WEES MOEDIG

Rhema Woord
278pikelk – 17 januari 2016
Vrij vertaald

Mijn boodschappers, hoor Mijn woorden. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om Mijn boodschappen van waarheid te brengen, wanneer velen twijfelen en tegen u komen. Zovelen van Mijn kinderen zijn niet bereid om Mijn waarschuwingen te horen. Zij opereren in hun vlees, en wanneer Mijn boodschap hun oren niet kietelen, claimen zij ze als vals, en door zo te doen vallen zij Mijn zeer Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, direct aan. Ik neem dit niet licht op, aangezien Ik nodig heb dat Mijn boodschappers niet terugdeinzen, maar doorgaan vooruit te marcheren en Mijn waarheden uit te zenden.

Veel van Mijn boodschappen van waarschuwing zijn niet gemakkelijk te begrijpen of te geloven, maar Ik bedoel niet om vrees in Mijn kinderen te produceren, maar de voorbereiding. Bij verzuim, zijn sommige van de mensen die deze boodschappen horen, niet geestelijk volwassen genoeg om hun waarheid en belangrijkheid te vatten. In plaats daarvan reageren zij in hun vlees, en vallen Mijn boodschappen en Mijn boodschappers aan. Vergeef degenen die tegen u komen, Mijn boodschappers, en loop door. Enter niet in debatten, ontworpen door de vijand om de eenheid van Mijn Bruid te verbreken. Val niet voor de streken van de vijand.

Hij gebruikt de zwakke in geest en brengt valse beschuldigingen tegen Mijn ware boodschappers. Dit veroorzaakt strijd in Mijn lichaam en plaatst twijfel in de gedachten van velen. Wees heel voorzichtig wanneer u komt tegen uw eigen broeders, Mijn kinderen. U zult op vele dingen niet mee eens zijn, aangezien geen mens Mijn wegen kent, maar bent alleen toegestaan enkel stukjes van Mijn bedoelingen te begrijpen. Sta Mijn Heilige Geest toe uw vleselijke trots de mond te snoeren, en ga door ieder en alle vervolgingen heen om Mijn waarschuwingen te bezorgen, Mijn boodschappers.

En degenen die zouden verdelen, denk lang en hard na over wiens doel u dient. Uw eigen vleselijke trots en vrees veroorzaakt uw reactie aan Mijn boodschappen, terwijl u Mijn Heilige Geest onderdrukt. U staat toe dat uw geloof gezapt wordt, en uw vlees opstaat in uw rede. Mijn tegenwoordigheid te midden van Mijn Bruid zal groeien in het bovennatuurlijke gebied nu. Mijn Bruid zal dingen zien die zij nooit eerder gezien heeft. Uw ervaringen zullen werkelijk bovennatuurlijk zijn. Wanneer u Mijn Woord leest, zal het leven zoals u het nooit gezien heeft.

Houdt vast aan Mijn Woord,  en besteed zoveel tijd als u kunt om Mij te be­stu­de­ren. Ik verlang u nieuwe dingen te laten zien. Ik waarschuw al Mijn boodschappers nogmaals, deins niet terug voor enkel mensen. Zij zullen tegen u komen, en zij zullen tegen Mijn waarheid komen. Zij willen Mijn boodschappers tot zwijgen brengen, en Mijn kudde verdelen. Ik zal hun harten behandelen. Houdt u zich niet bezig met hen. Ga door in uw roeping, en geef alleen aandacht aan uw Vader. Ik ben de IK BEN en groter dan enige scheidslijn in Mijn kudde. Veel meer boodschappers komen te voorschijn nu met waarschuwingen. Sommigen zult u voor de eerste keer horen.

Beproef elke geest, en vertrouw volledig op Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, om u te leiden in Mijn waarheid. Hebt uw  broeders en  zusters lief, zoals  Mijn Woord gebiedt. Vergeef degenen die in hun vlees lopen, want zij kunnen de dingen van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, niet begrijpen. Zij reageren in vrees, en kunnen alleen omgaan met de melk van een zuigeling. Verlang, Mijn kinderen, om vlees te kunnen eten nu. Onderdruk uw vlees, en sta de Heilige Geest toe de gedachten van uw vlees te euthanaseren, en de vrees op te heffen in u.

Het bereiden van Mijn heiligen is een noodzaak, en Ik zal vooruit bewegen met waarschuwingen door vele boodschappers heen nu. Lafheid komt van het vlees, en van gebrek aan geloof. Vraag om gevuld te worden met Mijn Heilige Geest tot aan het overlopen, zodat u Mijn waarheid kunt onderscheiden. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach. >>>>>BE BOLD

YouTube

Johannes 3:30; 13:13; 14:2-3
Handelingen 1:8
Hebreeën 4:15
Filippenzen 4:6-7
Spreuken 24:11

Advertisements