Gaat u naar de HEMEL?

Rhema Woord
278pikelk – 1 april 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op aan de verbroken en de verlorenen, de mensen die Mij nooit hebben leren kennen wie IK BEN of hoeveel Ik van hen houd.  Vertel hen dat  Ik de Aarde en  de Melkweg  waarin het zit en  het heelal rondom, eeuwig in zijn grootte en ruimte, schiep. Ik schiep dit alles voor u, de objecten van Mijn affectie. Ik schiep de Aarde en alles daarin, en de tijd op uw Aarde is spoedig voorbij.  Uw taak nu is  Mij te ontvangen,  niet door Mijn  liefde te ver­dienen maar door Mij in uw hart te ontvangen en Mijn plan van behoudenis te begrijpen.

Het zaad van Satan kwam Mijn schepping binnen op uw Aarde van het begin van de tijd en is nog steeds deel van uw vlees tot op heden. Daarom is er kwaad in het hart van elk mens. Het kwaad dat sommige mensen proberen te controleren door hun vleselijke behoeften te onderdrukken, terwijl anderen er niet aan denken om deze  vleselijke behoeften  te onderdrukken,  en ze lopen  in hun eigen  slechte wegen. Anderen gedragen zich als dienaren van de vijand, de duivel zelf, en sommige mensen ruilen hun ziel voor deze tijd, voor rijkdom en roem, en geven hun eeuwigheid aan de vijand. Zovele zielen weten niet wie IK BEN.

Zij kunnen nooit van Mijn liefde gehoord hebben en wachten nog, of sommigen kunnen Mij verworpen hebben zonder nadenken. Deze verloren zielen, deze eigenzinnige schapen zonder een herder, deze dwazen, deze misleide zielen, toon hen nu, deel met hen Mijn liefde. Deel met hen Mijn boodschap van hoop. Als u, Mijn kind, eenzaam bent, diepbedroefd, loopt zonder een doel, boos, gekwetst, leeg, hoor naar Mijn stem. Hoor naar Mij nu. Hoor van Mijn liefde voor u, de liefde van uw Maker, uw Schepper. Ik schiep u niet voor een leven op deze gevallen planeet. Ik schiep u om met Mij te leven in volmaakte eenheid voor de eeu­wig­heid.

U was geschapen als een eeuwig wezen, en vanaf het begin heeft de duivel geprobeerd u te vernietigen. Hij liegt en probeert uw ziel te stelen. Hij probeert u te overtuigen dat Ik niet besta of dat Ik maar een sprookje ben, en hij werkt hard om u te overtuigen dat hij niet bestaat en dat uw ganse heelal en al zijn glorie door toeval gebeurde. Begrijp, alstublieft, Mijn waarheid. U was door Mij ge­scha­pen, Jehova God. U verscheen niet zomaar. Ik schiep u, en deed zo in Mijn evenbeeld. Mijn liefde voor u gaat boven uw wildste voorstellingsvermogen.

Ik schiep niet alleen deze Aarde voor u, maar de hemelen, en Ik verheug Mij aan de gedachte van het gevoel dat u van deze goede geschenken geniet die Ik voor u in petto heb, want Ik voel wat u voelt. Velen van u denken niet dat u Mijn eeuwige paradijs, Hemel genaamd, verdient. U wentelt in uw zonden en schuldgevoel en schaamte, en wanneer het gaat om het idee van een Redder, lijk Ik te ver weg of te goed om waar te zijn. IK BEN echt, en Ik ben exact hier. Het enige wat u moet doen is Mij te zoeken. Een enkel gedachte aan Mij schept een opening in uw hart. Een enkel oogopslag in Mijn richting geeft Mij de gelegenheid om Mij aan u reëel te maken.

Zoek Mij en u zult Mij vinden. Uw verleden, ongeacht uw zonden, ongeacht wat u geloofde of naliet te geloven, betekent niets zodra u Mij in uw hart ontvangt. Ik beloof dat wanneer u Mij ontvangt, dat u nooit van uw besluit spijt zal krijgen. Ik beloof dat wanneer u Mij ontvangt, dat Ik die lege plek in uw hart zal vullen waar u gehunkerd hebt te vullen met de dingen van deze wereld. Geen hoeveelheid van menselijke liefde, roem, rijkdom of hobby’s kan deze leegte vullen. Wanneer u Mij in uw hart ontvangt, zult u snel zien dat Onze relatie die leegte in uw hart tot aan het overlopen vult.

Ik hou zo van u, Mijn kind. Als u deze video tegenkomt, luister nogmaals. IK BEN liefde, een volmaakte liefde. Ik stierf aan het kruis om Mijn schepping te zuiveren en Mijn schepping volmaakt aan Mijzelf te verzoenen. Er is geen andere God. IK BEN Hij. IK BEN de Schepper van alle dingen. Ik wil niets liever dan voor Mijn schepping Mijn liefde te voelen en Mijn vergeving te ervaren, te ontvangen wat Ik voor hen in petto heb, om hun hart te openen aan Mijn eenvoudige plan van redding en te begrijpen dat Ik in het vlees kwam en stierf aan een kruis om de vloek die de vijand op Mijn schepping plaatste te verwijderen. Ik hou van Mijn schepping. Ik hou van elk individueel hart, uw hart. Geloof deze waarheid, en keer uw aangezicht niet van Mij. >>>>>Are you going to HEAVEN?

YouTube

Jeremia 29:11-13

Advertisements