Meer dan OVERWINNAARS

Rhema Woord
278pikelk – 17 januari 2015
Vrij vertaald
Romeinen 8:28-39

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen met oren om te horen. Velen struikelen in hun geloof, Mijn geliefden. Ga niet verder in een gevallen staat, maar kijk  naar Mij,  uw Verlosser.  Roep Mij  aan om  u te  tillen van  de strik  waarin  u misschien bent. Als uw hart Mij werkelijk zoekt, zal Ik u niet in gebreke laten en Ik zal niet blijven zwijgen. Ik ken uw hart, Mijn kinderen, Ik ken uw hart. Als u valt en u problemen hebt om uw weg terug naar Mij te vinden, focus niet op uw zonde maar focus op Mijn liefde en perfecte vergeving die Ik gekocht heb voor u.

U kunt niet volmaakt worden, Mijn kinderen, want u bent in een menselijke staat, maar u kunt de Heilige Geest toestaan u heilig te maken door uw hart te veranderen. Hij zal het hart van vleselijk steen verwijderen en het vervangen met Mijn hart. Mijn kinderen, wees geduldig, aangezien deze veranderingen tijd nemen. Ik neem vaak kleine gebieden van uw hart en verfijn ze, dus het totale proces vergt wel tijd. Het is zo belangrijk nu, Mijn kinderen, dat u geduldig moet zijn door dit verfijningsproces heen en niet vooruit haast om uzelf proberen te verfijnen. Alleen Ik kan u veranderen tot wie Ik wil dat u wordt, en dit is niet een onmiddellijke transformatie.

Wees geduldig en wil voor alle geestelijke gaven, want terwijl uw verfijning gebeurt, zullen Mijn gaven aan u toegevoegd worden. Geduld is de sleutel, Mijn kinderen. Prijs Mij wanneer er hobbels op de weg zijn en dingen moeilijk worden voor u, omdat Ik u leer om volledig tot Mij te komen en te komen tot volledig afhankelijkheid  van Mij.  Vele malen  delen Mijn  kinderen hun  lasten niet  100 procent van de weg met Mij. Zij missen het geloof en houden vast aan net genoeg van hun vleselijke trots dat hun problemen van hen blijven omdat zij ze echt niet leggen aan Mijn voeten. Ik opereer in bovennatuurlijke oplossingen aan uw uitdagingen, Mijn kinderen.

Hoe meer u realiseert wie uw Vader is en uw geloof in Mij plaatst, zult u beginnen steeds meer te opereren in een bovennatuurlijk geloof. Dit is wat u zult nodig hebben in deze eindtijd. Ik bereid u voor, Mijn kinderen, om Mijn bovennatuurlijke goedheid te ervaren in uw elke situatie. Ik hou zoveel van u, Mijn kinderen, en Ik wil u niet onvoorbereid. Het kwaad van deze Aarde blijft groeien en als Mijn kinderen niet weten wat te verwachten, of hoe zichzelf te verdedigen, zullen ze zeker wankelen. Ik hou van Mijn kinderen, dus zal Ik met een ieder die Mij zoekt Mijn liefde, bescherming en voorziening delen in bovennatuurlijke manieren.

Ik verlang om met Mijn bruid te zijn nu, Mijn geliefden. Ik voel uw verlangens ook. Blijf geduldig en gefocust op Mij. Wijk niet van Mijn pad, want het vertraagt uw groei in de voorbereiding voor uw eindtijd taken. Word niet afgeleid, Mijn kinderen, wanneer de wereld om u heen tegen u komt, wanneer duisternis valt om u heen, want u bevat Mijn eeuwige licht van liefde, genade en gerechtigheid, een nooit eindigende levering van Mijn kracht en geduld. Vertrouw niet op uw vlees maar laat elke gedachte, woord, en daad gevangen genomen worden door Mijn Heilige Geest; want wanneer u op Mij continue vertrouwt, groeit uw geloof met sprongen. U zult beginnen het licht zelfs helderder zien worden en de duisternis zelfs donkerder worden.

Focus niet op de duisternis, of daardoor afgeleid te worden. Focus op Mijn liefde en licht meer dan ooit, en u zult gedragen worden door Mijn kracht gedurende deze tijden van problemen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Liefs, Yahshua Ha Mashiach >>>>>More than CONQUERORS!

YouTube

Advertisements