Geen Leringen van Mensen!

Rhema Woord
278pikelk – 2 januari 2016
Vrij vertaald
Matteüs 23:13

Mijn  dochter, schrijf  Mijn woorden  op voor degenen  met oren om  te horen.  De vleselijke trots van velen van Mijn kinderen is een stank aan Mijn neusgaten. Zij overpeinzen de leringen van mensen, en staan de Bijbel niet toe hun gedachten te openen. Zij zijn zo zeker van wat de gedachten van hun vlees voorstelt. Zij zijn gesloten  voor Mijn  waarheid, gesloten  voor Mijn  bovennatuurlijke. Zij  hebben gebrek aan het geloof, en het vertrouwen in Mijn voltooide werk, en kunnen niet buiten de beperkingen van hun vlees zien. Mijn kinderen die vervuld zijn met Mijn Heilige Geest, houdt uw geest geopend in uw zoektocht voor Mijn waarheid.

Sta de trots van uw vlees niet toe om u te doen struikelen. Onthoud, Mijn wegen zijn niet uw wegen. Veronderstel niet dat omdat u gewoonweg vele kunstmatige leringen hebt gehoord over Mijn eindtijd gebeurtenissen, dat er geen fouten zijn in wat u geleerd was. De mens heeft geen voorwendsels voor wat gaat komen, en Ik verzeker u dat u niet de mate kunt bevatten die Ik zal gaan om al Mijn kudde in Mijn tegenwoordigheid te brengen. Ik ben niet feilbaar, en Ik zal doen wat het kost om de verlorenen en de teruggevallenen wakker te schudden, inclusief een groot schudden.

Deins niet terug van het plaatsen van uw dromen, visioenen, en waarschuwingen om Mijn schepping te waarschuwen van wat gaat komen. Ik wil dat Mijn schepping weet dat zij zich tot Mij kunnen keren wanneer de chaos hun huis slaat. Schudt uw vuisten niet in boosheid naar een Vader die u nooit erkende. Ga op uw knieën, en ontvang Mijn redding en bescherming. Er zullen sommigen van Mijn schepping zijn die door verdrukking zullen lijden, want nu zijn hun harten verhard tot het punt dat zij niet genoeg zullen worden verzacht zonder sommige dingen te zien die gaan komen.

Ik wil dat niemand verloren gaat, en Ik zal hen op hun knieën brengen, en zij zullen  weten dat Ik  ben de  IK BEN, Schepper van  alle dingen.  Geen mens  kan mogelijk de mate weten die Ik zal gaan, zodat mensen Mij zullen zien, hun Schepper, de Schepper van alle dingen, en ontvangen de vrije gave van redding en eeuwig leven, dat Ik stierf aan het kruis om dit aan hen te verstrekken. Het is niet een zaak om licht genomen te worden als u uw broeders en zusters aanvalt over dingen die aan hen zijn getoond door de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Is uw trots zo belangrijk voor u?

U gebruikt uw menselijke kennis en beperkingen van het vlees om uw Schepper te beperken? Nogmaals, u hebt geen begrip van de mate die Ik zal gaan om Mijn verloren schapen binnen te brengen. Beperk Mijn bovennatuurlijke kracht niet, want geen oog heeft gezien wat Ik bereid heb voor degenen die Mijn redding zullen ontvangen. Dit zijn dingen van het bovennatuurlijke, buiten uw begrip. Geloof is de sleutel tot het begrip. Beperk niet wat Mijn Woord feitelijk zegt. Beperk de mate  niet waarin het  tot u spreekt. Open uw harten  en gedachten aan  Mijn waarheden, niet de leugens van de vijand, en niet de beperkingen van uw vlees.

Voor  Mijn kinderen om  staande te blijven  tegen de vijand,  moet u Mijn  Woord kennen, u moet Mijn beloften aan u begrijpen, en u moet een onwankelbaar geloof  hebben die komt  door het horen  en begrijpen van  Mijn Woord. Laat  de vijand uw tijd niet stelen. De tijd met Mij is onschatbaar nu. Zoek Mij eerst, boven alle andere dingen. Vraag voortdurend voor wijsheid en kennis, en deze zullen in u gegoten worden, want Ik zal Mijn vaten gebruiken om de verlorenen binnen te brengen, en de nieuw gevonden te onderwijzen. Mijn Woord is het voedsel van de Heilige Geest binnenin Mijn kinderen. Voed Hem, niet op de leringen van mensen, maar op Mijn Woord. >>>>>No Doctrines of Men!

YouTube

Matteüs 4:4
Johannes 6:53-56; 10:27-28; 16:7-16; 17:17-22

Advertisements