WERK uzelf schoon??!

Rhema Woord
278pikelk – 3 maart 2016
Ontvangen 27 januari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn Woorden op voor degenen die ontvangen in Mijn Heilige Geest. Vele gelovigen worden aangevallen nu door de vijand. Hij valt hen aan met leugens, en zij op hun beurt verspreiden zijn leugens als Mijn waarheid. Zij vertellen de verlorenen en de teruggevallenen dat Ik hen niet langer ontvang omdat zij in zonde leven. Zien Mijn kinderen niet dat Ik wil dat Mijn verloren kinderen thuiskomen naar Mij? Dan zal Ik hen schoonmaken.

De leugen van de vijand waar zovelen voor vallen zegt dat u uw eigen leven schoonmaakt voordat u uzelf kunt presenteren aan Mij. Mijn kinderen, kunt u niet de inherent probleem zien met deze scenario? Hoe maakt iemand zichzelf schoon? Dit is zo ver van Mijn waarheid, want Ik moet de schoonmaak doen. Zovelen denken dat zij hun zaakjes moeten opruimen voordat zij tot Mij komen. Neen! Zij moeten hun behoefte voor een Redder zich realiseren en naar Mij terugkeren, of zich presenteren aan Mij voor de eerste keer. Alleen nadat zij onder Mijn hoede zijn kan Ik hun vlek en rimpel verwijderen.

IK BEN de Verlosser, maar slechts als zij naar huis komen. Mijn zeer eigen kinderen schrikken deze teruggevallen en verloren kinderen af met hun oordelende woorden en houdingen. Stop! Ontvang deze verloren en teruggevallen kinderen in Mijn kudde met open armen. Denkt u dat uw uitnodiging uw oordeel en veroordeling moet bevatten? In geen geval. Predik tot hen Mijn evangelie van liefde dat ongeacht wie ze zijn, of wat ze gedaan hebben, Mijn bloed genoeg is. Satan liegt. Hij overtuigt Mijn kinderen dat Mijn bloed niet genoeg was.

Hij overtuigt Mijn kinderen dat de enige echte offer voor de zonde, de zonde van de wereld, niet een groot genoeg offer was. Als u deze verloren en teruggevallen schapen weg drijft en terug in de wereld met uw hoogmoedige trots, zult u zich bij Mij verantwoorden. Naar deze gaan  met boodschappen van  veroordeling en vrees inboezemen, drijft hen van Mij weg. Kunt u dat niet zien? De vijand houdt van u hiervoor. U doet zijn taak. Wanneer u een muis probeert te vangen, voedt u het met kaas. U ploft niet een kat voor de val of de muis zal rennen in vrees.

Houd van deze verlorenen en teruggevallenen naar Mijn kudde toe, tenzij Ik u anders toon. Velen zijn niet bekwaam om niet te opereren in hun eigen vleselijke trots, en zij realiseren zich niet dat zij de poorten van de hel openen en mensen erin duwen. Dit gaat niet om u en wat u denkt. Dit gaat niet om hoe u denkt dat de dingen moeten zijn. Dit gaat niet om wat u denkt billijk is. Kom uit uw trots en deel Mijn evangelie van liefde. Plant zaden van liefde, niet vrees en de dood. Word wakker aan de leugens van de vijand. Dit is voor u, oordelende Bijbel geleerden. Ga lezen over de Farizeeërs en  onderzoek uw hart,  want uw eigen trots  zal u naar de ver­nie­ti­ging leiden. >>>>>WORK yourself clean??!

YouTube

Efeziërs 2:8-10

Advertisements