BESTA IN MIJN SHALOM

Rhema Woord
278pikelk – 9 december 2015
Vrij vertaald

Galaten 5:16-18 NBG 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

1 Korintiërs 14:4, 15 NBG 14 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente… 15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, Ik heb specifieke plannen voor u allemaal. Ik heb sommigen van u te rusten, terwijl anderen heb Ik hard te werken voor Mijn Koninkrijk nu. Mijn kinderen zijn allemaal op verschillende punten in hun reis met Mij. Onthoud dit en oordeel uw broeders niet als zij niet op dezelfde plaats zijn waar u bent. Ik weet wat er aan de hand is in de levens van een ieder van Mijn kinderen, tot de laatste minuscule detail. Ik heb individuele relaties met elk van Mijn kinderen, en zij ervaren onze relatie verschillend van een ander.

Wanneer Mijn kinderen struikelen word Ik niet boos op hen, want ieder mens zal struikelen. Als u van Mijn pad afstapt, kom snel terug naar Mij. Dwaal niet in de wereld. Denk niet dat Ik u niet terug zal nemen. De daden van het vlees moeten steeds minder voorkomen terwijl u uzelf steeds sterker zult vinden in de relatie met Mij. Als u valt voor de verleiding, besteed geen tijd in schuldgevoel en schaamte, maar beweeg dichter naar Mij toe. U zult vinden, over tijd, dat Ik de verlangens van uw hart zal veranderen, en uw vlees zal geheel worden gekruisigd tot het punt dat u niet zult bezwijken aan de slechte verlangens, zouden ze zich voordoen.

Laat Mij dit werk in uw hart doen. Laat Mij u van binnenuit veranderen. Leer om te luisteren en Mijn stem te horen nu, want het zal steeds belangrijker worden naarmate er meer tijd verstrijkt. Besteed geen tijd in spijt of smart. Besteed geen tijd in boosheid of wrok. Vergeef degenen die u pijn hebben gedaan en ga verder in Mijn vrede. Laat uw hart nooit verontrust blijven, maar ontvang Mijn vrede die alle verstand te boven gaat. Als u consequent een beroep doet op Mij, niet terug valt in uw oude manieren van te vertrouwen op uzelf, dan zult u beginnen te ontvangen en te lopen  in Mijn  vrede.

Ongeacht wat u confronteert, of wat gaat komen, het belangrijkste is dat u zich Mijn liefde voor u realiseert, omdat met die liefde Mijn volkomen vrede komt. Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, verlangt op de voorgrond te zijn in uw geest. Hij is een tedere Geest en zal gemakkelijk onderdrukt worden door uw vlees, als u niet oppast. Met Zijn begeleiding komt Mijn vrede en de opbouw van uw geloof,  Mijn kinderen.  Wanneer u  dingen in  uw leven  ziet die  onmogelijk lijken, roep Mij aan. Ik zal Mijn kinderen veel meer tekenen en wonderen tonen om hun geloof te verhogen, en Mijn vrede in te boezemen in hun harten.

Zodra zij Mijn wonderen zien en Mijn Tegenwoordigheid ervaren op deze verhoogde niveau, zal hun geloof toenemen en de laatste deel van onze reis zal beginnen. De duisternis in de Aarde verhoogt zo snel, dus Mijn licht moet toenemen en al de helderder schijnen. Mijn kinderen worden omgezet tot strijders nu, en Ik zal Mijn plan vervullen in de levens van een ieder van Mijn kinderen. Ontvang deze woorden als bemoediging, Mijn kinderen. Als een herinnering van Mijn liefde voor u, als een belofte dat Ik u nooit zal verlaten of in de steek laten. Velen van Mijn kinderen die hun gebedstaal niet hebben ontvangen zullen deze in de nabije toekomst ontvangen.

Dit is een belangrijk gereedschap voor de voortgang van de opbouw. Bidden in uw geest-taal is als het ontvangen van verse manna uit de Hemel. Het voedt en bouwt Mijn kinderen op. Laat uw vooropgezette overtuigingen van deze wereld los en open uw hart en verstand om uw gebedstaal nu te ontvangen. Ook, Mijn kinderen, communiceer vaak met Mij, want Mij in gemeenschap te ontvangen is heel belangrijk. Dit zal u ook opbouwen en versterken voor wat gaat komen. Ik zal steeds meer specifieker worden met Mijn boodschapper dienaren nu. Als u een boodschapper bent, deins niet terug of laat uzelf afgeleid worden.

Deel de boodschappen, dromen en visioenen die Ik met u deel. Houd Mijn boodschappen niet voor uzelf, maar deel ze met uw broeders en zusters, zodat als ze bij elkaar worden gezet zij een beeld zullen schetsen van wat er komt voor degenen met ogen om te zien. Laat uw gedachten niet afgeleid worden door de leugens van deze wereld. Ga helemaal op in Mij, niet in deze wereld en haar slechte manieren. Voor degenen met gesloten ogen, nu zou een goed moment zijn ze te openen. Vele tekenen waarover geschreven is in Mijn Woord gebeuren op uw Aarde nu. Als u wijsheid en kennis inwint van Mijn Woord, zal Ik die zeker aan u geven.

Wanneer Ik Mijn kinderen zie met hun hoofden begraven in het zand is het hartverscheurend aan Mij. Alstublieft, Mijn kinderen, als u slaapt, als u hoopt dat dingen beter zullen gaan op uw Aarde – dit zal nooit gebeuren. Open uw ogen! Sta op van uw sluimering! Uw verlossing nadert dichter bij de minuut. Het verwerpen van Mijn waarheden zal ze niet veranderen. Het kwaad op uw Aarde zal alleen toenemen. De dingen zullen niet beter gaan totdat dingen veel slechter worden. Tot de tijd van de oogst komt, produceer goede vruchten. Realiseer u zich de tijd waarin u bent.

Vier vaak het avondmaal met Mij. Bid voortdurend in de Heilige Geest. Bestudeer dagelijks Mijn Woord. Ga aan het werk voor Mij, of bereidt uzelf voor wanneer er een beroep op u wordt gedaan. Word niet moe in het wachten, maar leef uw leven ten volle, delend Mijn liefde en plan van verlossing met de verlorenen. Ik hou zo van u, Mijn kinderen. Loop in Mijn vrede. Besta in Mijn Shalom. >>>>>EXIST IN MY SHALOM

 YouTube

Handelingen 2:4
1 Johannes 1:9
Judas 1:20
Johannes 15:7
Efeziërs 6:18
Romeinen 8:26-27

Advertisements