STEL UW VERTROUWEN OP JEZUS!!

Rhema Woord
278pikelk – 23 januari 2015
Vrij vertaald
Johannes 12 and 13

Johannes 10:25-30 NBG 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; 26 maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 30 Ik en de Vader zijn één.

Marcus 14:38 NBG Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. Voelt u de spanning dikker worden om u heen, Mijn geliefden? Satan heeft meer duisternis losgelaten en meer kwaad in het geestelijk rijk, en de strijd is nu aan het woeden. U bent ook geestelijke wezens, Mijn geliefden, want uw geest in u kan de toename van de duisternis voelen. Ik vertel u deze dingen niet om uw vrees toe te laten nemen, maar om u te helpen in uw voorbereiding want tijden als geen ander in de geschiedenis van uw Aarde komen nu.

Ik weet van velen van u, u hebt gewacht voor wat lijkt een hele lange tijd voor de dingen die vastgelegd zijn in Mijn Bijbel om zich te ontvouwen. De identiteit van de Antichrist, bijvoorbeeld, gaat binnenkort aan velen getoond worden, Mijn geliefden.  Sommigen hebben  het antwoord al  geraden, maar  Ik verzeker u  dat velen verrast zullen worden. Mijn schapen horen Mijn stem en zullen niet voor de gek gehouden worden door de schertsvertoningen van degenen in macht. Mijn schapen zullen recht door hen heen zien.

Als u nog steeds leeft in en voor de dingen van deze wereld, kan Ik u niet beschermen van de plannen van de vijand, en hij kent Mijn kinderen en hij zal tegen u komen in volle kracht. Keer terug naar Mij nu zodat u zijn kwelling op u ontsnapt. Laat niets u in verleiding brengen die u van Mij wegleidt. Het enige dat nodig is, is een gewillig hart om Mij te ontvangen. Slechts dat, een gewillig hart, en Ik zal u perfectioneren naar Mijn zin. Als u blijft wegrennen zal deze wereld uw hart steeds meer verharden, en het proces van heiligmaking zal vertraagd worden.

Kom naar huis, Mijn verloren zonen en dochters! Word van Mij, omdat u het reeds bent! Het heeft geen zin dit uit te stellen terwijl u de genoegens van deze wereld zoekt, want alles wat u zoekt leidt u verder in de duisternis en verder weg van Mij. Geef niet op aan onze relatie voor tijdelijke genoegens, want onze relatie is eeuwigdurend en u zult Mijn bovennatuurlijke glorie over uw leven ervaren, alleen als u Mij ontvangt. Ik weet wat komt voor degenen die verloren zijn, en voor degenen die de tijd niet nemen om Mijn aangezicht te zoeken.

Ik weet wat voor beproevingen en verdrukkingen zij onder ogen zullen zien als zij niet luisteren naar Mijn stem roepend naar hen om terug te keren naar Mij nu. Kom naar huis, Mijn kinderen! Word niet voor de gek gehouden door Satan. Hij zal u prikkelen met de dingen van deze wereld. Mijn stem is rustig, maar u zult het horen van binnen. Kom naar huis, Mijn kinderen, want Ik Ben uw Schepper en uw Vader. Ik wil dat u met Mij verzoend wordt nu. Deze wereld heeft u niets te bieden. Kunt u het kwaad niet zien? Ik blijf u waarschuwen door Mijn dienaren en boodschappers en profeten van wat zal komen.

wheat-harvestIk  geef  dromen  en  visioenen  en   Rhema   Woorden  aan   Mijn dienaren, zodat de waarschuwing gehoord kan worden ver en wijd. Nog horen velen het niet; of als ze het doen, luisteren ze niet. Val niet in de verleiding om te vechten over doctrines van mensen. Vecht niet over Mijn methoden en tijdstip, want het is een cruciale tijd voor Mijn kinderen om bij elkaar en verenigd te blijven. De meningsverschillen zijn  niets anders dan slimme  afleidingen voorgezet  door de vijand om uw ogen van uw Vader af te nemen en te streven om uw eigen trots te bevredigen. Spoedig genoeg zullen de dingen ontvouwen op Mijn manier en geen mens kent de manier die Ik zal kiezen voor het uitvoeren van Mijn oogst. Geen mens! >>>>>PUT YOUR TRUST IN JESUS!!

YouTube

Matteüs 13

Advertisements