MIJN Boodschappers, MIJN Lichaam

Rhema Woord
278pikelk – 19 februari 2015
Vrij vertaald

Kolossenzen 3:12-13 NBG 12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Efeziërs 4:25-27 NBG 25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet.

sunset-at-la-jolla-shores Public Domain-Author-Jon Sullivan

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. De vijand werkt heel hard nu om Mijn werkers af te leiden. Hij werkt hard om Mijn kinderen tegen elkaar op te zetten. Laat uzelf niet afleiden, Mijn geliefden. Machtsstrijd en achterklap tussen Mijn kinderen veroorzaakt uiteindelijk zoveel schade. Als u voelt dat u het niet eens bent, houdt uw meningsverschillen tussen enkelen in een privé-forum, want openbare geselingen zie Ik niet door de vingers. Loop door, Mijn kinderen, als u aangevallen wordt.

Hoe meer tijd u besteedt met te focussen op de verdeling die de kwaadsprekers zaaien, hoe meer tijd dat u werkelijk van Mij en de taak die Ik voor u heb bereid afgeleid bent. Het is niet uw plaats om uw Koning te verdedigen. Ik ben meer dan capabel om Mijzelf te verdedigen. En wanneer u werkt om uzelf te verdedigen, reageert u in uw vleselijke trots en staat u alleen uzelf toe om in de strikken van de vijand te vallen. Loop door van de kwaadsprekers en produceer het goede vrucht voor Mij, Mijn kinderen.

Ik moedig elk van Mijn kinderen aan om Mij eerst te zoeken op alles wat u leest en hoort. Vraag niet andere mensen voor hun meningen maar kom bij Mij, want begrip, wijsheid en kennis zijn goede dingen en deze dingen zal Ik vrij aan u geven, Mijn kinderen, wanneer u ze zoekt. Denk eraan, Mijn kinderen, onderscheiding komt door Mij en Ik bied het aan een ieder van Mijn kinderen vrij aan. Blijf niet boos wanneer de spotters aanvallen, want zij vervullen Mijn Woord. U moet niet proberen Mijn strijd te vechten, Mijn kinderen. Ik zeg nogmaals, Ik ben meer dan capabel.

Uw dromen en visioenen en Rhema Woorden publiceren is wat Ik van velen van u vraag. Doe dit zonder remming of vrees of terechtwijzing, want Ik zal het zeker bekend maken aan Mijn kinderen als valse leraren leugens verspreiden. Elk van Mijn boodschappers heeft een taak. Deins niet terug en laat de woorden van mensen tegen u u niet doen twijfelen over de dingen die Ik duidelijk aan u getoond heb. Uw primaire focus moet zijn te delen wat u van Mij ontving, niet het te verdedigen. Ik ben de Enige die elk individuele hart kent.

Sta uzelf niet toe in boosheid te leven jegens degenen die leugens over u spreken, maar vergeef hen en loop door. Dit vereist discipline, dus vraag Mij om Mijn hulp. Uw vergeving leidt vrede binnen Mijn lichaam van gelovigen, want wanneer u vasthoudt aan onvergevingsgezindheid beïnvloedt het niet alleen u, maar het beïnvloedt Mijn hele lichaam van gelovigen als geheel. Mijn lichaam van gelovigen moet samenwerken nu.

Satan kan de kracht zien die vorm begint te krijgen, en doet alles in zijn macht om strijd en achterklap te brengen omdat hij weet dat het uiteindelijk eenheid is wat kracht en heelheid brengt aan Mijn lichaam. Kijk uit, Mijn kinderen, word niet meegezogen door uw eigen trots. Loop weg van de strijd en laat Mij die dingen behandelen, want wat er op het spel staat is het hele lichaam. Laat Mij omgaan met de individuele harten. Als Ik u geroepen heb om Mijn boodschappen te delen, alstublieft doe zo.

Laat  de woorden van  mensen u niet  week maken.  U bent allemaal  belangrijke delen van het lichaam, en voor het lichaam om sterk te worden moet u allemaal uw taken doen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Een lichaam die samen in harmonie opereert is de vijand zijn ergste nachtmerrie. >>>>>MY Messengers MY Body

 YouTube

1 Petrus 3:8-9
Lucas 6:22-23
Galaten 6:1
Titus 3:10-11
2 Tessalonicenzen 3:15
Matteüs 18:15

Advertisements