Perfect Plan

Rhema Woord
278pikelk – 1 februari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. U kijkt terug op uw leven en ziet heel duidelijk uw zonden en uw fouten. Laat dit tot zover gaan.  Kijk,  maar word niet geraakt.  Als u de vijand bin­nen­laat,  zal hij u ver­oor­de­len en zult u ge­zadeld worden met de last van zonden die u hulpeloos en bevreesd maakt. De vijand zal zijn best doen om al uw zonden, uw mis­luk­kin­gen, al uw slechte gedachten, woorden en daden aan uw herinnering te brengen. Hij zal proberen u te overtuigen dat u waardeloos en onwaardig voor Mij bent om Mij te dienen.

Mijn kinderen, een vraag, moeten zij een broeder of een slaaf zijn? Ik zeg, dien Mij zoals u een geliefde ouder, of een geliefde broeder, of zuster zou dienen, in liefde. U bent niet alleen een dienaar wanneer u geadopteerd bent in Mijn familie. U bent familie, maar al Mijn kinderen moeten Mij dienen uit liefde, niet uit verplichting. Dienen dat uit verplichting komt is vruchteloos. Het is niet gedaan met de leiding van de Heilige Geest, daarom is het vuile vodden aan Mij. Dus, ja, Ik wil uw dienst, Mijn kinderen, maar met een hart van het dienen, en niet het verstand van een slaaf. Velen van Mijn kinderen raken verstrikt in hun werken, en zij verliezen zicht op Mij.

Zij denken dat zij Mijn wil doen, maar zij vervullen werkelijk kunstmatige taken, vruchteloze en zinloze werken. Ik heb liever dat Mijn kinderen leren Wie IK BEN, en hoe als Mij te zijn, in tegenstelling tot het proberen mensen te imponeren met hun plichtsgetrouwe dienstbaarheid. Begrijp, Mijn kinderen, er is geen beloning in de Hemel voor het dienen van anderen alleen maar om er goed uit te zien. Deze werken  zijn vuile vodden  aan Mij.  Kom tot Mij met  oprechte harten, en Ik zal u tonen en u leiden, en u begeleiden, naar vruchtbare dienst, Mijn kinderen. Ik vereis niet contractuele, verplichte dienstbaarheid om Mijn rust binnen te gaan.

U kunt niet toegang krijgen tot Mijn eeuwige behoudenis door uw werken. Behoudenis is een gave die u ontvangt, en op Mijn beurt ontvang Ik uw hart. Wanneer Ik uw hart ontvang, wordt u Mijn kind. En, ja, u kunt geroepen worden om Mij te dienen, maar het zal een vruchtbare en vreugdevolle dienst zijn; niet een dienst uit verplichting, maar uit liefde. Sommige mensen hebben het verkeerde begrip van Mijn wegen. Zij denken dat zij Mijn gerechtigheid verdienen. Zij denken dat zij heiligheid kunnen verdienen. Zij denken dat zij hun eeuwige behoudenis kopen door hun werken. Neen, Mijn kinderen.

Ik zeg tot u,  IK BEN een heilige Schepper,  en de enige manier dat u voor  Mij ge­pre­sen­teerd kunt worden is uitsluitend uw kleden vrij van vlek of rimpel.  De enige manier dat u zuiver gemaakt kan worden is door Mijn Heilige Geest en de rei­ni­ging van uw hart. Niet door uw werken, en niet door de bekwaamheid van uw vlees om schoon te blijven. En zeker niet door uw kunstmatige gerechtigheid. Als u Mijn behoudenis niet verdient in de eerste plaats, dan vertel Mij dit, Mijn kinderen, zodra u behoudenis ontvangt, wat is daar dat u kunt doen om het van u weggenomen te doen worden?

Word niet misleid, Mijn kinderen, uw gerechtigheid is niet van u. IK BEN uw enige pad naar heiligheid. Geen aantal van goede werken gaat u door Mijn poort brengen. Heilige verlossing door Mijn offer aan het kruis leidt tot behoudenis. Dat is de enige manier, niet uw goede werken, Mijn kinderen.  Overpeins en bid hierover, Mijn geliefden. Yahshua Ha Mashiach >>>>>Perfect Plan

YouTube

Romeinen 1:16-17; 4:6; hfdstk 5 en 6; 10:8-10
1 Korintiërs 1:8