ONZE LEIDER EN WAPENDRAGER!!!

Rhema Woord
278pikelk – 18 januari 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, open uw oren en harten voor Mijn boodschappen nu. Mijn boodschappen, hoewel zij van verschillende dingen spreken, zullen steeds meer beginnen aan te sluiten. Een gezamenlijke thema zal ontwikkelen tussen Mijn boodschappers. Het is uw taak, Mijn kinderen, om deze boodschappen te horen en aandacht te schenken aan deze waarschuwingen. Geef deze boodschappen door aan uw broeders, zodat zij evenzo bereid worden. Bidt om vervuld te worden met Mijn Heilige  Geest, Ruach  Ha Kodesh.  Bidt dat u gevuld  wordt tot aan het  overlopen, zodat u niet op uw menselijk begrip en instinct zult rekenen, maar op Mij wanneer catastrofale dingen beginnen plaats te vinden op uw Aarde.

Als u op uw vlees terugvalt, kan Ik u niet leiden, of u de weg wijzen naar de veiligheid. Ik kan u niet helpen de plan te zien die Ik voor u heb. Het is zo belang­rijk nu niet de focus te verliezen. De vijand zal alles in zijn macht doen om uw ogen van Mij af te nemen. Geloof zijn leugens niet. Werp uw vermoeidheid opzij, want Ik weet dat velen van u op Mij gewaakt en gewacht hebben voor een hele lange tijd. Nu is niet de tijd om op te geven. Mijn bovennatuurlijke gebeurtenissen die zichtbaar zullen worden in uw gebied beginnen juist te starten, maar veel was reeds volmaakt gearrangeerd achter de schermen.

De vijand kan niets doen om Mij te verrassen, en onthoud dat Ik altijd verscheidene eeuwigheden vooruit ben van zijn plannen. Ik ben altijd victorieus, Mijn geliefden. Ontvang Mijn overwinning aan uzelf! Er is niets dat u niet door Mij kunt doen, Mijn kinderen, niets. U zult geconfronteerd worden met de spotters, zoals u altijd bent, maar wanneer hun wereld ondersteboven keert, zult u degene zijn naar wie zij toe rennen. Zij zullen duidelijk Mijn kinderen bovenuit zien staan in een bovennatuurlijke mantel van glans, en als stemmen van bemoediging en rede, bakens van hoop en veilige havens.

Wanneer de gemeenschappen rondom u in chaos breken, zullen Mijn kinderen, vervuld met Mijn Heilige Geest, velen in Mijn kudde leiden. Vele harten zullen schreeuwen voor vrede, en vele van diezelfde harten zullen verzoend worden met Mijn Vader. Alhoewel de voorbereiding van Mijn heiligen een hele lange tijd lijkt te nemen, bereiken velen eindelijk een niveau van geestelijke volwassenheid, nodig om de verlorenen en de teruggevallenen binnen te sturen, en Mijn waarheid aan de minder trouwe broeders en zusters te verspreiden. Velen van Mijn kinderen hebben Mijn verlossing ontvangen, maar hebben geen begrip van hoe te opereren in Mijn Heilige Geest. Zij zullen ook richting nodig hebben.

Onthoud, Mijn kinderen, Mijn tijd is niet uw tijd, en Mijn wegen zijn buiten  uw begrip. Ik vraag om blind geloof, en toch vraag Ik u ook Mijn Woord te bestuderen, zodat u zult weten Wie Ik ben en niet misleid zal worden door de streken van de vijand. Ik laat Mijn soldaten niet onbeschermd, Ik ben uw Wapendrager, en Ik zal u ook in de strijd leiden. Ik zal u nooit in de steek laten, Mijn kinderen, het maakt niet uit hoe de dingen kunnen verschijnen in het stoffelijke. Behoudt uw geloof, van Mijn glorie tot glorie, want Mijn olie vult u, en Mijn licht zal niet dimmen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>>OUR LEADER AND ARMOR BEARER!!!

YouTube

Handelingen 1:8
Johannes 3:30
Psalm 46:2, 11; 91; 103:13-14
Matteüs 11:28, 28:18-20
Filippenzen 4:13
Kolossenzen 3:23
Romeinen 12:2; 8:28
2 Tessalonicenzen 3:3
Jeremia 29:11

Advertisements