Houdt U DE HEILIGE GEEST Tegen?

Rhema Woord
278pikelk – 7 maart 2016
Ontvangen: 27 januari 2016
Vrij vertaald

Mijn  dochter, schrijf  Mijn woorden  op voor degenen  wiens oren  zouden horen. Velen denken dat zij Mij kennen omdat zij over Mij weten. Zij kennen de woorden van Mijn discipelen, en zij hebben begrip voor de karakters en de verhalen in Mijn Woord. Zij vallen ofschoon tekort, omdat zij geen idee hebben van wie Ik ben en wie Ik bedoel te zijn voor hen persoonlijk. Zij proberen anderen te vertellen wie Ik ben, maar zij kunnen het niet omdat zij werkelijk geen idee hebben wie Ik ben. Velen werpen hun eigen meningen van wie zij denken die Ik ben en wie zij denken Ik moet zijn, en zij laten de mens, en zelfs de vijand, hun ideeën vormen van wie hun Redder en Schepper is.

Zij minimaliseren Mij, zetten hun eigen beperkingen op wie Ik ben, baseren hun meningen op hun futiele verbeeldingen welke geen spatje van waarheid bieden aan wie Ik ben. Zij opereren alleen in het stoffelijk gebied, laten voor geen van Mijn bovennatuurlijke binnen hun geloofssystemen. Die van u die opereren in Mijn Heilige Geest zullen deze onmiddellijk als Farizeeërs herkennen. Zij mengen net genoeg Bijbel in hun onderwijs om Mijn zuigelingen in Christus op een dwaalspoor te brengen, maar zij eindigen altijd in een conclusie van veroordeling en verwarring. Je bespeurde wat Ik je probeerde te tonen, Mijn dochter.

Waarom zou Ik iemand toelaten Mijn behoudenis te ontvangen wetende als zij tenslotte tegen Mij zouden keren en Mij verwerpen? De trotse vergeet één ding: Ik zie alle dingen, inclusief de toekomst. Dus waarom zou Ik een persoon het geschenk van behoudenis geven als Ik wist dat zij Mij zouden verwerpen op een latere datum? Hoe kunt u zulk een dwaasheid verzoenen met uw Koning en Schepper, de Allerhoogste? U kunt het niet, voor wat doel zouden deze geintjes dienen? Ik ben rechtvaardig en Ik maak het voor al Mijn schepping mogelijk om zich van deze wereld af te keren en verzoend te worden met Mij door Mijn volmaakte plan van behoudenis.

Het is geen plan dat moet, of zelfs kan, aan toegevoegd worden. De trotse, ope­re­rend in de redenering van hun menselijk vlees denken altijd dat zij meer moeten doen dan slechts Mij te waarnemen. Terwijl de harpazo (opname) naderbij komt, is het belangrijk dat zij Mijn pure en simpele evangelie begrijpen en ontvangen. Het is belangrijk dat zij leren kennen wie Ik ben. Ik hou van deze kleinen, maar velen zijn zo blind dat zij Mij volkomen missen, en zij zullen er erger aan toe zijn dan degenen die Mij zelfs helemaal niet kennen en Mij spoedig zullen ontmoeten voor de eerste keer.

Een ieder van u heeft uw eigen relatie met Mij. Ik zeg u dit, Ik alleen weet wat is in het hart van een ieder van Mijn kinderen, dus bekritiseer Mijn kinderen niet. Bekritiseer niet wanneer u Mijn kinderen gewillig ziet opereren in hun vlees, want om dit te doen zult u slechts dienen om hen verder in hun trots te duwen en verder weg van Mij. Ik heb degenen die gewillig onder Mijn hoede komen, maar er zijn nog velen die weigeren om hun gedachten te verbreiden buiten de perversies van hun vlees. Zij spreken Mijn naam en Mijn woorden uit, maar opereren niet in enige soort van Mijn bovennatuurlijke kracht.

Zij  ontvangen dromen  om hen wakker  te schudden,  maar zij wenden  zich tot de vijand om deze dromen te interpreteren. Zij gedragen zich nederig en aardig, maar zij zijn werkelijk gevuld met vleselijke trots. Ik hou van deze kinderen, zoals van al Mijn schepping, maar zij lopen in een misleiding van de vijand, aangezien trots de meest afschuwelijke geest is die het vlees bekleedt. Mijn Heilige Geest is het enige antwoord hier. Zij moeten Mij aanroepen, en Mijn Heilige Geest zal hen Mijn waarheid brengen. Mijn schapen horen Mijn stem. Niet allen van Mijn kinderen. Pas op voor dezulken die claimen van Mij te horen, maar van Mijn waarheden aftrekken.

Zij  horen niet  van Mij, maar van  misleidende  geesten. Dit  is waarom  het zo belangrijk is voor u om direct te komen aan Mijn voeten en Mij toe te staan u direct te overladen met Mijn openbaringen. Besteed niet de hele dag huppelend van boodschapper naar boodschapper of van leraar naar leraar. Bovenal moet u tijd met Mij besteden en voortdurend in Mij verblijven. Ik zal u dan behoeden voor deze misleiders. Wanneer u direct van Mij hoort, zult u niet langer zo gemakkelijk misleid worden. Dit is wat u moet doen nu, Mijn kinderen. Vind Mij voor uzelf. Ik wacht op u.

Barbara: Dus was ik in gebed en ik vroeg de Heer: “Wilt U dat ik niet meer op YouTube ben, Vader?” en Hij zei:

Mijn dochter, wanneer Ik je een boodschap geef om te delen, wens Ik dat je het deelt, maar denk niet dat je alles kunt verkrijgen dat Ik je probeer te tonen door video’s en onderwijs van anderen. Je moet Mij zoeken. Wanneer je dit doet zul je zo veel meer getoond worden. Mijn kinderen zijn veel meer geïnteresseerd in wanneer Ik kom in plaats van wie Ik feitelijk ben. Sommigen zullen Mij zelfs niet herkennen omdat zij Mijn waarheden niet ontvangen maar leugens. Ik zeg niet niet te waken, maar allereerst moet u weten voor WIE u waakt.

Laat de Farizeeërs uw enthousiasme niet overhalen, Mijn kinderen. Ken hen aan hun vruchten. Als zij eigengerechtighed opdienen, vlucht. Als zij hatelijk en grof zijn in Mijn naam, is dat werkelijk wie Ik ben? Ik hou van u, Mijn kinderen. Ik leid u, Mijn schapen. Liefs, Yahshua Ha Mashiach >>>>>Are you resisting the HOLY SPIRIT?

YouTube

Psalm 9:11
Matteüs 7:21-23
Marcus 16:17-18
Johannes 1:12; 4:23
Handelingen 1:8
Romeinen 1:16; 3:23
1 Korintiërs 8:3
Efeziërs 2:8-9
Galaten 2:20
Filippenzen 4:6-7
Hebreeën 4:15-16
2 Tessalonicenzen 3:3

 

Advertisements