WAARSCHUWING!

Rhema Woord
278pikelk – 22 februari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, dit is een waarschuwing! Ik waarschuw niet om vrees te veroorzaken, maar om u aan te sporen om u voor te bereiden. Eerst geestelijk, dan lichamelijk, doe deze dingen. Bid in Mijn Heilige Geest voortdurend. Ja, tongen. Ja, uw geestelijke taal. Doe dagelijks het avondmaal, druivensap of wijn, en een wafeltje of een cracker, Mijn lichaam en Mijn bloed herinnerend en onderscheidend. Dit is belangrijk! Vast wanneer Mijn Heilige Geest u daartoe leidt. U hoeft niet altijd van voedsel te vasten. Vast van iets waar u van houdt, of van iets wat Mijn Heilige Geest u leidt om van te vasten.

Besteed zoveel tijd in Mijn Woord als mogelijk is. Als u vast van de televisie, of van technologie, gebruik deze extra tijd om Mijn Woord te lezen en te bestuderen. Allereerst, zoek Mijn Heilige Geest, geef elke gedachte over aan Hem, wees gefascineerd door Hem. Sluit uw ogen voor de duisternis van deze wereld, en laat Mij een vesting rond uw hart creëren zodat u beschermd kunt worden van de infiltratie van de vijand. Als u geleid wordt om extra voedsel en water op te slaan, doe dat. Als u de instructie krijgt door Mijn Heilige Geest om dit te doen, zal Ik voorzieningen treffen voor u om dit te doen.

Sommigen van u zullen niet de instructie krijgen om dit te doen omdat u uw huizen zult verlaten, en niet in staat bent om veel met u mee te nemen. Anderen zullen  ook vertrekken, maar de  items die  u nu opslaat,  zullen door  anderen gebruikt worden. Als de Heilige Geest u daartoe leidt, koop verscheidene extra Bijbels. Tenslotte zullen Bijbels illegaal worden, samen met ieder geschrift die Mijn evangelie delen. Als u enige extra’s kunt veroorloven, koop ze nu. Mijn Heilige Geest zal u leiden. Mijn plannen komen in vervulling. De vijand wacht, niet wetende wanneer of wat Ik vervolgens zal doen.

De vijand is gedwongen om zijn plannen uit te zenden vóór zijn tijd, maar Wij weten dat zijn plan is om zovele zielen te verleiden en te vangen als hij mogelijk kan vangen in zijn duisternis. Mijn geliefden, dit is waarom Ik dingen met u deel als een puzzel. Mijn schapen horen Mijn stem en kunnen deze stukken samenbrengen, maar Ik hoef het geheel en tijdstip van Mijn plan niet uit te zenden aan iemand. Mijn plan is meestal een mysterie. Ik houd alle kaarten, en de vijand reageert slechts op de hand die hij was uitgedeeld. Velen van u voelen nu een urgentie in uw geesten. De strijd in het geestelijk gebied is gereed om door te breken in uw Aarde.

Vele hoog niveau autoriteiten in de regeringen van de wereld hebben zich ver­kocht aan de vijand, en zullen spoedig worden bewoond door Satan en zijn volgelingen. Zodra dit gebeurt, zullen oorlogen volgen. Satan heeft ook een plan, maar zal reageren op Mijn plan wanneer de dingen ont­vouwen. Onthoud, Mijn kinderen, vermijd niet het onvermijdelijke, pretenderende dat het niet gaat ge­beuren, maar weet ook dat u, als Mijn kinderen, zullen verscholen en be­schermd worden onder Mijn hoede. Uw taak nu is te lopen in Mijn liefde, vrede, en vreugde, wetende dat in uw tijd, aardse tijd, u dichterbij komt tot Onze bruiloftsdag.

Ga door de bewegingen van voorbereiding in vreugde, en wees Mijn lichten. Deze eindtijd gebeurtenissen zullen niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar al Mijn kinderen zullen veilig bewaard worden. Vrees nooit. Laat vrees nooit binnen kruipen. Weet dat Ik u nooit zal verlaten of in de steek laten. U hebt bijna deze thuisreis naar Mij voltooid, Mijn geliefden. U bent hier geplaatst op deze Aarde specifiek in deze tijd. Velen van u zullen promoveren en Mij dienen in belangrijke rollen als de dingen ontvouwen. Denk op deze manier, Mijn kinderen. Vertrouw dat Ik de volmaakte eindtijd plan heb, en raak niet verstrikt door te proberen uit te vinden wat het is.

Ik zal u dingen blijven tonen op een als nodig basis. Vertrouw maar dat Mijn plan op zijn plaats is sinds vóór het begin. Het is een volmaakt en victorieuze plan, en kan niet veranderd of op verbeterd worden. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>>WARNING!

YouTube