AFGEDWAALDE SCHAPEN

Rhema Woord
278pikelk – 13 februari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, Ik ben het, de Allerhoogste, Schepper van alle dingen. Het is zo be­lang­rijk nu, Mijn kinderen, voor u om naar Mij te kijken. Ongeacht welke uitdagingen u confronteert, als u vindt dat u vertrouwt op om het even wat dan Mij, moet u terugkeren naar Mij. Gebeurtenissen komen op uw Aarde nu dat u zelfs zal verbazen, Mijn kinderen. Ik moedig u aan van tevoren om te schuilen onder Mijn hoede, en wordt niet onderworpen aan de vrees wanneer deze dingen optreden en beginnen.

Zovele waarschuwingen zijn uitgegaan, maar nog velen ontkennen de tijd dat op u is, Mijn schepping. Alles dat plaats zal vinden is geschreven in Mijn Woord. Niet alles is zwart en wit, want er zijn openbaringen binnen de lagen van Mijn Bijbel dat alleen getoond zal worden door diepe studie aan Mijn profeten en boodschappers nu. In deze tijd, onderzoek Mijn Woord, Mijn kinderen. Er is een speciale groep van boodschappers juist voor deze dag gekozen.

Ze zijn moedig onder vuur, en hoewel ze opgeroepen zijn om sommige niet populaire waarheden door te geven, houden zij de strijd tegen de spotters. Begrijp, Mijn kinderen, het verschil tussen een spotter en een wolf in schaapskleren. Begrijp het verschil tussen een onverlichte gelovige en iemand die tot doel heeft te misleiden. Wee degenen die proberen Mijn kudde expres te misleiden, want zij zullen zich direct bij Mij verantwoorden voor hun dwaasheid. Wees genadig naar degenen die in de fout zijn, omdat zij verblind zijn door hun eigen vlees, en de waarheid niet kunnen zien in Mijn plannen.

Zij reageren in vrees, en ontkennen Mijn openbaringen aan Mijn wachters. Zij gaan hun eigen weg, zonder Mij te raadplegen. Zij bedoelen niet te misleiden, maar zij doen het. Zij plaatsen Mij in een doos, en vertellen anderen om hetzelfde te doen. Zij zijn geen wolven, maar misleide schapen. Zij reageren in vrees en ont­ken­nen Mijn macht en autoriteit, aangezien Ik beperkt word door hun menselijke redenering. Zij belemmeren de groei van Mijn kinderen met hun ontkenning van Mijn macht, en hun vleselijke trots, en passen valse beperkingen toe op Mijn bovennatuurlijke manieren. Wees voorzichtig met hen, Mijn schapen.

Bewerk uw eigen behoudenis, en bid voor Mijn wijsheid en kennis. Onderscheid biddend wanneer u luistert naar boodschappen, en gebruik uw eigen verstand om Mijn Woord te bestuderen en toe te passen wat Ik u toon. Laat deze afgedwaalde schapen  Mij niet in  een doos stoppen.  In plaats dat  zij Mijn waarheid  zien, beschrijven zij Mij binnen de beperkingen van hun denken. Vergeef hen, Mijn kinderen, en hef hen op in gebed. Laat Mij hen Mijn waarheden tonen uit de eerste hand, en overtuig hen met vriendelijkheid dat u het beste wilt voor hen. Sommige van deze schapen drinken nog steeds melk.

Zij eten geen vlees, en kunnen de dingen die dieper geestelijke betekenis hebben niet bevatten. Nogmaals, die van Mijn kinderen die Mij horen en boodschappen ontvangen, die weten dat zij verwarrend kunnen zijn aan sommigen, deins niet terug, maar ga door uw dromen, visioenen en woorden te publiceren. Vertrouw dat Ik de harten van de spotters zal verzachten, en de trots van hun vlees zal wegsmelten. U bent in hetzelfde team, Mijn geliefden. Er is geen ruimte voor laster. Er is geen ruimte voor Mijn schapen om elkaar aan te vallen.

Onderzoek uw hart en zie dat als u iets niet begrijpt, naar Mij toe komt in gebed, en ga privé naar uw broeders. Ik ben niet blij wanneer Ik Mijn kinderen hun eigen broeders zie aanvallen. Ik ben niet blij wanneer Ik Mijn kinderen hun vleselijk oordeel zie werpen op de woorden van Mijn boodschappers. Pas uw kunstmatige beperkingen niet toe op Mij, Mijn kinderen. Mijn Woord zegt dat u niet kunt bevatten wat Ik voor u heb gepland, dus pretendeer niet dat u het kunt. Deze boodschap zal ontvangen worden door velen die schuldig aan deze dingen zijn.

Zij zullen aan Mij met hun mond de beperkingen belijden die zij op Mij plaatsten. Als u van Mijn kinderen bent die gevoeld hebt onder de aanval, of een slachtoffer van hun laster bent geweest, reageer alstublieft niet in boosheid, maar wacht op Mij om deze afgedwaalde schapen te disciplineren. Wacht op Mij om hen te herstellen, en hun harten te verzachten aan de waarheid. Wacht op Mij om hun vleselijke trots te onderdrukken, want niets dat u kunt doen of zeggen, zal hen overtuigen. Slechts de kracht van Mijn Heilige Geest kan dit doen.

Beweeg vooruit in de dingen die Ik van u vraag, Mijn boodschappers en profeten. Beweeg vooruit in uw taken, en in uw relatie met Mij. Deins niet terug wanneer aangevallen door mensen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Uw verlossing genaakt. Yahshua Ha Mashiach. >>>>>WAYWARD SHEEP

YouTube

Matteüs 4:4
Jakobus 1:5
Romeinen 12:1
Galaten 2:20
Johannes 1:2; 5:24
Efeziërs 2:8-9
Psalm 91
1 Petrus 4:17
Handelingen 20:29
1 Korintiërs 15:1-4