TYPES & SCHADUWEN

Rhema Woord
278pikelk – 7 februari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden van bemoediging op aan Mijn Bruid. Mijn geliefden,  sommige van  de dingen die  Ik u getoond  heb en u zal  tonen, en  u vragen om het in de nabije toekomst te delen, zal niet gemakkelijk zijn voor sommigen om te ontvangen. Onthoud, elk individueel hart is aan een reis, en sommigen leren alleen in zwart en wit. Zij zijn niet bereid om hun gedachten uit te breiden naar de geestelijke en bovennatuurlijke denkprocessen. Zij vertrouwen op het eindige denken van hun menselijke redenering. Dit is oké.

Zij zullen tenslotte Mijn bovennatuurlijke plan getoond worden en ontvangen, maar tot dan, realiseer slechts dat zij blind zijn aan wat u zegt. Als u onzeker bent van wat u hoort, Mijn kinderen, bid voor Mijn kennis en wijsheid, maar wees heel voorzichtig om te komen tegen mensen en boodschappen als u het niet eens bent met wat aan hen getoond is. Als iemand een hart voor Mij heeft en met Mij heeft gelopen met vaste tred, en u hebt dat gezien, hoe waarschijnlijk is het dan dat zij plotseling horen van een misleidende geest? Niet waarschijnlijk. Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, infiltreert gewillige vaten.

Ik toon Mijn kinderen nu door Mijn Heilige Geest sommige geheimen over wat komt. Ik zal niet elk kind hetzelfde tonen, maar als stukjes van een puzzel. Mijn kinderen zullen verschillende ideeën van het geheel ontvangen. Spot niet. Vertrouw niet op uw menselijke redenering, en val niet terug op de trots van uw vlees en doet als een Farizeeër. Hoor deze dingen, en blijf bij elkaar, Mijn Bruid. Ga door Mijn puzzel te bouwen, want Ik wil dat u weet en begrijpt wat komt. Dit is niet een tijd voor geruzie of laster.

Wanneer u iets hoort waar u aan twijfelt, kom naar Mij toe in gebed, en laat Mij u Mijn  waarheid tonen.  Ik zal velen  van Mijn  Bruid stukjes  van wat gaat  komen tonen door dromen, visioenen en woorden. Niet alleen om u voor te bereiden, maar zodat anderen deze geschriften en video’s als profetisch bewijs zullen zien wanneer zij op ze terugkijken. Open uw gedachten aan Mijn waarheid nu, en gebruik uw zwaarden alleen naar de vijand, niet tegen elkaar. Zijn doel is om Mijn kudde te verdelen. Sta hem niet toe dit te doen. Vecht terug tegen hem, en toon hem, dat zelfs als u het oneens bent, u één bent in Mij.

Er zullen sommigen zijn die opgeroepen worden. Dit zullen degenen zijn die apart gezet zijn voor deze tijd vanaf het begin. Er zijn bepaalde dingen die engelen niet kunnen doen, maar Mijn getransformeerde kinderen kunnen doen wanneer het komt op de ontvouwende laatste dagen gebeurtenissen. Ik zal Mijn uitverkorenen gebruiken,  aangezien dit  Mijn wil geweest  was vanaf  het begin. Aarzel  niet te delen wat Ik u nu toon. Deins niet terug van die nietsvermoedende aanvallers. De vijand zal alles doen wat hij kan om Mijn waarheid van de oren van Mijn kinderen te houden.

Zendt Mijn waarheid nu uit, Mijn geliefden. Verklap het. Zet deze kennis en wijs­heid vrij, komende van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Weet alleen dat sommigen geestelijk op een plek zijn waar zij gereed zijn om te ontvangen, en anderen zijn niet. Het is een tijd, echter, Mijn uitverkorenen, dat waarheden die verborgen waren, nu aan het licht gebracht zullen worden. Schenk goede en zorgvuldige aandacht, aangezien dit sleutels zijn naar Mijn Koninkrijk, Mijn Bruid. >>>>>TYPES & SHADOWS

YouTube

Lucas 22:26
Hebreeën 9:22; 11:6
Romeinen 5:1-2, 10-11; 8:28
2 Korintiërs 5:17-21; 12:9
Spreuken 13:10
Efeziërs 2:13-22; 4:31
Filippenzen 2:3
Kolossenzen 1:21-23
Matteüs 5:9
1 Timoteüs 2:5
Jesaja 55:6-9

Advertisements