TETELESTAI

Rhema Woord
278pikelk – 1 januari 2016
Vrij vertaald
Tetelestai = Het is volbracht.

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, wat weldra gaat komen op Aarde gaat verder dan uw capaciteit om te begrijpen. Het zal u verbijsteren. De handvol mensen die leven en lopen op uw Aarde op dit punt in de tijd, gaan een combinatie van gebeurtenissen zien en ervaren die nog nooit zijn vertoond. Ik deel deze dingen met Mijn boodschappers zodat Mijn kinderen niet verrast, maar gewaarschuwd worden. Mijn kinderen moeten vastberaden staan in Mij, de vrees bestraffen, en gebruik maken van de kracht van Mijn naam. Zodra deze gebeurtenissen beginnen, zullen velen zich naar Mij toe keren door eenvoudigweg Mijn naam uit te roepen.

De mensen die zich niet tot Mij wenden, degenen die misleid zijn door de boze, zullen in  het duister  tasten van  wat er feitelijk  gebeurt.  Zij zullen  niet worden gedekt onder Mijn bescherming, en zullen onderworpen worden aan het kwaad dat uw Aarde zal omhullen. De woorden die Mijn dochter ontvangt zijn niet bedoeld om uw oren te kietelen, Mijn kinderen, noch zijn ze bedoeld om vrees of twijfel te werpen in uw gedachten. Mijn woorden zijn er om u te waarschuwen, en laten uw lichamelijke en geestelijke voorbereiding toe. Sommigen van u zal Ik bewegen om voedsel en water op te slaan, terwijl anderen geroepen zullen worden om van hun huizen te vluchten. Niet alleen voor uw eigen bescherming, maar Ik zal u gebruiken om Mijn licht te werpen tijdens uw reizen.

Niet allen die deze woorden horen, zullen ze geloven of ontvangen. Deze zijn diep in de zin van dat de Heilige Geest moet gewerkt hebben aan het voorbereiden van de harten en gedachten van degenen die deze woorden zullen vatten. Die van u die vrees voelen wanneer u de waarschuwingen hoort die aan Mijn dienaren boodschappers gegeven zijn, alstublieft bid tot Mij. Sta alstublieft de Heilige Geest toe om u Mijn waarheden te tonen. Sta Mijn Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest, toe de twijfel en vrees van uw gedachten te verwijderen, en u helderheid in uw begrip te geven van de dingen die komen. Sommigen van Mijn kinderen zijn verder gekomen in hun begrip dan anderen.

Gebruik het geduld bij de aanpak van degenen die twijfelen, en alleen vrien­de­lijk­heid als zij geen begrip hebben. Als zij tegen u komen, keer de andere wang toe en loop door, want zij kunnen begrip hebben in andere gebieden waarin u niet bent. Mensen moeten niet beledigd worden door andere mensen wanneer het komt op geestelijke dingen, want de geest staat begrip toe in sommige dingen en niet in anderen. Het is een groeiproces, Mijn kinderen. Veroordeel degenen niet die geen oren hebben om te horen, want Ik zal hun oren openen. Mijn tegen­woor­dig­heid is liefde, en alle gekibbel en laster is zonder Mijn liefde.

Heb elkander lief want, nogmaals, de mens kan een ander mens niet beoordelen, nochtans zullen alle mensen voor Mij buigen. Ik gebied dat u elkander liefhebt. Na verloop van tijd zal het bewijs dat u zoekt gegeven worden. Ik ben de enige die de harten van de mensen kan verzachten en kneden. U kunt het proberen, u kunt een zaad planten, maar Ik ben het vereiste water, en de zon om het zaad te doen aanslaan. Een mens die redding ontvangt is niet altijd beschermd van het misverstaan van een profetie, dus hun harten kunnen zuiver zijn, maar hun gedachten vertroebeld door valse leringen. Sta Mij toe de fout te corrigeren in hun manieren, want enig deel van u die hen wilt corrigeren, komt van uw vlees en is vuile vodden aan Mij. Boodschappers moeten leiden in liefde met blije harten die de verlorenen aantrekken tot Mijn manieren.

Vertoon van strijd en geroddel verminderen Mijn licht en worden door de vijand gebruikt om ongelovigen, of degenen nieuw in hun geloof, af te stoten. Bestraf uw vleselijke trots, want het doet veel schade aan uw wandel met Mij, en het blokkeert de waarheid om gehoord te worden. Elk gesproken of geschreven woord door Mijn kinderen, moet in liefde zijn. Zelfs waarschuwingen moeten in liefde gebracht worden. Probeer niet mensen neer te halen, of vrees in hun harten te brengen. Als er geen liefde in uw woorden is, is er niets. Ik ben de IK BEN, Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik kan kiezen wie dan ook te gebruiken om Mijn boodschappen, dromen en visioenen te brengen. Ontvang deze dingen biddend, maar beoordeel de boodschap los van de boodschapper.

Deins niet terug, Mijn kinderen, als Ik u leid om uw dromen, visioenen en Rhema woorden met anderen te delen. Heb geen vrees voor mensen. Luister naar Mij en Mij alleen. Vrees voor mensen is trots, en uw vleselijke trots heeft geen plaats bij Mij. Mijn dochter, vertel Mijn kinderen hoeveel Ik van hen houd. Ik wil dat zij tot Mij komen in een constante broederschap. Ik wil dat zij gemeenschap met Mij hebben en het avondmaal met Mij vieren, tijd besteden in Mijn Woord, en altijd in verbinding met Mij staan. Er moet niets van deze wereld vóór Mij geplaatst worden. Loop in de overwinning die Ik reeds voor u gekocht heb aan het kruis, en door Mijn opstanding. Sta Mij toe u te tonen hoe u Mij kunt dienen. Ontvang Mijn liefde bovenal, en breid Mijn liefde uit aan allen met wie u in contact komt. Loop in Mijn volledige gerechtigheid. >>>>>TETELESTAI

YouTube

Johannes 3:34; 14:26; 19:28-30
1 Johannes 3
Titus 1:13
2 Timoteüs 3:16
Spreuken 27:5
Hebreeën 10:39
Psalm 37; 91
Romeinen 10:17
2 Korintiërs 5:21
Kolossenzen 2:13-15
Handelingen 11:16

Advertisements