag voor Mijn kennis, en bovenal, vraag voor een inwoning van Mijn Heilige Geest tot aan het overlopen. Met Zijn tegenwoordigheid in u, zult u niet langer de leugens van de vijand geloven. Met Zijn tegenwoordigheid in uw hart, zal uw verlangen om Mij te kennen uw enige prioriteit worden. Wanneer de mensen willen dat u gefocust bent op uw zonden en niet op Mij, pas op, want als u gefocust bent op uw zonden dan bent u erin. Wanneer u gefocust bent op Mij zal de zonde van u wegvluchten, want Mijn Heilige Geest kan de ruimte niet delen met het kwaad. Wanneer u Mij ontvangt in uw hart is uw verlossing eeuwig.

Uw reis met Mij, de vrucht dat u in Mij produceert, is alleen tot het niveau waarin u zich overgeeft en Mijn Heilige Geest toestaat om de Heerser van uw hart te worden, want zonder de Heilige Geest zijn uw werken vuile vodden aan Mij. Als u onzeker bent van wie u kunt vertrouwen, sluit deze leraren af en kom rechtstreeks naar Mij door Mijn Woord. Ik zal u Mijn waarheid tonen uit de eerste hand. Mijn Heilige Geest zal u naar Mijn waarheid leiden en u zult het weten wanneer u het vindt. Ik opereer niet in verwarring. Ik opereer niet in veroordeling. Ik ontvang niet vuile vodden als werken van Mijn Heilige Geest.

Mijn kinderen, kom tot Mij en vraag Mij hoe uw zonde u weerhoudt te ontvangen van Mijn vrede die alle verstand te boven gaat. Kom tot Mij en vraag Mij wat de dingen zijn die Ik verwijderd wil van uw leven. Als iets tussen ons staat, wil Ik uw verlangens veranderen en van u de dingen verwijderen die u van Mij weghouden. Geef u over aan Mij, Mijn kinderen, in liefde, niet uit vrees of veroordeling, maar liefde, en Ik zal uw zonden onder uw voeten brengen en het van u verwijderen. Ik zal u verwijderen uit de plaats van zelfbewustzijn en in u plaatsen de Heilige Geest vervulde vreugde, en u zult lopen van glorie tot glorie, niet van mislukking tot mislukking. Ik hou van u, Mijn kinderen. >>>>>By the Power of the Holy Spirit

YouTube

Jesaja 64:6
Zacharias 4:6
Efeziërs 1:11, 5:1, 15

Advertisements