DE WIJZE MAAGDEN

Rhema Woord
278pikelk – 20 februari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Ik zie uw worstelingen elke dag, Mijn kinderen. Ik zie wanneer u de kracht hebt op te stijgen boven de wereld, en in Mijn Koninkrijksleven blijven, en Ik zie wanneer u valt en drinkt van de beker van de wereld waarin u leeft. Velen vallen, Mijn kinderen, maar Ik zie uw ware harten, en Ik weet dat ze waar aan Mij zijn. Uw vlees is slecht en zou niets liever willen dan om deel te nemen in de dingen van deze wereld, nochtans treedt Mijn Heilige Geest in u op als uw Helper. Bid voortdurend, Mijn kinderen, om van verleiding weggeleid te worden, en bevrijd van de boze.

Het is heel duidelijk dat de vijand er alles aan doet om Mijn kinderen op zijn pad van vernietiging te leiden. Mijn Heilige Geest in u zal u op Mijn veilige pad leiden, als u Hem toelaat. Dit is niet een tijd om aan Mij op te geven, Mijn kinderen. Ik weet dat velen van Mijn kinderen een leven lang gewacht hebben voor Mijn harpazo, Mijn opname, en omdat Ik hen nog naar Mij moet rukken, verliezen zij de hoop. Zij worden vermoeid en ervaren twijfel. Ik ben de IK BEN, het Begin en het Einde. Er is geen haast in Mijn tijdstip, want Mijn tijdstip is volmaakt.

Velen van u, hoewel u in al uw lichamelijke behoeften bent voorzien, sommigen leven zelfs in nogal luxe standaarden, verlangen voor Mijn tegenwoordigheid met uw harten. Ongeacht wat de wereld met deze heeft verleid, zij kunnen niet echt van hun levens genieten in deze wereld. Zij verlangen eenvoudigweg naar Mij alleen. Er zijn anderen van Mijn kinderen die worstelen in deze wereld. Zij worstelen elke dag om aan hun lichamelijke- en familie-behoeften te voorzien. Zij worden versleten van deze reis, en zij verlangen naar Mijn terugkeer.

Beide van deze groep mensen confronteren verschillende worstelingen, sommigen meer dan anderen, maar iets is consistent tussen hen. Zij hunkeren naar Mijn terugkeer. Zij hunkeren naar Mij, wetende dat alleen Ik de leegte in hun harten kan vullen. De ene kan nogal rijk zijn bij aardse standaarden, en de ander nogal arm, maar zij verlangen beiden onverzadigbaar om in Mijn tegenwoordigheid te zijn, en plaatsen geen waarde op iets van deze wereld. Deze zijn Mijn Bruid. Zij hebben Mij  hun harten reeds  gegeven, en gaan  door de bewegingen  van deze  Aarde omdat zij weten dat het niet hun thuis is.

Zij zoeken Mij voortdurend in alles wat zij doen, en zij verwachten van Mij te horen, en hebben een open geest aan Mijn waarheden alleen. Zij zijn weggelopen van de doctrines van mensen, en zij maken zich dagelijks gereed nieuwe openbaringen te ontvangen van Mijn Woord en van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Zij hebben Mij toegestaan hun vlees te kruisigen, en elke laatste beetje trots van hen te verwijderen. Deze zullen de generaals zijn in Mijn leger, Mijn kinderen. Deze zullen de bewegingsoffer aan Mijn Vader zijn, de wijze maagden.

Als u niet op dit punt bent in uw reis met Mij, als u nog vasthoudt aan de dingen van deze wereld, ontzet u niet. De identiteit van deze was vanaf het begin bekend. Deze zijn Mijn 144.000 geestelijke Israël, ontdaan van deze wereld, gekruisigd, dood aan deze wereld, en wachten op hun kans om te schijnen. Zij zullen veilig lopen rondom de vijand en niet geraakt worden. Zij zullen door engelen worden geëscorteerd en de harten van velen aanraken. Zij zullen een groot doel dienen in het oogsten van de verlorenen en de teruggevallenen.

Zij zullen de olie naar de dwaze maagden brengen, van hen enig stukje doctrine van mensen verwijderen. Zij zullen schijnen in de drie dagen van duisternis, als bakens  van hoop en  troost aan  degenen in rouw.  Zij zullen Mijn  waarheid aan velen brengen, en zullen onbeperkt zijn tegen de vijand en zijn volgelingen. Ontvang en aanvaard deze waarheid, Mijn kinderen. Alles zal plaatsvinden op de manier dat het geschreven is, en het was zo gepland van voor het begin. Beperk Mij niet. Yahshua Ha Mashiach >>>>>THE WISE VIRGINS

YouTube

Openbaring 3:7; Hoofdstuk 14; 16:15; 18:4; 19:6-10
Psalm 18:3; 103:13-14
Matteus 4:19
Handelingen 2:39
Numeri 8:16
Romeinen 8:22-23
1 Tessalonicenzen 4:16 -18