WEE Uw Trots!

Rhema Woord
278pikelk – 2 maart 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel deze woorden met Mijn Heilige Geest vervulde kinderen, kinderlijk in hun geloof en open aan de nieuwe openbaringen die Ik op hen zal uitstorten. Velen, zelfs degenen aan wie u gehecht bent, zullen hun denken en harten niet open hebben aan Mijn nieuwe openbaringen. Dit zal moeilijk voor sommigen van Mijn boodschappers worden, aangezien uw harten zacht zijn en u maakt u zorgen over mensen te kwetsen. Wees sterk, Mijn boodschappers, want de boodschappen die Ik vrijgeef zullen bepalend en ter zake zijn, en Ik beoog degenen  aan wie Ik  verlang ze  te ontvangen  opdat hun  kennis en  wijsheid  wordt vergroot overeenkomstig Mijn wil voor hen.

U moet u geen zorgen maken, Mijn boodschappers, over wie wel en wie niet deze boodschappen in goede aarde zullen ontvangen. Alleen Ik kan de verharde harten veranderen en het denken openen van degenen die gesloten zijn aan Mijn nieuwe openbaringen. Loop snel door en besteed geen tijd om te debatteren met deze die Mijn waarheden niet ontvangen en aanvaarden. IK BEN Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, en toch falen zelfs velen om deze waarheid te zien. De trots in de mens is zijn grootste struikelblok. De vijand voegt toe aan de trots van mensen en het hart wordt vrijwel ondoordringbaar aan Mijn waarheden.

Velen  van Mijn  kinderen die  dicht naast  Mij gelopen  hebben en  Mijn taken uitvoeren struikelen nu. Zij zijn niet open aan Mijn waarheden van deze tijd, en de vijand zaait zaden van onenigheid door Mijn lichaam heen nu. Mijn boodschappers  zijn als kinderen  en ontvangen  dagelijks nieuwe  olie in hun  nieuwe wijnzakken. Zij hebben geen gepredisponeerd idee of kennis dat hen blokkeert van het horen van verse openbaring. Zij weten dat Ik een groot doel heb voor hun toekomst, en zij zullen geen mens toelaten een struikelblok voor hen te zijn.

Zij zijn ontdaan van zichzelf en vertrouwen alleen op Mij voor de waarheid van wat voor tijd uw Aarde is in. Ik heb hun trots vrijwel verpletterd, en zij ontvangen Mijn wil en opereren zodanig. Tegenstanders, neezeggers, spotters, en trotse schapen zullen tegen hen komen, proberen hun olie te stelen, maar zij zullen het niet en kunnen niet hun olie weggeven, want deze zijn voorbestemd van voor de tijd begon om Mijn strijders te zijn in deze tijd. Nogmaals, de wijze zal dwaas gemaakt  worden en de  dwaze zal  wijs gemaakt  worden door  Mijn kracht.  Mijn glorie zal schijnen door deze kinderen die Ik gekozen heb. U maakt deze beslissingen niet. Ik doe het.

Twijfel niet aan Mij, Mijn kinderen, en sta de vijand niet toe om u als een struikelblok te gebruiken aan Mijn volmaakte plan. IK BEN volmaakt, zoals Mijn tijdstip is, zoals Mijn keuzes zijn voor wie Ik zal gebruiken in deze eindtijd. Ik zoek niet of heb het advies van iemand van u nodig over de wijze waarop Ik zal zorgen om Mijn plan te ontvouwen.  Kom op uw aangezicht en sta Mij toe uw trots te ver­wij­de­ren.  U moet elke  gedachte aan  Mijn Heilige Geest  geven nu.  U moet Mij toe­staan u Mijn waarheden te tonen. Ik waarschuw tegen uw eigen harde harten. Ik waarschuw tegen uw kunstmatige doctrine. Hoe durft u Mij te beperken, u dwazen.

Ik zeg nogmaals, kom op uw aangezicht en laat Mij uw dwaze trots verpletteren. Mijn schapen horen Mijn stem en Mijn stem alleen. Van wie hoort u? U hebt geen olie, u trotse dwazen. Stop te denken dat u belangrijker bent dan andere mensen! Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>>WOE unto Your Pride!

YouTube

Psalm 118:8-9
Ezechiël 12:1-2
Micha 7:4-8
Matteüs 10:34-36
Marcus 3: 24-26; 4:22
Lucas 10:21-24
Johannes 1:13; 10:27
Romeinen 8:29-30
1 Korintiërs 1:27
Efeziërs 1:4-5; 6:19
2 Tessalonicenzen 1:4-5

Advertisements