HIJ WON

Rhema Woord
278pikelk – 2 maart 2016
Ontvangen January 27, 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op en spreek Mijn woorden voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, de nummer één ding dat u houdt van een hechte relatie met Mij is uw trots. Het is uw vleselijke trots. De laagste van de lage, de vuilste van de vuile, zondaren voorbij zonde vervuld, hebben een gemakkelijker tijd Mijn genade te ontvangen dan sommige Bijbel geleerden. Mijn laagste van kinderen hebben Mij nodig, en zij weten het. Sommigen van Mijn kinderen die veel van Mijn Bijbel hebben gememoriseerd, hebben een moeilijke tijd Mijn genade te onderkennen.

Zij compliceren Mijn waarheden en creëren onbewust valstrikken, niet alleen voor zichzelf maar voor anderen. De vijand plant valse en vreemde ideeën in de hoofden van Mijn kinderen. Hij leidt hen te geloven dat zij aan Mijn volmaakte en voltooide werk moeten toevoegen. Hij leidt hen te geloven dat hun behoudenis een voortgaande proces is waar zij dichtbij komen en zelfs Mijn eindstreep halen, maar dan teruggetrokken kunnen worden, weggerukt van Mijn hand en terug­keren naar een niet gered status, erger dan zij waren aan het begin. Dit is niet hoe Mijn behoudenis werkt, Mijn kinderen.

Behoudenis is Mijn geschenk dat iemand ontvangt, want wanneer een persoon echt het geschenk van Mijn behoudenis ontvangt in hun hart, zal Ik niet van hen weggenomen worden en zijn zij voor eeuwig verzegeld. Satan zal alles doen wat hij kan om Mijn kinderen hieraan te doen twijfelen. Vraag uzelf dit af, Mijn kinderen. Wat is de zonde van uw vlees dat Mijn vergoten bloed niet bedekt? Op welk punt kijk Ik naar een gered kind, iemand die duidelijk Mij ontving in zijn hart en zeggen: “Oké, nu ben je over de grens gegaan. Mijn bloed bedekt niet langer die zonde.” Op welk punt geef Ik op aan u en gooi u aan de wolven?

Satans doel is om u onzeker te maken. Zijn doel is om uw focus op uw zonde te krijgen. Ziet u niet, Mijn kinderen, wanneer u in Mijn dood aan het kruis gelooft en de betaling ontvangt, en het offer die Ik maakte begrijpt, dat uw adres verandert? U maakt niet langer deel uit van deze wereld maar u wordt een deel van Mijn Koninkrijk. Het probleem is dat velen nooit hun koffers pakken en verhuizen. Zij blijven in deze wereld en blijven in hun vlees. Zij worden nooit de nieuwe schepping waartoe Ik ze geroepen heb te zijn, of zij komen deels, maar zij vallen en staan nooit meer op.

Zij blijven in een gevallen staat met hun hart correct, maar hun ziel overgenomen door hun vlees. Zij zijn verkocht aan de wereld in plaats van aan hun Verlosser. Zij ervaren de vreugde van het Koninkrijk leven nooit, of de vrede dat komt met het verkocht zijn aan Mij. Mijn Heilige Geest is een Heer en Ik zal niet met geweld binnendringen als een kind Mij verwerpt. Mijn Heilige Geest wacht geduldig tot Hij is aangeroepen. Leren te lopen zoals Ik is waar velen struikelen. Zij vallen weg van  de startblokken  en nemen nooit  en te nimmer  hun eerste  stappen, of  zij worden omlaag getrokken terug in de wereld en begrijpen nooit hoe met Mij in een relatie te zijn. Deze zijn Mijn teruggevallen kinderen.

Zij hebben behoudenis ontvangen, ja, maar niets van de voordelen van te kennen Wie  IK BEN.  Wij hebben  alleen een huwelijk in contract, geen bruiloft, geen romance, en een liefde dat volkomen eenzijdig is. Ik zal van deze kinderen niet scheiden, maar als zij Mij niet zoeken zullen zij de voordelen van Mijn echtgenote te zijn niet ontvangen. Deze kinderen zullen hoogst waarschijnlijk tijden van beproeving ondergaan in de verdrukking. Zij zullen veel zuivering moeten ondergaan. Velen van deze kinderen zijn hard van hart en vol van trots. Dit maakt Mij niet minder van hen te houden, maar zij weten niet hoe de liefde te ontvangen die Ik voor hen heb.

