Word Getransformeerd!

Rhema Woord
278pikelk – 4 februari 2015
Vrij vertaald
2 Korintiërs 3:18

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, u kunt niet uw eigen harten zuiveren maar u moet Mij dit laten doen. Ik wens uw harten en gedachten te ontruimen van deze wereld, zodat u niet focust op het kwaad van deze wereld maar focust op de helderheid van Mijn glorie. Laat Mij u apart zetten van het kwaad dat ongebreideld is op uw Aarde. Mijn kinderen hebben nu geen plaats in dit kwaad en moeten op Mij gefocust zijn. Wanneer u op Mij focust zult u inderdaad uw eigen transformatie zien.

Verslavingen en ziekte zullen van u vlieden en heelheid en gezondheid zullen bovennatuurlijk op u worden losgelaten. Niets is belangrijker dan uw transformatie tot Mijn zuivere vaten, Mijn kinderen. Zoek Mij nu voortdurend, Mijn geliefden, en Ik zal u niet teleurstellen. Laat uw levens nu een reflectie zijn van Mijn glorie. Geloof dat u een nooit aflatende aanvoer van Mijn bovennatuurlijke kracht ontvangt, omdat dit waar is. De enige beperking op Mijn kinderen is de beperking die ze op zichzelf leggen. Als u Mijn bovennatuurlijke kracht ontvangt, kunt u alles bereiken binnen Mijn wil, Mijn kinderen.

Laat deze wereld niet langer beperkingen leggen op Mijn kracht door u heen. Dit is onderdeel van uw transformatie van het vlees tot Mijn Geest vervulde vaten. Er is niets dat we niet kunnen volbrengen, Mijn kinderen. Terwijl de dingen donker worden op uw Aarde zal Mijn licht helder door Mijn bruid heen schijnen. Laat Mijn licht niet bedekt worden, Mijn kinderen. Toon het voor allen te zien. Ontvang nu Mijn bovennatuurlijke kracht in uw levens en zie de miraculeuze ontvouwing. U zult zien, Mijn kinderen, want Ik ben begerig om Mijn bovennatuurlijke kracht te delen met allen die het zullen ontvangen.

Laat Mij uw gedachten vernieuwen, Mijn geliefden. Laat Mij het vuil en roet uitduwen die zich hebben opgebouwd en gestort in uw gedachten en lichamen in deze gevallen wereld, en vervang het met Mijn glorie in kracht en gelijkenis. Ik ben opgewonden voor een tijd, in de niet zo verre toekomst, dat Mijn kinderen Mijn glorie kunnen ervaren op een geheel nieuwe manier. Laat uw geloof u niet beperken, Mijn kinderen. >>>>>Be Transformed!

YouTube

Advertisements