GLORIE TOT GLORIE

Rhema Woord
278pikelk – 29 januari 2015
Vrij vertaald

Romeinen 8:18 NBG De hoop van Gods kinderen. 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

photo-1441716844725-09cedc13a4e7

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, omdat u leeft in een gevallen Aarde betekent dat niet dat u als de gevallen moet zijn. Val niet ten prooi aan de strikken van de boze maar vertrouw op de Heilige Geest in u om u te leiden door alle dingen. Bid dat u weg van en niet in de verleiding zal worden geleid. Mijn Heilige Geest heeft genoeg avontuur voor u als u uw vleselijke wereld zult indienen voor Zijn geestelijke wereld.

Het onderwerpen van uw wil vergt oefening en af en toe zult u falen. Maar als u steeds beter wordt in het zoeken en uitvoeren van Mijn wil, in tegenstelling tot die van u, zult u beginnen steeds meer te hunkeren naar Mijn wil in uw leven. U wilt niet langer alleen lopen buiten in de wereld, want wanneer u dat doet zult u niet de vrede en troost en vreugde voelen die Ik u aanbied wanneer u in de voetstappen loopt die Ik voor u gelegd heb. Luister, Mijn kinderen. Dit leven is een lange reis en elk van Mijn kinderen zullen obstakels en zelfs bergen tegenkomen.

Hoe meer u alleen vecht, hoe moeilijker het zal worden. Leer, Mijn kinderen, dat als u op Mijn Heilige Geest vertrouwt, zullen de dingen veel gemakkelijker voor u worden en uw reis zal niet gevuld worden met zoveel obstakels, maar met meer van Mijn vreugde. Meer gemak dan verergering. Vertrouwen op uzelf is waar de meeste  van uw  problemen beginnen.  Ziet u niet,  Mijn kinderen,  dat er geen probleem  te groot of te  smal is voor  Mij om u te  helpen op te  lossen? Zelfs de kleinste details van uw leven zijn belangrijk voor Mij.

Ik heb wel de capaciteit om er altijd te zijn voor een ieder van Mijn kinderen en deel uit te maken van elk van de levens van Mijn kinderen. Ik Ben eeuwig onbegrensd. Denk echt na aan die waarheid in uw brein. Ik Ben onbegrensd in Mijn liefde  voor  een  ieder  van  u,  Mijn  kinderen,  en  Ik  ben  onbegrensd  in  Mijn bekwaamheid om er voor u te zijn. Aan Mijn kinderen die van Mijn pad afliepen, alstublieft kom terug naar Mij. Voor Mijn kinderen die Mijn pad nooit gevonden hebben, realiseer hoeveel Ik wil dat u het vindt.

Ik Ben uw Vader Die van u houdt en Ik verlang er zo naar u te kennen. Als u worstelt met de zonde in de vorm van een verslaving, denk eraan dat de strijd al gewonnen is. Leg uw verslaving aan Mijn voeten en wees geduldig. Ik zal u door deze dingen heen brengen, Mijn kinderen. Ik zal u niet laten op de manier hoe Ik u vond. Ik schiep u en houd teveel van u om dat te doen. Soms haalt deze gevallen wereld Mijn kinderen in, in hun zwakheden. Soms overweldigen de verleidingen Mijn kinderen, dit is waar.

Uw levensreis kan gevuld worden met omwegen, maar het belangrijkste is uw bestemming. Ik Ben uw kompas en ongeacht waar u bent, kan Ik u naar Mij terugbrengen. Geloof, de grootte van een mosterdzaadje, zal u thuis brengen naar Mij waar geen hoeveelheid van eigengerechtigheid dat kan. Alleen Ik kan u terugbrengen en u houden op het pad naar Mij. Ik Ben de Verlosser en Ik ken het ware hart van een ieder van Mijn kinderen. Mijn kinderen, Ik zal u leiden op het pad naar huis als u het Mij toelaat.

Volg Satan niet naar beneden over zijn brede pad van vernietiging, maar volg Mij omhoog op het smalle pad. Zorg ervoor en houdt uw ogen gericht op Mij en niet op deze gevallen wereld om u heen. Kunt u niet zien dat Mijn licht zoveel meer te bieden heeft? Als u Mij zult volgen zal Ik u leiden van glorie tot glorie. >>>>>GLORY TO GLORY

YouTube

Johannes 3:8
Romeinen 8:14
Jakobus 4:7-8
1 Korintiërs 6:19-20
Efeziërs 3:20-21

https://www.debijbel.nl/start – Online Bijbel. Registratie vereist.

Advertisements