Zij  missen de  leiding en  onderscheidingsvermogen  van Mijn Heilige Geest.  Zij missen de vrede en liefde. Zij zijn in wezen blind en stromen heen en weer in de wind en de golven. Mijn andere kinderen, Mijn Heilige Geest vervulde kinderen, worden geleid door Mijn Heilige Geest. Zij zijn met vrede gevuld en ontvangen Mijn liefde vrij. Zij zijn niet heen en weer geslingerd door de wind en de golven, en zij staan op de solide basis van Mijn waarheid. Ja, zij struikelen nog nu en dan, maar hun verlangens zijn gekneed en gevormd door de relatie met Mij. Zij hebben gekozen te leven op hun nieuwe adres.

Zij zoeken voortdurend de relatie met Mij en de openbaring van Mij, en wanneer zij struikelen keren zij onmiddellijk terug naar Mij door de overtuiging van Mijn Heilige Geest. U was geschapen met een vrije wil, Mijn kinderen. Uw vlees heeft zijn  eigen reeks  van behoeften  en verlangens.  Wanneer u Mijn Heilige  Geest toestaat uw vlees te kruisigen, zult u snel de dingen van deze wereld beginnen te herkennen die Zijn werk in u onderdrukken. Ik heb geen verlangen om u te laten waar  Ik u vond, maar  voor sommigen is  de taak van besnijdenis een lange.  Het duurt een leven lang om te leren lopen in Mijn wil.

Sommigen ontdekken nooit de plan die Ik voor hen had, maar Ik vraag de mensen die horen en aan dit woord twijfelen:  Wie kan Mijn kleinen van Mijn hand weg­ruk­ken zodra zij Mijn behoudenis hebben ontvangen? Satan? De wereld? Wie? Begrijp dit, Mijn kinderen, er zullen teruggevallen christenen zijn die Mijn Koninkrijk binnenkomen. Zij zullen geen deel uitmaken van Mijn Bruid, en zij zullen vooraf zuivering ondergaan. Voorzeker zeg Ik u dit dat niets onheilig voor Mij kan worden geplaatst. Zij zullen dingen in de verdrukking zien die Mijn Bruid niet gedwongen wordt te zien en, ja, sommigen zullen zelfs gedood worden wanneer zij niet buigen voor de Antichrist.

Zij zullen geen deel uitmaken van Onze bruiloftsceremonie, noch een deel van Onze feest. Alleen door zuivering zal hun trots gebroken worden en hun harten van steen verzacht worden. Alleen dan zullen zij naar Mij uitroepen. Wees hiervan verzekerd. Uw doel als Mijn kinderen moet niet alleen harten winnen aan Mij, het moet ook levens winnen over naar Mij. De aantrekkingskracht van Mijn Bruid moet zijn de verlorenen en de teruggevallenen nu binnen te trekken, want als de tijd passeert nemen de kansen van de tijdsbesteding in de verdrukking exponentieel toe. Op de een of andere manier zullen Mijn kinderen gezuiverd worden.

Hoe sneller zij tot het einde van zichzelf komen, hoe eerder hun zuivering voltooid zal zijn. Nogmaals zeg Ik, Mijn kinderen, verhuis naar Mijn Koninkrijk adres. Als u het nog niet gedaan hebt, vul uit de adres verandering door Mijn bloedoffer te ontvangen in uw hart. Door Mijn vergoten bloed kocht Ik Mijn schepping. Ontvang Mij en keert u af van deze wereld en zie wat een relatie met Mij u te bieden heeft. >>>>>HE WON

YouTube Part 1 and

YouTube Part 2

Romeinen 8:31
Johannes 6:39; 10:25-30
Efeziërs 2:6

Advertisements