Verfijnd Als Zilver, Gezuiverd Als Goud

Rhema Woord
278pikelk – 21 januari 2015
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen die oren hebben om te horen. Mijn kinderen, ontwaak aan de trompet die de waarschuwing blaast. Zoveel dingen zijn gekomen, maar velen van Mijn kinderen negeren gewoon de wereld om hen heen. Ze raken zo betrokken in hun dagelijkse routines dat ze zelfs de waarschuwingen niet zien of horen. Mijn kinderen, niets is zonder doel. Ik heb volle kennis van uw omstandigheden. Ik heb volle kennis van de omstandigheden rond een ieder van Mijn kinderen. Nu is niet de tijd om te vertrouwen op uw menselijke intuïtie om uw problemen op te lossen.

U kunt niet bijdragen aan Mijn Koninkrijk in uw vlees, en wanneer u reageert en probeert om door de dingen te lopen in uw vlees, zal uw frustratie exponentieel groeien. Haal diep adem en kijk naar Mij eerst voordat u gefrustreerd, gekwetst, boos wordt met betrekking tot een van uw omstandigheden. Bid over dingen en zoek Mij voor het antwoord. Als u zoekt zult u zeker Mijn antwoorden vinden. Maak er ernst mee en aarzel  niet, of word afgeleid. Mijn hart is voor u, Mijn kinderen, niet tegen u. En als u worstelt tegen de vijand op enige manier in elk gebied van uw leven, kunt u rekenen op Mij. Leg uw problemen aan Mijn voeten.

Ik ben uw Vader en Ik hou van u. Ik wil niet dat u worstelt tegen de strikken van uw vlees. Door Mijn plan van verlossing wordt u een nieuw identiteit in Mij geboden. U bent niet langer een persoon vastgezeten aan de manieren van deze wereld, maar nu bent u in Mijn manieren. Mijn manieren zijn bovennatuurlijk en uw reis op deze Aarde zal ook bovennatuurlijk worden, want onze relatie zal helder schijnen en uw leven zal de ruimte om u heen en uw relaties op de Aarde met Mijn tegenwoordigheid vullen, wanneer u een gewillige vat bent. Gaat u zorgen maken over de problemen van deze wereld om u heen?

Gaat u deze wereld uw uitkomsten laten dicteren, of gaat u zich wenden tot uw Almachtige Vader die van u houdt en u bovennatuurlijk wilt voorzien met alle dingen die u nodig hebt? Leef niet langer op de manieren van deze wereld. Loop niet op de manier dat deze wereld loopt. Kom onder Mijn hoede en laat Mij de factoren in uw leven bepalen. Zet Mij eerst en u zult nooit terugkijken en teleurgesteld worden. Mijn hart snakt naar Mijn kinderen om thuis te komen en het breekt Mijn hart om een kind verloren te zien in de duisternis.

Kom naar huis, Mijn kinderen, en Ik zal de keten verbreken dat u bindt, en Ik zal u een nieuwe doel geven. Als u bent gevallen, kijk omhoog en zoek Mijn aangezicht, want Ik zal u niet oneervol laten met uw gezicht omlaag. Ik ben liefde, en Ik schep hoop. Mijn licht kan elk en alle duisternis penetreren. Laat niemand u vertellen dat het te laat is. Laat niemand u vertellen dat u te ver gegaan bent. Mijn offer is volmaakt, en als u Mij ontvangt is er geen zonde achtergelaten dat Mijn offer niet voor heeft geboet. Mijn werk is volbracht, laat de uwe beginnen. Laat uw hart door Mijn hand getransformeerd worden. Word verfijnd als zilver en gezuiverd als goud. >>>>>Refined Like Silver Purified Like Gold

YouTube

Zacharias 13:9
1 Petrus 1:7
Psalmen 66:10

Advertisements