IK ZAL MIJN GOEDE DOEL IN U VERVULLEN!

Rhema Woord
278pikelk – 29 januari 2015
Vrij vertaald
2 Tessalonicenzen

photo-1434077471918-4ea96e6e45d5

Mijn kinderen, Mijn bruid, u moet erkennen wie u bent in Mij. Erken uw kracht in Mij, en erken dat de losprijs die Ik betaald heb met Mijn dood boven en buiten uw aankoopprijs was. U bent van Mij en u bent niet langer onderworpen aan deze wereld en aan de boze.

Als u Mij niet ontvangt en erkent als uw Verlosser zult u zeker in zijn strik vallen die hij heeft ingesteld en op u wacht. Ik Ben uw liefhebbende Schepper en Ik schiep u om als Mijn zonen en dochters te worden met een doel buiten deze gevallen wereld waarin u op dit moment woont. Ik schiep u om van u te houden, Mijn kinderen, eeuwig. Kijk buiten de pijn en het leed die er overal om u heen zijn en kijk naar Mij. Ik heb een eeuwigheid aan plannen voor u, Mijn kinderen, want Ik schiep in u een eeuwige ziel.

Deze gevallen wereld is gebroken en hoewel glimpen van Mijn schoonheid doorschijnt  af en toe,  is de wereld  overgenomen door  de boze. Hij  heeft deze korte tijd om zijn autoriteit te gebruiken waar Ik het verleend heb. Hij weet dat uiteindelijk de strijd gewonnen is door Mij. Hij weet dat zijn tijd kort is en zoekt Mijn schepping te vernietigen. Vele verschillende dingen zullen toegestaan worden om plaats te vinden op uw Aarde nu. Word niet bang en word niet misleid door degenen die leugens spreken, zeggen dat de dingen goed zullen gaan, want het is niet zo.

Ik zal sommigen van Mijn kinderen thuisbrengen als Mijn bruid, nochtans zijn er sommigen die verdere zuivering nodig hebben. Zelfs als u een kind van de Allerhoogste bent is uw gerechtigheid iets dat u moet erkennen en ontvangen. Niet allen van Mijn kinderen hebben Mijn gerechtigheid ontvangen, want sommigen zijn  te verwikkeld in  de dingen van  deze wereld om  het te zien. Ik  waarschuw velen van Mijn kinderen die kijken, Mijn wachters, door tekenen op de Aarde en in de hemelen, en zij kunnen de tekenen aan de wand zien. Ze zijn gefocust op hun Koning en ze weten dat hun posten hier tijdelijk zijn.

Uw beloningen zullen groot zijn in de Hemel, Mijn wachters. U confronteert de spotters  met het licht  en u deelt met  hen in  bovennatuurlijke  liefde van Mij.  U blijft vooruit marcheren door de beproevingen en wacht op onze bruiloftsfeest. Het is u die gekleed bent in zuiver wit, want u verlangt om bij Mij thuis te komen en niets op deze Aarde kan u tevreden stellen. Niets! Ik kan troost bieden aan al Mijn kinderen, zelfs degenen die geconfronteerd zullen worden met komende beproevingen. U bent werkelijk van Mij en u hoort werkelijk bij Mij, ongeacht wat de vijand doet. U moet zich daarvan bewust blijven.

Uw hart weet diep van binnen dat Ik uw Vader ben. Als u zo verstrikt bent in deze wereld, zoek Mij nu. Want net als de verloren zoon zal Ik u met open armen van een liefhebbende Vader ontvangen en een liefde voor u buiten iets dat u ooit hebt gekend. Kom naar huis tot Mij nu, verloren schapen, want niets van deze wereld, niets wat deze wereld te bieden heeft, zal de lege ruimte in uw harten vullen. Ga niet door op het pad van rebellie van de vijand, maar kom naar huis. Aan al Mijn kinderen, ongeacht waar u bent, Ik hou van u en uw losprijs is betaald. >>>>>
I WILL FULFILL MY GOOD PURPOSE IN YOU!

 YouTube

Johannes 17
Romeinen 8; 8:16-17
Hebreeën 2:1-4
Efeziërs 2:10
Psalm 34:19; 51:19

https://www.debijbel.nl/start – Online Bijbel. Registratie vereist.

Advertisements